In Граматика By Вікторія

Complex Subject — складне підмет в англійській мові

Ми вже знаємо, що в англійській мові існує така конструкція, як Complex Object або складне доповнення. Зазвичай паралельно з вивченням такого доповнення, часто пояснюють і складне підмет, яке іменується як Complex Subject в англійській мові (the Nominative with the Infinitive). Ці конструкції схожі лише тим, що в них обох використовується інфінітив в англійській мові. Однак, на відміну від складного доповнення, в складному підметі основними складовими елементами крім інфінітива є або іменник у загальному відмінку, або займенник у називному відмінку. А інфінітив в Complex Subject в англійській мові може бути у всіх своїх шести формах. Наприклад:

 • to write
 • to have written
 • to be written
 • to have been written
 • to be writing
 • to have been writing

У пропозиціях з конструкцією Complex Subject ще одним основним елементом є присудок, особливо дієслово, яким воно виражено. Бо саме від дієслова буде залежати, в дійсному (активному) або страдательном (пасивному) заставі стоятиме присудок. Пропозиції з конструкцією Complex Subject в англійській мові зазвичай переводяться на російську мову за допомогою таких обертів, як «говорять, повідомляють, думають, бачили, чули, виявилося, сталося» і т.п.

Вживання Complex Subject в англійській мові: приклади та правила

Як вже зазначалося, конструкція Complex Subject в англійській мові застосовується з певними дієсловами. Ці дієслова умовно можна розділити на кілька груп. Отже, в якості присудка в реченні можуть перебувати дієслова, що виражають:

 1. Поінформованість, знання, твердження: to know (знати), to think (думати), to state (заявляти, стверджувати), to report (повідомляти), to say (говорити), to announce (повідомляти).
 2. She is known to live in France. — Відомо, що вона живе у Франції.

  The film festival was reported to take place in July this year. — Повідомляли, що кінофестиваль пройде в липні цього року.

  He was thought to study here. — Думали, що він навчається тут.

 3. Припущення: to expect (чекати), to suppose (припускати), to believe (вірити), to consider (вважати, мабуть), to ask (питати).
 4. The student is expected to become a famous writer. — Очікують, що цей студент стане відомим письменником.

  The tickets were supposed to be sold in the afternoon. — Припускали, що квитки продадуть до обіду.

 5. Сприйняття: to see (бачити), to hear (чути), to notice (відзначати).
 6. The car was seen to disappear. — Бачили, як машина зникла.

  She was seen to enter. — Бачили, як вона увійшла.

 7. Також Complex Subject в англійській мові використовується після таких словосполучень, як to be likely (ймовірно), to be unlikely (малоймовірно), to be certain (безсумнівно), to be sure (обов’язково).

She is likely to succeed. — Ймовірно, її чекає успіх.

The bag is not likely to have been stolen. — Малоймовірно, що сумку вкрали.

Всі перераховані дієслова, будучи присудками, можуть стояти в будь-якому часі, але тільки в пасивному (пасивному заставі — Passive voice). Є ще група дієслів, які вживаються з конструкцією Complex Subject в англійській мові, але в дійсному (активному — Active voice) заставі. Це наступні дієслова: to appear — з’являтися, здаватися; to seem — здаватися; to happen — траплятися; to prove / to turn out — опинитися.

The second part of the movie appeared to be less interesting. — Виявилося, що друга частина фільму не така цікава.

He seems to be sleeping. — Здається, що він спить.

Насправді, конструкції Complex Object і Complex Subject не представляють ніякої складності, а, навпаки, полегшують нашу мову, роблячи її більш схожою на англомовну, а не на промову рідної мови. Вони дуже популярні і вживаються повсюдно, тому постарайтеся не обійти їх стороною, а приділити їм увагу.

А зараз пропонуємо вам перевірити отримані знання, пройшовши наступний тест:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>