In Граматика By Вікторія

Complex object (складне доповнення) в англійській мові

Вивчаючи інфінітив в англійській мові, ми, так чи інакше, дізнаємося про таку чудову конструкції, яка має цілих три назви: складне доповнення, Complex Object і The Accusative with the Infinitive. Як називати цей комплекс в англійській мові, кожен вибирає сам. Але друга назва все-таки більш поширене і легко впізнається, тому в заголовок цієї статті ми винесли саме його.


Complex object в англійській мові: правило і приклади пропозицій

Це конструкція, що складається з іменника в загальному відмінку (noun in a common case) чи займенника в об’єктному відмінку (pronoun in an objective case) і інфінітива. Нагадаємо, як виглядають займенники в об’єктному відмінку:

 • Ime
 • youyou
 • hehim
 • sheher
 • itit
 • weus
 • theythem

Давайте подивимося, як на практиці реалізується complex object в англійській мові на прикладах пропозицій:

We noticed the woman enter the house through the back door. — Ми помітили, як жінка увійшла через задні двері.

I saw them walk along the road. — Я бачив, як вони йшли по дорозі.

I did not hear her say this because she spoke in a soft voice. — Я не чув, як вона це сказала, тому що вона говорила тихо.

Як видно із зазначених пропозицій, complex object в англійській мові перекладається підрядним додатковим пропозицією, що вводиться спілками «як», «що», «щоб». Іменник або займенник в цьому складному доповненні відповідає підлягає, а інфінітив — сказуемому придаткового пропозиції.

Complex object в англійській мові має свої правила вживання, які варто розглянути. В основному, складне доповнення в англійській мові використовується після деяких дієслів, які можна згрупувати в певні категорії. Отже, complex object в англійській мові вживається з дієсловами:

 1. Виражають фізичне сприйняття і відчуття to see — бачити, to watch — дивитись, to notice — помічати, to observe — спостерігати, to feel — відчувати, to hear — чути та інші.
 2. Після цих дієслів ми ставимо інфінітив без частки to.

  I have never heard you sing. — Я ніколи не чув, щоб ти співав.

  We saw the postman slip a thick envelope into the box. — Ми бачили, як листоноша опустив у поштову скриньку товстий конверт.

  З дієсловами сприйняття крім інфінітива може вживатися і дієприкметник теперішнього часу (Participle I). Якщо ми в complex object в англійській мові застосовуємо інфінітив, ми підкреслюємо однократность здійснюється дії, якщо ж беремо причастя, то демонструємо процес протіканні дії.

  I saw her run into the house. — Я бачила, як вона забігла в будинок.

  I saw her running along the road. — Я бачила, як вона бігла по дорозі.

  До того ж, якщо дієслова see і hear використовуються у значенні «знати» і «розуміти» відповідно, ми не звертаємося до complex object англійською мовою, а беремо підрядне речення:

  I see that you are in low spirits. — Я бачу, що в тебе немає настрою.

 3. Виражають спонукання, примус: (to let — дозволяти, to make — змушувати, to have — розпорядитися, to cause — заподіювати, змушувати). Інфінітив також без to.
 4. You can not make me do such things. — Ти не можеш змусити мене зробити це.

  Never let him go. — Ніколи не відпускай його.

  They had the man do what they wanted. — Вони змусили цієї людини зробити те, що вони хотіли.

 5. Виражають бажання і потреба (to want — хотіти, to wish / to desire — бажати, to like — подобатися, should / would like — хотів би).
 6. He wanted his students to note the colours of animals. — Він хотів, щоб його студенти відзначили окрас тварин.

  The inspector would like you to explain everything to him. — Інспектор хотів би, щоб ви все йому пояснили.

 7. Виражають припущення (to expect — очікувати, розраховувати; to suppose — вважати, to believe — вважати, вважати; to consider / to find — рахувати).
 8. Parents usually expect their children to be obedient. — Батьки зазвичай розраховують, що їхні діти будуть слухняними.

  We believe it to be the best way out of this situation. — Ми вважаємо, що це буде найкращий вихід у даній ситуації.

 9. Виражають знання, обізнаність, твердження (to know — знати, to think — думати, to state — констатувати, to note — відзначати, to report — повідомляти та інші).
 10. People knew him to be a great sculptor. — Люди знали, що він великий скульптор.

  She thought him to be a qualified specialist. — Вона думала, що він кваліфікований фахівець.

 11. Виражають примус, наказ, дозвіл або прохання (to order — наказувати, to allow — дозволяти, to forbid — забороняти та інші).

He ordered him to stop this conversation. — Він наказав йому припинити цю розмову.

Як було видно з останніх чотирьох пунктів, у всіх випадках інфінітив вживається з часткою to.

В принципі, це повна інформація, яка стосується complex object в англійській мові. Є ще один нюанс. Для цієї мови характерне використання складного доповнення з причастям минулого часу (Participle II). У такій конструкції позначено, що ні сам суб’єкт виконує дію, а хтось інший робить це за нього. Виглядає це таким чином: to have one’s hair cut (підстригтися), to have one’s eyes tested (перевірити зір), to have one’s watch repaired (віддати годинник в ремонт) і т.д.

Сподіваюся, що текст цієї статті не здасться вам важким, і ви з легкістю навчитеся використовувати complex object в англійській мові, як у письмовій, так і в усному мовленні! А переконатися, що ви все засвоїли, вам допоможе наступний тест Complex object:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>