In Науки By Світлана

Silent letters. Невимовні букви в англійській мові

Ми всі не раз переконувалися, що в англійській багато дивацтв і незрозумілостей, які можуть принести чимало головного болю вивчають англійську. Що для вас було найскладнішим? Граматика? Величезна кількість слів і синонімів до цих слів? Вимова? У школі мені найважчим здавалося правопис слів, так званий Spelling. Чому ми пишемо багато букв, а вимовляємо меншу кількість звуків?

У російській мові, як правило, все логічно: є слово «красивий», вимови всі написані букви, і буде правильно. В англійській проблеми починаються, коли розумієш, що правила російської мови тут не працюють. Простий приклад: beautiful — / bjuːtəfl / 9 букв і 6 звуків (поєднання ju — один звук).

Я часто задавалася питаннями: навіщо в англійському потрібні невимовні літери (silent letters)? Який в них сенс, якщо ми їх не вимовляємо? Чи якісь правила, які можуть пояснити використання silent letters? Пошукаємо відповіді в статті.

Історія невимовних літер

Якщо ми подивимося на англійські слова з точки зору історії, то побачимо, що раніше близько 90% слів в англійській мові були фонематическими (phonemic). Тобто слова вимовлялися так, як пишуться. Уявіть, був knight (лицар), і слово вимовлялося / knight / (кнігхт, хай вибачать мене викладачі англійської за те, що я написала транскрипцію російськими літерами). Тоді майже не було слів з невимовними буквами, але десь в XV столітті тенденція почала змінюватися. У цей період англійська стала запозичувати багато слів з інших мов (французької та латині). Запозичення принесли з собою певні проблеми: нові слова не відповідали проізносітельним нормам класичного англійського того часу. Тоді й з’явилася звичка «переінакшувати» оригінальні англійські слова на новий манер.

Також англійську мову з розпростертими обіймами прийняв латинський алфавіт, в якому всього 26 букв. Ці 26 букв мали передавати більше 40 звуків англійської мови. Так як 26 букв мало для передачі 41 звуків, то стали використовувати поєднання букв для передачі одного звуку. Таким чином, люди змогли зберегти всі значущі звуки англійської. Зараз у сучасній англійській тільки 40% слів фонематичні.

Виходить, 60% слів в англійській мові містять невимовні літери. Ось чому дуже важливо навчитися розпізнавати, коли буква вимовляється, а коли ні. Ці тонкощі можуть заплутати нас, наприклад, коли ми шукаємо слово в словнику. Візьмемо слово knowledge. Якщо я не знаю, як воно пишеться, а орієнтуюся тільки на початковий звук, то буду шукати це слово в розділі на букву N і, природно, нічого подібного не знайду.

Як працювати зі словами з невимовними буквами

Існує багато правил на silent letters, деякі з них я поясню в цій статті. За один присід запам’ятати всі випадки з silent letters, думаю, буде неможливо. Отже, потрібна банальна практика. Чим більше слів ви зустрічаєте усно і на письмі, тим швидше зможете встановити для себе певний шаблон написання слів. Наприклад, якщо ви вже знайомі зі словом could, то would вже не здаватиметься таким дивним.

Другий спосіб, який допоможе запам’ятати написання і вимова слів, підійде справжнім любителям англійської мови: копайтеся в етимології (походження) слова. Намагайтеся знайти історію слова: звідки воно було запозичене, що означало раніше, як вимовлялося. Ви не тільки добре запам’ятайте правопис нового слова, але й довідаєтеся багато цікавого про історію походження поняття. Наприклад, у слові island (острів) є неозвучена буква s. До XV століття це слово вимовлялося / aɪlənd /, також як і зараз, але писалося по-іншому — aeland. Коли з’явилися французькі запозичення, перша частина слова змінилася зовні і стала більше схожим на французький варіант isle — острів.

Навіщо потрібні silent letters

Чим нам можуть допомогти невимовні літери, який в них толк? Вони можуть бути дуже корисними, коли читаєш текст і потрібно зрозуміти різницю між омофона — словами, які вимовляються однаково, але пишуться по-різному: no and know, their and there, to and two. Можете зрозуміти, що тут написано?

