In Матеріали By Наталія

Як майстерно перервати співрозмовника? Dealing with interruptions

Коли ми були дітьми, нас вчили не перебивати інших (not to interrupt others), коли вони говорять. Але на нарадах або під час ділового спілкування ви напевно стикалися з ситуацією, коли на середині монологу вашого співрозмовника хочеться його зупинити і висловити свою точку зору (to express your standpoint / your point of view), а він все говорить і говорить (they keep talking ). Можливо, ви хочете додати важливу інформацію (an important piece of information), але поки ваш опонент дійде до кінця свого тиради, ви вже й забудете, що сказали або у вас з’явиться ще більше питань для обговорення. Що ж робити? Слухати або перебивати співрозмовника?

Як потрібно слухати?

Пасивно — це коли ми просто слухаємо, що говорить співрозмовник. Буває так, що наш співрозмовник хвилюється, висловлює свої думки швидко і іноді плутано, часом, навпаки, повільно, сумні. Свою участь варто демонструвати фразами типу Sure, I understand (Звичайно, я розумію) або That’s rather interesting (Це дуже / досить цікаво). Такі ситуації типові, коли слухає вище по положенню, наприклад, керівник. Головне — вміти відчувати опонента і не перебивати. Якщо співрозмовнику складно продовжити, можна стимулювати його фразою Please, continue! (Будь ласка, продовжуйте!).

Набагато частіше в діловій практиці необхідно слухати активно, щоб роздобути більше інформації, адже час, як усім відомо — гроші (time is money). Використовуючи таку тактику, доречно навіть на початковому етапі перервати мовця, сказавши Excuse me, what do you mean? (Вибачте, що Ви маєте на увазі?) Або Excuse me, it’s not really clear to me (Прошу вибачення, мені це не зовсім зрозуміло ).

Стимулювати співрозмовника можна і перефразувавши сказане, щоб переконатися в точності розуміння. Перефраз можна використовувати, якщо ваш опонент виражається туманно. У такому випадку можна сказати In other words, you would like to say that (Іншими словами, Ви хочете сказати, що) або As far as I understand you mean, that (Наскільки я розумію, Ви маєте на увазі, що).

Крім цього вважається дуже ефективним використовувати резюмування (summarizing) основних аспектів сказаного. Наприклад, So, as far as I could understand / as far as I’ve understood (Отже, наскільки я зрозумів). Коли все ясно, можна висловити свою думку (to express your opinion).

Ось основні фрази:

 • Would you mind if I just say something here? — Ви не проти, якщо я щось скажу зараз?
 • May I add something here, please? — Можна я дещо додам, будь ласка?
 • I have a point to add … — Хочу додати дещо …
 • I’m sorry for interruption, but … — Прошу вибачення за те, що перебиваю, але …
 • I’d like to come in here if I may. — Хотів би втрутитися, якщо можна.
 • Apologies for jumping in just like this, but … — Вибачте, що так ось втручаюся, але …
 • (Mike), can I ask you just a quick question here, please? — (Майк), можна швидко задати питання зараз, будь ласка?
 • I’d like to comment on that. — Хотів би прокоментувати це.
 • Would you mind if I just jumped in here and said something about ..? — Ви не проти, якщо я тут втручуся і скажу дещо про ..?
 • Just a moment! What about ..? — Хвилинку! А як щодо..?
 • Do you really think so? My impression is that … — Ви і правда так думаєте? У мене таке враження, що …
 • Wait a minute! What about ..? — Стривайте хвилинку! А як щодо..?
 • I must say at this stage that … — На цьому етапі повинен сказати, що …
 • Can I just butt in at this point? — Можу я втрутитися на цій стадії (тут)?

Голос і мова тіла

Коли ви перебиваєте, то говорите чітко і ясно. Якщо ваш голос звучить обережно і невпевнено (tentatively), вас запросто можуть проігнорувати. Підніміть руку (raise your hand) або подайтесь вперед (lean forward). Якщо на нараді є голова (chairperson), подивіться на нього, а не на мовця, і подайте знак, якщо хочете щось сказати. Так ваші цінні зауваження не залишаться без уваги. Ви зможете невербально показати свою залученість.

Даємо себе перебити?

Звичайно, потрібно давати можливість перебити себе (а не тільки перебивати самому), адже ситуації бувають різноманітними. Але не варто давати слово іншому оратору тільки з ввічливості (out of politeness). Іноді важливо закінчити свою думку, щоб нараду тривало за планом. Якщо хочете попередити втручання в ваш монолог, можна використовувати такі фрази:

 • Sorry, could I please continue what I intended to say? — Пробачте, можу я продовжити свою думку? (букв. «те, що мав намір сказати»)
 • I would like to finish what I was saying first. — Я би хотів закінчити те, про що говорив спочатку.
 • I’ve just got a few more things to say. — Я хочу сказати дещо ще.

Повертаємося до предмета розмови

У багатьох культурах перебивати — це не означає не мати манер. Тому потрібно бути готовим до того, що на міжнародних нарадах вас цілком можуть перебити. Ось пара кліше, які допоможуть в такій ситуації:

 • So, let me continue … — Отже, дозвольте продовжити …
 • Anyway, let’s get back to the topic … — У кожному разі, давайте повернемося до предмета розмови …
 • To return to what I was talking about … — Повертаючись до того, що я говорив …

Збираємося з думками

Коли вас перебили (when you’ve been interrupted), і це було зроблено несподівано, можливо, вам потрібно буде зібратися з думками (to gather your thoughts) перш, ніж продовжити. Якщо ви зробите це мовчки, хтось може взяти ініціативу у свої руки. Ось кілька корисних фраз, які дозволяти вам виграти пару секунд для того, щоб визначитися з тим, що і як сказати далі:

 • Where was I? Oh, yes … — На чому я зупинився? Ах да…
 • Well, let’s see now … — Отже, подивимося …
 • Let me think … — Дайте подумати …

На міжнародній нараді дуже легко бути перерваним співрозмовниками, які говорять більш побіжно. Не дайте цьому статися. Тільки лише тому, що хтось говорить швидше, їхні ідеї не краще ваших. Тому перебивайте ввічливо, але наполегливо (politely, but firmly) і зупиняйте тих, хто перебиває вас, щоб ваші думки та ідеї були висловлені в максимальному обсязі. Удачі!

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>