In Граматика By Вікторія

Фразовий дієслово give

Переходимо до другого фразові дієслова — give. Основним змістовим наповненням цього дієслова є наступні значення: давати, дарувати, приділяти, присвячувати. Які ж інші значення може приймати це слово разом із приводами?

Значення фразового дієслова give

 1. Give away — дарувати (подарунки), роздавати що-небудь, видавати (секрет)

  He gave away the secret. — Він видав секрет.

  She gave away all the money to the poor. — Вона роздала всі гроші бідним.

  They’re giving away a CD with this magazine. — CD-диск йде в подарунок до цього журналу.

 2. Give back — повертати, віддавати

  Give back the book you borrowed. — Поверніть книгу, яку ви брали.

 3. Give forth — видавати, випускати, оприлюднювати, розпускати слух

  It will not do to give forth. — Розпускати чутки недобре.

 4. Give in — піддаватися, поступатися; здавати (письмову роботу)

  Do not give in without a fight. — Чи не здавайся без боротьби.

  She gave in her exam paper. — Вона здала свою екзаменаційну роботу.

 5. Give off — випускати, видавати (запах, дим, світло, тепло)

  This lamp gives off a very bright light. — Це лампа дуже яскраво світить.

  The fire was giving off a lot of smoke. — Від вогню йшло багато диму.

 6. Give out — розподіляти, оголошувати, кінчатися

  His strength gave out after running that long distance. — Його сили закінчилися, коли він пробіг таке довгу відстань.

  He gave out copies of the report at the end of the meeting. — Він роздав (розподілив) копії доповіді після зборів.

  The food supplies gave out. — Запаси продовольства скінчилися.

 7. Give over — передавати, кидати (щось робити)

  Give over pushing! — Перестаньте штовхатися!

  We gave the keys over to our neighbors during our absence. — На час своєї відсутності ми залишили ключі сусідам.

 8. Give up — залишати, відмовлятися, кинути, залишити (надію), здаватися (про злочинця)

  He gave up his seat to her. — Він поступився їй місцем.

  He gave up smoking. — Він кинув палити.

  You were so late that we gave you up. — Ви прийшли так пізно, що ми перестали вас чекати.

  The murderer gave up. — Вбивця здався.

 9. Give up on smth — відмовитися від чогось (наприклад, ідеї)

  Jack gave up on improving relation. — Він відмовився від думки поліпшити відносини.

 10. Give up on smb — відмовитися (наприклад, від надії), що хтось зробить те, що ви від нього чекаєте

  After the quarrel she gave up on him. — Після сварки вона з ним порвала.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Фразовий дієслово get — частина 1»
 • «Фразовий дієслово get — частина 2»
 • «Фразовий дієслово make»
 • «Фразовий дієслово take»
 • «Фразовий дієслово bring»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 1 на вживання фразових дієслів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>