In Матеріали By Катерина

Time flies! Говоримо про час англійською мовою

Кажуть, що час вічно. Воно не має ні початку, ні кінця. Проте людство вимірює його певними відрізками (periods of time). Давайте їх розглянемо:

Period of time Example Переклад Meaning Translation
millennium * San Francisco streets were full of people celebrating the millennium. На вулицях Сан Франциско було багато людей, які святкували нове тисячоліття. 1000 years тисячоліття
century William Faulkner is a famous American writer of the 20th century. Вільям Фолкнер є відомим американським письменником 20-го століття. 100 years століття, сторіччя
decade ** Life has changed significantly in the last decade. Життя значно змінилася в останнє десятиліття. 10 years десятиліття
era A post-war era was marked by rapid recovery and development of all industries. Післявоєнний період ознаменувався швидким відновленням і розвитком всіх галузей промисловості. A particular period of time marked by special events ера, епоха
phase Do not worry about Ann. She is a teenager and I’m sure it’s just a phase. Не переживай за Енн. Вона підліток, і я впевнений, що це всього лише етап. A special part of a process or a particular period during the development of something стадія, період, фаза
life Life is great! Життя прекрасне! A period of time between birth until death життя

* Слово millennium латинського походження, є винятком і утворює множинну форму особливим чином (sg. Millennium — pl. Millennia).
** Зверніть увагу, що на відміну від російської мови, де слово декада дорівнює 10 дням, англійське слово decade означає 10 років.

Якщо говорити про фазі (phase) як про момент або окремої стадії (stage) ряду подій (series of events), то вона може бути початковою (initial), проміжної (intermediate) або завершальній (final).

Часто ми описуємо порядок подій, що відбуваються без зазначення конкретного часу або дати. Що ми при цьому використовуємо? Ми говоримо «поточний», «наступний», «майбутній». Для цього в англійській мові використовуються наступні прикметники або прислівники:

Прикметник Переклад Приклад фрази
approaching швидкий, що наближається approaching wedding
(наближається весілля)
awaited очікуваний long-awaited reply
(довгоочікувану відповідь)
concurrent одночасний, що співпадає concurrent views
(співпадаючі точки зору)
current поточний current year
(поточний рік)
eventual остаточний eventual result
(остаточний результат)
forthcoming майбутній forthcoming meeting
(майбутня зустріч)
ongoing відбувається ongoing support
(безперервна підтримка)
simultaneous одночасний, синхронний simultaneous broadcast
(одночасна трансляція)
subsequent подальший subsequent step
(наступний крок)
successive послідовний, почерговий successive years
(роки поспіль)
temporary тимчасовий temporary position
(тимчасова позиція)
transitional проміжний, перехідний Transitional National Government
(Перехідний національний уряд)

Час летить і те, що було вчора, не повториться сьогодні, а завтра ще не настав. Якими фразами ми користуємося, коли описуємо минулі події або говоримо про майбутнє? Пропоную збагатити свій словниковий запас наступними виразами:

Опис минулих подій Опис поточних подій Опис майбутніх подій
In recent times — останнім часом Nowadays — нині In the near future — в найближчому майбутньому
Prior to — до, раніше, перш At the moment — на сьогоднішній день In the foreseeable future — в осяжній перспективі
Formerly — раніше, колись Presently — в наші дні, зараз At a future date — в майбутньому
Previously — попередньо, минулого Right now — прямий зараз In the distant future — у віддаленому майбутньому

Я пропоную розглянути ідіоми зі словом time на прикладі історії про студента, який намагався вивчити англійську мову:

He began to study English silently with books. It felt right at the time. — Він почав вивчати англійську мовчки по книгам. В той момент це здавалося йому правильним.

He remembered that at one time his father learnt English in the same way — Він пам’ятав, що колись його батько вчив англійським таким же способом.

He did not know that the way he was studying English was far behind the times. — Він не знав, що спосіб, яким він вчить англійську, сильно застарів.

At times he needed help but there was nobody to assist him. — Часом йому була потрібна допомога, але допомогти йому було нікому.

He was pressed for time because he was going to the conference to London in two months and he was studying English and preparing for the conference at the same time. — Час підтискав, адже він збирався їхати на конференцію в Лондон через два місяці, і він вчив англійську і готувався до конференції одночасно.

He came back to the same unclear grammar explanations time after time. — Він повертався до одних і тих же незрозумілим поясненням граматики раз за разом.

After a week of study, he met his college mate Mary, who was eager to help him with English for old time’s sake (as he helped her a lot with Maths during college years) but everything was useless — Mary forgot English! — Після тижня вивчення, він зустрів одногрупницю Мері, яка дуже хотіла йому допомогти з англійським по старій дружбі (він здорово допомагав Мері з математикою під час навчання в коледжі), але все було марно — Мері забула англійську!

Once he met his fried who told him that it was about time to find an English-speaking teacher. — Одного разу він зустрів друга, який сказав, що давно пора знайти англоговорящего викладача.

He made ​​the appointment and met his new teacher on time. — Він призначив зустріч і в призначений час зустрінемося з новим викладачем.

He explained to his teacher that he did not have bags of time. — Він пояснив викладачеві, що у нього немає вагона часу.

He succeeded to learn the language in no time. — Йому вдалося вивчити мову в найкоротший термін.

He packed his luggage and successfully departed to London in the nick of time. — Він склав багаж і успішно відправився до Лондона в самий останній момент.

Later, after coming back from London, he told his father that all was in good time and silent learning of English with books was popular for the time being. — Пізніше, після повернення з Лондона, він сказав батькові, що всьому свій час, і вивчення англійської мовчки було популярно в його дні.

If he had not found a teacher in time, he would not have learnt English in two months. — Якби він не знайшов викладача вчасно, він би не вивчив англійську за два місяці.

Нижче представлений список ідіом, які зустрічалися в тексті:

фраза переклад
at the time в той момент
for the time being в даний час (якщо дія ставитися до справжньому), якщо вживається з минулим часом, означає «на той момент»
at times деколи, часом, чи не рідко
in time в строк, своєчасно
on time в заздалегідь обумовлений час
pressed for time часу в обріз, час підтискає
behind the times застарілий
before time раніше терміну
at the same time одночасно
bags of time вагон часу
in no time моментально, в найкоротший термін
all in good time всьому свій час
in the nick of time в самий останній момент
time after time раз за разом, неодноразово
about time too давно пора
for old time’s sake з доброї пам’яті

Хочу звернути вашу увагу на фрази in time / on time, вживання яких іноді викликає труднощі.

On time (в запланований час, ні раніше ні пізніше):

General Director wants the conference to start on time. — Генеральний директор хоче, щоб конференція розпочалася вчасно. (т. е. за запланованим графіком, без затримок)

In time (своєчасно, вчасно):

He would have died if the ambulance had not arrived in time — Він би помер, якби швидка не приїхала вчасно.

Про способи вираження часу і управління часом ви можете прочитати в статтях нашого блогу.

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>