In Граматика By Катерина

Інверсія в англійській мові

Для початку варто нагадати про те, що ж із себе представляє це явище: інверсія — це порушення звичайного порядку слів у реченні. Ми знаємо, що англійська відноситься до мов з фіксованим порядком слів (присудок завжди слід після підмета), але, бажаючи підкреслити певне слово або вираз, або ж надати більш емоційне звучання пропозицією, ми можемо змінювати звичний порядок слів. Також з інверсією ми стикаємося, міняючи порядок слів при побудові питання. Звичайно ж, як і в будь-якому розділі граматики англійської мови, тут будуть свої правила і винятки, давайте спробуємо з ними розібратися.

 1. Питання.

  Як вже було сказано вище, в питаннях ми міняємо порядок слів, це явище і називається інверсією.

  Have you done your homework?

  Where is her house?

  Слід також пам’ятати, що в непрямих питаннях порядок слів не порушується, тобто інверсія відсутня.

  I would like to know what time the train arrives. (NOT … what time does the train arrive)

  Іноді все ж використання інверсії допускається в непрямих питаннях після слова how, якщо підмет виражено кількома словами. Найчастіше таке використання інверсії можна зустріти в письмовій мові.

  I would like to know how important was the question I had been asked.

 2. Зі словом may.

  У побажаннях may може стояти перед підметом.

  May all your dreams come true.

 3. Умовні підрядні речення.

  Більш формальний, а також літературний стиль допускає використання інверсії в умовних додаткових пропозиціях. Допоміжне дієслово може займати місце перед підметом; if в таких випадках буде опускатися.

  Were she my sister … (= if she were my sister …)

  Had I known your intentions … (= if I had known your intentions)

  Але слід бути уважними, використовуючи інверсію в таких пропозиціях, тому при використанні цього прийому в запереченнях не допускається скорочення негативної форми дієслова.

  Had we not lost all our money … (NOT Had not we lost …)

 4. Після as, than.

  У більш літературному стилі інверсія іноді застосовується в порівняльних пропозиціях з вищезазначеними союзами.

  He was very active, as were most boys of his age.

  Country people live longer than do city dwellers.

  Але необхідно пам’ятати також про те, що інверсія не застосовується після as або than, якщо в таких пропозиціях в ролі підмета виступає займенник.

  You look much better than you did last time.

 5. Після фраз, які включають в себе прислівник місця.

  Якщо наша пропозиція починається саме з такої фрази, неперехідні дієслова (виражають дії, які не переходять безпосередньо на предмет або особа), як правило, займають місце перед підметом. Інверсія в такому її вигляді частіше зустрічається в письмовій мові, особливо в різних описах.

  On the tree sat an unusual bird.

  Directly in front of them stood a beautiful castle.

  Along the road came a strange man.

  У промові ця граматична структура також часто використовується зі словами here, there, а також з прийменниковими прислівниками (up, out, back, down, off etc).

  Here comes Meg!

  The door opened and out came Jack.

  Але, якщо в ролі підмета виступає займенник, слід прямий порядок слів.

  Here he comes.

  Off we go!

 6. Слова автора в прямій мові.

  Часто можна спостерігати використання інверсії в різних оповіданнях, коли такі дієслова як said, asked, suggested і т.д. йдуть після слів автора.

  «Where is my car?» Asked John. (OR … John asked)

  Але, якщо в ролі підмета виступає займенник, слід прямий порядок слів.

  «What do you want?» She asked.

 7. Негативні прислівники.

  Слід зазначити, що в той час як використання інверсії в деяких вищеперелічених прикладах є не обов’язковим, то у випадку з цією групою прислівників, відсутність інверсії може бути серйозною помилкою, тому приділимо цьому пункту особливу увагу. Ставлячи таке прислівник в початок пропозиції, завжди варто пам’ятати про порушення порядку слів, а також про граматичні часи, які слід використовувати.

  • Прислівники з використанням частинки not.

   Not until I see it with my own eyes will I believe him.

   Not since I met him was I so happy.

  • Після груп прислівників часу зі словом only.

   Only after the phone call did she calm down.

   Only later did I realize how important it had been.

   Only then did I remember that I had forgotten to feed my cat.

   Only when I have called him will I be able to think about anything else.

   Only in the last few weeks has he started to feel better.

   Зверніть увагу на те, що після фраз not until, only when і only after інверсія застосовується в головній частині пропозиції, а не в придаточной.

  • Після прислівників, що показують частоту дії (hardly / barely / scarcely, never (before), rarely, seldom, no soonerthan).

   Never have I seen such a beautiful child.

   Hardly ever does she come in time.

   Rarely do they fail to impress their neighbours.

  • З такими виразами як at no time, in no way, on no account, under / in no circumstances.

   At no time did she complain about the situation.

   Under no circumstances are parents allowed to leave their children alone.

  • Зі словом little, які мають негативне значення.

   Little do they know how lucky they are to have such a good friend. (= They do not know)

   Little did I realize that he would leave me one day. (= I did not realize)

  • Ви також можете використовувати конструкцію So + прикметник на початку пропозиції, з метою підкреслити це прикметник.

   Порівняйте:

   So successful was her song, that Ann very soon became a famous singer.

   Her song was so successful that Ann very soon became a famous singer.

   So dangerous did the weather become, that all the flights were canceled.

   The weather became so dangerous that all the flights were cancelled.

Інверсія надає нашій промові більш формальний відтінок, саме тому при написанні різних есе, цей стилістичний прийом відразу ж зверне на себе увагу і буде гідно оцінений перевіряючим. Але, як і будь-яку іншу граматичну конструкцію, не варто використовувати інверсію, не розібравшись як слід у цьому непростому явищі. Саме тому сподіваюся, що дана стаття пробудить у вас бажання більш детально вивчити цей аспект граматики, а ми вам з радістю в цьому допоможемо!

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>