In Граматика By Вікторія

Інфінітив в англійській мові (infinitive): вживання, функції, форми

Така частина мови, як дієслово в англійській мові, володіє двома формами — особистої та неособистої (the finite form / the non-finite form of the verb). Дієслова в особистій формі обов’язково володіють такими категоріями, як особа, число, аспект, час, заставу і нахил. Вони виконують роль присудка в реченні. Неособисті ж форми дієслова деяких категорій позбавлені. У неособистої форм дієслова є тільки вигляд і заставу. Присудком вони бути не можуть, хоча і вживаються як його частини. Найчастіше вони виконують функції інших частин мови у реченні. Всього англійську мову налічує три неособисті форми дієслова: інфінітив, герундій і причастя. На нашому блозі є статті, присвячені кожній із зазначених неособистих форм дієслова. А ця стаття описує інфінітив в англійській мові.

Функції інфінітива дієслова в англійській мові: приклади пропозицій

Як вже було сказано, інфінітив дієслова в англійській мові — це неличная форма дієслова, яка виражає дію. Інфінітив є першою формою дієслова і саме цією формою кожен дієслово представлений в словнику. Відмітною ознакою цієї форми дієслова є наявність частинки to (to run — бігати, to cook — готувати). Без цієї частки ми використовуємо інфінітив після модальних дієслів (крім ought to); дієслів shall / will; дієслів чуттєвого сприйняття (типу feel — відчувати, see — бачити, hear — чути і т.д.); дієслів let (дозволити), have (мати), make (змушувати); після виразів had better (краще) і would rather (краще б).

We shall visit you tomorrow. — Ми відвідаємо вас завтра.

He must reread this book. — Він повинен перечитати цю книгу.

I heard her sing. — Я чула, як вона співає.

Let him behave the way he wants. — Нехай він веде себе так, як захоче. (Дозволь йому ….)

I would rather go to the cinema. — Я б краще сходив в кінотеатр.

Існують такі форми інфінітива в англійській мові (на прикладі дієслова to ask — запитувати):

  1. Indefinite Active Infinitive (невизначений в дійсній заставі) — to ask.
  2. Indefinite Passive Infinitive (невизначений в пасивному стані заставі) — to be asked.
  3. Continuous Infinitive (тривалий) — to be asking.
  4. Perfect Infinitive (досконалий) — to have asked.
  5. Perfect Passive Infinitive (досконалий в пасивному стані) — to have been asked.
  6. Perfect Continuous Infinitive (досконалий тривалий) — to have been asking.

А тепер давайте розглянемо функції інфінітива в англійській мові на прикладі пропозицій.
Інфінітив в дійсній заставі позначає дію, яке виконує підмет, а в пасивному стані — дія, спрямована на обличчя, виражене підметом:

I like to teach. — Я люблю вчити (кого-небудь).

I like to be taught. — Мені подобається, коли мене вчать (чого-небудь).

Інфінітив невизначений не уточнює процес протікання дії, а тривалий інфінітив підкреслює його тривалість:

He likes to read magazines. — Він любить читати журнали.

He must be still reading this magazine. — Напевно, він все ще читає цей журнал.

Недосконалий інфінітив визначає дію, що відбувається одночасно з дією присудка (або наступне за ним). А ось досконалий інфінітив в англійській мові називає дію, яка передувала дії, вираженої присудком:

I am sorry to have told him this secret. — Мені шкода, що я розповів йому цей секрет.

Як ми пам’ятаємо, інфінітив може бути не тільки частиною складеного присудка (What I want is to be left alone — Все, що я хочу, це побути наодинці), але й виконувати роль інших членів речення. Він може бути:

Підметом: To walk late at night was very dangerous. — Гуляти пізно ввечері було дуже небезпечно.

Доповненням: She was glad to have moved to another city. — Вона була рада, що переїхала в інше місто.

Визначенням: Who will be the first to start working here? — Хто першим почне тут працювати?

Обставиною: You are too young to use make-up. — Ти ще надто молода, щоб користуватися косметикою.

Ось вся необхідна інформація, що стосується правил вживання інфінітива в англійській мові. Однак у цьому мові існують ще спеціальні інфінітівние звороти, які використовуються досить часто і які слід вивчити.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>