— Do you no wear my sun is?
— Eye think his hear.
— Oh, know. His their.

Нісенітниця! А от якщо прочитати вголос і написати правильно, то все зрозуміло:

— Do you know where my son is?
— I think he’s here.
— Oh, no. He’s there.

Невимовні букви впливають і на вимову, що взагалі здається дивним, адже ми їх не вимовляємо. Наприклад: sin / sɪn / і sign / saɪn /, rat / ræt / і rate / reɪt /. Так, важливо знати, здійснюємо ми гріх (to sin) або просто ставимо підпис де-небудь (to sign).

Неозвучена буква e в кінці слова впливає на довжину голосного звуку в попередньому складі. Tap / tæp / і tape / teɪp /, mat / mæt / і mate / meɪt /, fin / fɪn / і fine / faɪn /. У першому варіанті голосний звук короткий, у другому — довгий. Відповідно, це різні слова з різними значеннями.

Правила вживання silent letters

Одразу хочу застерегти, правила є, але і винятків достатньо. Ми зосередимося на часто зустрічаються правилах.

 1. Silent B не вимовляється після M в кінці слова: limb / lɪm /, thumb / θʌm /, dumb / dʌm /. Також зазвичай не вимовляємо B перед T в кінці слова: debt / det /, doubt / daʊt /, subtle / sʌt (ə) l /.
 2. Silent E зустрічається в кінці слова і впливає на попередній голосний (робить його довгим звуком): hope / həʊp /, drive / draɪv /, gave / ɡeɪv /.
 3. Silent G часто не вимовляється, коли йде перед N: foreign / fɒrɪn /, sign / saɪn /, champagne / ˌʃæmpeɪn /.
 4. Silent GH не вимовляється, коли йдуть після голосної: though / ðəʊ /, through / θruː /, daughter / dɔːtə (r) /. Винятки: слова, що складаються з двох коренів: doghouse / dɒɡˌhaʊs /, foghorn / fɒɡˌhɔː (r) n /, egghead / eɡˌhed /. GH іноді вимовляють як -F: rough / rʌf /, laugh / lɑːf /, cough / kɒf /.
 5. Silent H не вимовляється, коли йде після W: what / wɒt /, when / wen /, why / waɪ /. Звук H не вимовляється на початку багатьох слів, в таких словах важливо пам’ятати, що потрібно вживати артикль an: an hour / aʊə (r) /, an honor / ɒnə (r) /, an heir / eə (r) /.
 6. Silent K не вимовляється, коли стоїть на початку слова перед N: knee / niː /, knowledge / nɒlɪdʒ /, know / nəʊ /.
 7. Silent L не вимовляється після голосних A, O, U: calm / kɑːm /, could / kʊd /, yolk / jəʊk /.
 8. Silent P не вимовляється на початку багатьох слів, які починаються на «psych» і «pneu»: psychiatrist / saɪkaɪətrɪst /, psychotic / saɪkɒtɪk /, pneumatic / njuːmætɪk /.
 9. Silent T не вимовляється в цих часто зустрічаються словах: castle / ˈkɑːs(ə)l /, hasten / ˈheɪs(ə)n /, soften / ˈsɒf(ə)n /, fasten / ˈfɑːs(ə)n /, whistle / ˈwɪs(ə)l /, bustle / ˈbʌs(ə)l /.
 10. Silent U не вимовляється після G і перед голосною всередині слова. Приклади: guitar / ɡɪtɑː (r) /, guidance / ɡaɪd (ə) ns /, guild / ɡɪld /.
 11. Silent W не вимовляється на початку слова перед R, приклади: wrap / ræp /, wrong / rɒŋ /, wrestle / res (ə) l /. Також W не вимовляється в таких словах: whose / huːz /, who / huː /, whole / həʊl /.

А тепер запрошую вас на урок до викладача Ronnie. Вона розповість про типові невимовних буквах.

До невимовною буквах потрібно звикнути. Після пари сотень прикладів рука сама буде писати knuckle через K, а wrinkle через W. Легкого вам англійської!

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>