In Матеріали By Лілія

Essay tips. Поради з написання есе англійською мовою

Сьогоднішня стаття розрахована в першу чергу на тих, хто збирається здавати IELTS Academic. Але учні, які готуються до TOEFL, кембриджських іспитів, або ж просто ті, хто хоче оволодіти вмінням максимально ясно викладати свої думки на папері, безсумнівно, теж знайдуть для себе цікаві поради.

Почнемо з того, що є два якісних показника письмового тексту, які дуже цінуються, це — cohesion і coherence. В англо-російській словнику наводяться такі переклади цих слів:

Cohesion — єдність, зв’язність, згуртованість.

Coherence — логічність, послідовність, обгрунтованість.

У чому різниця між єдністю тексту і його логічністю на перший погляд може бути не зовсім зрозуміло, тому проаналізуємо більш детально.

Cohesion — це фактична, зовнішня зв’язність тексту. Під цим ми розуміємо використання таких виразів, як however (проте, але), and (і), because (бо) і т. Д., Вживання синонімів або ж заміну певних іменників займенниками і т. Д.

Coherence — це вже внутрішня логіка тексту, виклад думок таким чином, щоб вони були максимально зрозумілі для читача. Справедливо, що cohesion вважають більш суб’єктивним поняттям, тоді як coherence — навпаки. Дійсно, те, що мені здається взаємопов’язаним, для іншої людини може таким не бути. Проте на іспиті з цим потрібно бути обережніше. Якщо ваша мета — отримати максимально хороший результат, постарайтеся обійтися без незрозумілою логіки, зрозумілою тільки вам. 🙂

Цікаво, що cohesive text не обов’язково буде coherent. Розглянемо приклад:

I love going to the cinema. The cinema is also in the Puskinska street. This street is always beautiful in spring. It is my favourite season. However, this year was colder than the last one. — Я люблю ходити в кіно. Кінотеатр також знаходиться на Пушкінській вулиці. Ця вулиця завжди прекрасна навесні. Це моя улюблена пора року. Хоча, цей рік був холодніше, ніж минулий.

Зовні цей текст виглядає зв’язковим: використовуються слова also і however, вживаються синоніми та займенники. Проте в ньому абсолютно немає сенсу. Це прекрасна ілюстрація того, що cohesion без coherence — це як красива людина з порожньою душею. 🙂

Але ж здорово, якщо розумна людина ще й виглядає добре, чи не так? Точно так само і у випадку з cohesion і coherence. Вони, безумовно, взаємопов’язані, адже за допомогою використання синонімів, відповідних спілок, прийменників і т. Д. Ми робимо текст більш зрозумілим для читача.

Тому далі в нашій статті мова піде про один із прийомів зовнішньої організації тексту в логічну структуру — вживанні linking words, тобто слів, які допомагають нам об’єднати ідеї в єдине ціле. Але пам’ятайте, що мова йде тільки про оболонці тексту. Ці слова зроблять ваш текст cohesive, але не забудьте подбати про те, щоб він був ще й coherent.

Отже, зробити плавні переходи між різними ідеями в тексті, при цьому показуючи, що всі вони безпосередньо стосуються теми твору, вам допоможуть спілки (conjunctions), прийменники (prepositions) та грунтовні обороти (adverbials).

Кілька слів про те, чим же ці троє відрізняються.

 • Conjunction — «склеює» дві пропозиції, не утворюючи між ними залежності.

  International tourism is becoming very popular and this certainly has a lot of benefits. — Міжнародний туризм стає дуже популярним, і це, безумовно, має багато переваг.

 • Preposition, якраз навпаки, таку залежність утворює.

  In spite of bringing money in the local economy, international tourism can also cause some irreversible changes. — Незалежно від (чого?) Вливання грошей в місцеву економіку, міжнародний туризм може викликати деякі незворотні зміни.

 • Adverbial. По-перше, слід зазначити, що adverbs і adverbials — поняття не зовсім тотожні. Adverb — це наріччя, частина мови, яка певним чином характеризує дію (дієслово) і відповідає на питання «як?», «Коли?», «Звідки? »,« де? »,« навіщо? ». В англійській мові вони утворюються в більшості випадків за допомогою додавання до прикметника закінчення — ly (beautifully, slowly). Adverbials — більш широкий термін, адже під ним ми розуміємо різні синтаксичні юніти (словосполучення, якщо завгодно), які виконують функцію прислівників, т. е. описують дію. Наприклад, We woke up at 8 o’clock. В даному випадку at eight o’clock — це adverbial, оскільки повідомляє нам, коли відбулося дію.

