In Граматика By Юлія

Фразовий дієслово keep

У дієслова keep є безліч значень. Основними є: 1) тримати; 2) зберігати; 3) приховувати.


Але це ще далеко не все. З одного дієслова можна отримати безліч інших значень, додаючи певні приводи. Давайте розглянемо всі можливі варіанти фразового дієслова keep.

 1. Keep ahead — залишатися попереду, просуватися в справах, навчанні.

  Tom had difficulties at work, but he managed to keep ahead and to be promoted. — У Тома були труднощі на роботі, але йому вдалося просунутися вперед та отримати підвищення.

 2. Keep away from — уникати (в прямому і переносному сенсі).

  He tried to keep away from that woman, he was really very shy. — Він намагався уникати тієї жінки, він був неймовірно сором’язливий.

  The doctor advised John to keep away from cigarettes. — Доктор порадив Джону утриматися від сигарет.

 3. Keep back — 1) приховувати, стримувати (емоції); 2) відкласти, притримати.

  She tried to keep the accident back. — Вона намагалася приховати нещасний випадок.

  I asked the shop assistant to keep the skirt back for one hour. — Я попросила продавця відкласти на годину спідницю.

 4. Keep down — 1) затримувати ріст, заважати розвитку; 2) придушити (повстання, почуття); 3) втриматися від блювоти; 4) залишати на другий рік.

  The high taxes always keep down small-scale business. — Високі податки завжди заважають розвитку малого бізнесу.

  Jack met his love but she was married, so he had to keep down his feelings. — Джек зустрів свою любов, але вона була заміжня, тому йому довелося придушити свої почуття.

  He can not keep down his food. — Його весь час рве.

  Mark failed his examinations again, so the committee decided to keep him down. — Марк знову провалився на іспитах, тому комісія вирішила залишити його на другий рік.

 5. Keep in — 1) підтримувати; 2) стримувати.

  We spent that night in the forest, so somebody had to keep in fire. — Ту ніч ми провели в лісі, тому хтось повинен був підтримувати вогонь.

  Sarah tried to keep her disappointment in, but it was difficult not to notice it. — Сара намагалася стримати своє розчарування, але це було важко не помітити.

 6. Keep off — 1) тримати на віддалі, не підпускати; 2) затримати.

  Keep off! — Назад!

  An apple will not keep off your hunger. — Яблука не вгамує твій голод.

 7. Keep on — 1) продовжувати робити що-небудь; 2) зберігати в колишньому положенні; 3) продовжувати діяти, упиратися; 4) продовжити оренду.

  We wanted to soothe the child, but she kept on crying. — Ми хотіли заспокоїти дитину, але вона продовжувала плакати.

  Bred decided to keep on at his job, he did not see other prospects. — Бред вирішив залишитися на своїй роботі, він не бачив інших перспектив.

  Keep on with your work, however hard it seems to be. — Продовжуй працювати, як би складно це не здавалося.

  I decided to stay in Paris for another week, that’s why I kept my flat on. — Я вирішив залишитися в Парижі ще на тиждень, тому я продовжив оренду квартири.

 8. Keep out of — 1) не дозволяти (чого-небудь); 2) залишатися осторонь чого-небудь.

  Keep them out of the lab. It’s very dangerous! — Не дозволяйте їм входити в лабораторію. Це дуже небезпечно!

  He always tried to keep out of problems, but they were chasing him. — Він завжди намагався уникати проблем, але вони переслідували його.

 9. Keep together — залишатися єдиним, триматися разом.

  That was the very difficult situation, so the family tried to keep together. — Ситуація була дуже складною, тому родина намагалася триматися разом.

 10. Keep under — 1) тримати в підпорядкуванні; 2) перешкоджати (зростанню, розвитку).

  Jim kept 200 employees under. — Джим тримав у підпорядкуванні 200 найманих працівників.

  Doctors tried to keep the epidemy under. — Доктора намагалися перешкоджати епідемії.

 11. Keep up — 1) підтримувати; 2) підтримувати в належному порядку; 3) дотримуватися; 4) бути нарівні.

  Though they have not seen each other for 5 years, they still keep up the correspondence. — Хоча вони не бачилися вже 5 років, вони досі підтримують листування.

  She is a housewife, that’s why she has to keep up the house. — Вона домогосподарка, тому їй доводиться підтримувати будинок в належному порядку.

  Though they immigrated in Canada, they still keep up Ukrainian traditions. — Хоча вони і переїхали в Канаду, вони досі дотримуються українських традицій.

  It’s difficult to keep up with the best companies, but the result deserves efforts. — Складно бути нарівні з кращими компаніями, але результат вартий зусиль.

Закріпимо новий матеріал за допомогою тесту:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>