In Граматика By Вікторія

Числівники в англійській мові

Ми стикаємося з рахунком постійно. Який за рахунком день тижня, яка сьогодні дата і рік, скільки часу, о котрій годині починається робочий день і до котрої години відкрито магазини. … Щодня ми використовуємо в мові цифри і числа, а, значить, числівники (numeral) є невід’ємною і дуже важливою частиною нашого життя. Числівники в англійській мові теж заслуговують на увагу, адже практично жоден розмова не обходиться без них. Яку ж частина мови ми називаємо числівником? А саме ту, яка позначає кількість і порядок предметів при рахунку. Дивлячись на визначення, можна здогадатися, що всі числівники в англійській мові можна розділити на дві великі групи: кількісні (cardinal) і порядкові (ordinal).

Кількісні числівники в англійській мові

Ці числівники вказують на кількість предметів при лічбі і використовують питання «скільки?» (How many?). Це практично будь-які цифри і числа:

Seven birds were sitting on the roof. — Сім пташок сиділи на даху.

I remember thirty-two poems. — Я пам’ятаю тридцять два вірші.

Two hundred and ten clerks were examined by the doctor. — Лікар оглянув двісті десять службовців.

Якщо після слів million / thousand немає інших числівників, то їх можна вживати як в однині, так і в множині: three million (s) of students. Крім цього, ці числівники можуть виступати в якості іменника:

Thousands refused to continue their work. — Тисячі відмовилися продовжити роботу.

Порядкові числівники в англійській мові

На відміну від попередньої групи, порядкові числівники означають порядкове місце предмета при рахунку, їм належить питання «який? який? »(which?). Утворюються ці числівники за допомогою суфікса — th: sevenseventh (сiм — сьомий). Виняток становлять числівники «перший», «другий», «третій» — first, second, third.

Дробу (fractional numbers) складаються з двох частин: кількісного та порядкового числівників, і останнє вживається як іменника: 2/3 — two thirds.

Десяткові дроби (decimal numbers) вимовляються як 2.63 — two point six three.

Окремо варто згадати про таке поняття, як «нуль». Він буде звучати по-різному залежно від ситуації:

0 — naught (в математиці): 0.8 — naught point eight.

0 — zero (у науці): -23 за Цельсієм — twenty-three degrees below zero.

0 — o (ou) — в номері телефону.

0 — nil / nothing (в спорті): 3: 0 — score is three nothing (nil)

Ми зачепили всі групи числівників в англійській мові, розповівши про них найголовніше. Якщо вам знадобиться більш детальна інформація про те чи іншому типі числівника в англійській мові, звертайтеся до статей нашого блогу з однойменними назвами:

  1. Кількісні числівники в англійській мові
  2. Порядкові числівники в англійській мові
  3. Дати та порядкові числівники в англійській мові
  4. Дробові числівники в англійській мові

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест на вживання числівників в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>