  Крім того, існують різні види adverbials. Нижче наведені conjuncts, тобто adverbials, які з’єднують пропозиції в тексті або частини одного речення між собою.

  At first glance, international tourism may seem to be very beneficial for the locals, however, there is a lot of controversy about this issue. — На перший погляд, міжнародний туризм може здатися дуже вигідним для місцевих жителів, проте є багато суперечок з приводу цього питання.

Закінчимо з граматичної частиною і перейдемо до практичної, а саме — до переліку конкретних linking expressions. У даній статті вони згруповані відповідно до мети, з якою ми можемо використовувати їх в тексті.

 1. Для вираження послідовності (sequence).
  • Adverbials.

   Firstly (по-перше), secondly (по-друге), finally (нарешті), after that (після цього), then (потім), first (перший, спочатку), next (наступний).

   First identify the problem. Then think of the ways to tackle it. — Спочатку вияви проблему. Потім подумай про способи боротьби з нею.

   Важливо: firstly, secondly, finally використовуються для послідовної аргументації (по-перше, по-друге). Для опису послідовності процесів використовують first, next, after that, then (спочатку, потім, потім).

 2. Для додаткової інформації (additional information).
  • Conjunctions.

   And (і), as well as (так само як).

   I like watching films in original as well as reading books. — Мені подобається дивитися фільми в оригіналі, так само як і читати книги.

  • Adverbials.

   Similarly (аналогічним чином), also (також), in addition (на додаток), anyway (в будь-якому випадку), moreover (крім того), besides (крім), furthermore (більше того), likewise (також, подібно).

   Watching films in English enriches your vocabulary. Moreover, it is interesting. — Перегляд фільмів англійською мовою збагачує ваш словниковий запас. Крім того, це цікаво.

 3. Для приведення прикладів (giving examples).
  • Adverbials.

   For instance (наприклад), for example (наприклад), that is to say (тобто), in other words (іншими словами), that is (тобто, скорочено ie)

   International tourism has a lot of advantages. For instance, it creates new workplaces for the locals. — Міжнародний туризм має багато переваг. Наприклад, він створює нові робочі місця для місцевих жителів.

 4. Для вираження причини і наслідки (cause, reason, result).
  • Conjunctions.

   Because (причина), so (наслідок).

   I hate noise, so I live in the countryside. — Я ненавиджу шум, тому я живу в сільській місцевості.

   I live in the countryside, because I hate noise. — Я живу в сільській місцевості, тому що я ненавиджу шум.

  • Adverbials.

   Consequently (отже), as a result (внаслідок), thus (таким чином), so (тому), therefore (тому) — все використовуються для вираження слідства.

   Cars do a lot of harm to the environment, therefore many people switch to bikes. — Автомобілі завдають багато шкоди навколишньому середовищу, тому багато людей пересідають на велосипеди.

  • Prepositions.

   Due to (через, завдяки), because of (через, з причини), owing to (внаслідок, завдяки), on account of (за рахунок, через) — все використовуються для вираження причини.

   I passed my entering exams easily owing to my high school preparation. — Я здав вступні іспити легко завдяки моєї шкільної підготовці.

 5. Для вираження контрасту (contrasting).
  • Adverbials.

   Alternatively (альтернативно, в якості альтернативи), however (однак), in contrast (на відміну), on the other hand (з іншого боку), nevertheless (тим не менше), on the contrary (навпаки), yet (ще, все же).

   The price of petrol is increasing. Nevertheless, there are more and more cars in cities. — Ціна на бензин росте. Проте з’являється все більше і більше автомобілів у містах.

  • Conjunctions.

   Though (хоча, незважаючи на те), although (хоча), but (але).

   Although much money had been invested in this campaign, it was not successful. — Незважаючи на те, скільки грошей було вкладено в цю кампанію, вона не була успішною.

  • Prepositions.

   In spite of (незважаючи на), despite (незважаючи на).

   Despite being too busy, he managed to go to the conference. — Незважаючи на те, що він був дуже зайнятий, йому вдалося прийти на конференцію.

   * Після in spite of / despite вживається іменник або дієслово з закінченням — ing.

Раджу вам скласти якомога більше пропозицій з цими словами. Це допоможе запам’ятати їх і в майбутньому з легкістю вживати в своїх есе.

Ще один важливий момент — з linking expressions головне не «переборщити». Якщо ви будете починати кожна нова пропозиція таким виразом, це буде виглядати неприродно і до того ж може відволікати від суті. Екзаменаторами цінується саме «seamless cohesion», тобто текст повинен бути «зшитий» в єдине ціле, але так, щоб «швів» ніхто не помітив.

Звертайте увагу на те, щоб ваші есе були cohesive as well as coherent і успіхів у підготовці!

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>