In Граматика By Оксана

Форми умовного способу в складному реченні у схемах

Ми вже робили спробу представити вживання умовного способу в простому реченні у вигляді таблиці. Тепер спробуємо зробити схожі моделі (patterns) для складних речень.

Спочатку з’ясуємо, які існують форми умовного способу в англійській мові. Ми пропонуємо виділяти чотири: Subjunctive I Mood, Subjunctive Mood II, Suppositional Mood, Conditional Mood. (Необхідно відзначити, що не всі лінгвісти дотримуються такої класифікації, в різних підручниках з граматики вона може відрізнятися).

Уявімо форми умовного способу у вигляді таблиці.

Форми умовного способу (The Forms of the Subjunctive Mood)

1. Subjunctive I Mood = to Infinitive
Success attend you!
Нехай супроводжує тобі удача!
2. Subjunctive Mood II
Present = Past Indefinite
I wish he were present.
Шкода, що він не присутній.
It’s high time you did your flat.
Тобі давно пора б прибрати в квартирі.
Past = Past Perfect
I wish she had gone to England last year.
Шкода, що вона не поїхала до Англії в минулому році.
3. Suppositional Mood
Present = should + Indefinite Infinitive
I insist that you should work hard.
Я наполягаю, щоб ви старанно працювали.
Past = should + Perfect Infinitive
(використовується рідко!)
It’s important that you should have been present at the meeting.
Важливо, щоб ви тоді були присутні на зборах.
4. Conditional Mood
Present = would / should + Indefinite Infinitive
If it were warm, we would go to the park.
Якби було тепло, ми б пішли в парк. (відноситься до теперішнього часу)
Past = would / should + Perfect Infinitive
If I had worked harder last year, I would have got an excellent mark at the exam.
Якби я працював старанніше в тому році, я б отримав відмінну оцінку на іспиті.

Тепер розглянемо вживання цих форм в складному реченні.

Вживання Subjunctive Mood II, Conditional Mood

I. Умовні речення (Subjunctive II + Conditional)

Запам’ятавши наступну формулу, ви ніколи не будете плутати, де який час потрібно спожити:

did should / would do
If smb. smth. smb. smth.
had done should / would have done
 1. If he came 1 earlier, we should go 2 to the cinema — Якби він прийшов раніше, ми б пішли в кіно. (сьогодні або завтра)

  1Subjunctive II (Present)
  2Conditional (Present)

 2. If he had come 1 earlier, we should have gone 2 to the cinema. — Якби він тоді прийшов раніше, ми б пішли в кіно. (відноситься до минулого: він так і не прийшов; в кіно так і не пішли)

  1Subjunctive II (Past)
  2Conditional (Past)

Зверніть увагу, що іноді при вираженні нереального умови (unreal condition) можуть вживатися змішані форми:

 1. Subjunctive II (Present) + Conditional (Past):

  If she were not absent minded, she would not have lost the book — Якби вона не була розсіяною, то б не втратила книгу. (вона в принципі завжди розсіяна, тому Present)

 2. Subjunctive II (Past) + Conditional (Present):

  If he had not missed the seminar, he would be answering well now — Якби він тоді не прогуляв семінар, то зараз би відповідав добре.

II. Вирази з wish

wish (-es)
wished
will wish
smb. did
I / smb. smth.
had done

I wish she were here. — Шкода, що її тут немає.

I wish / wished she had been there. — Шкода, що її там не було.

Якщо ми хочемо зробити пропозицію більш експресивним (more emphatic), можна використовувати наступну формулу:

wish (-es)
wished
will wish
smb. would do
I / smb. smth.
would have done

I wish you would have studied better last year. — Як шкода, що ти не вчився в тому році краще.

III. У придаткових присудків (predicative clauses) та порівняння (comparative clauses) з as if, as though

said
sounded
looks (-ed)
seems (-ed)
speaks (spoke)
feels (felt)
is (was)
as if
as though
(ніби)
did
Smb. smb. smth.
had done

He feels as if he were falling ill. — Він себе почуває так, як ніби він збирається захворіти.

She speaks English as though she had lived in England all her life. — Вона говорить англійською, наче все життя прожила в Англії.

IV. У суб’єктних додаткових пропозиціях (in subject clauses)

a). З as if, as though:

is not
was not
will not
(адже)
as if
as though
did
It smb. smth.
had done

It is not as if you knew him. — Адже ти ж його не знаєш.

b). З виразами it’s time, it’s about time, it’s high time:

time (пора)
about time (майже пора)
high time (давно пора)
smb. did
It is smth.

Зверніть увагу, що в цих пропозиціях використовується тільки Subjunctive II Present.

It’s high time you knew Grammar well. — Тобі давно вже пора добре знати граматику.

V. У додаткових придаткових пропозиціях (in object clauses)

had
would
rather did
Smb. smb. smth.
had done

I would rather you went away now. — Я б воліла, щоб ти зараз пішов.

She would rather you had stayed. — Вона б воліла, щоб ти тоді залишився. — Відноситься до минулого.

Вживання Suppositional Mood, Subjunctive I Mood

I. У суб’єктних додаткових пропозиціях (in subject clauses)

is
was
will be
necessary
important
desirable
requested
demanded
advisable
arranged
ordered
commanded
smb. should do
It that smth.
smb. do

It is necessary that you should come a couple of days before the others. — Необхідно, щоб ти прийшов на два дні раніше, ніж всі інші.

is
was
natural
understandable
characteristic
surprising
strange
curious
odd
doubtful
impossible
unpleasant
a pity
a shame
smb. should do
It that smth.
smb. should have done

It is odd (strange) that she should have objected against the proposal. — Дивно, що вона заперечувала проти цієї пропозиції.

Зверніть увагу, що в оповідних пропозиціях (declarative sentences) з possible, probable, likely використовуються модальнідієслова may, might, can, could:

It is possible the key may be lost. — Можливо, що ключ загубився.

Але в питальних (interrogative) і негативних (negative) пропозиціях вживається should + infinitive:

It is not possible that he should have guessed it. — Неможливо, щоб він це вгадав.

Is it possible that he should refuse to come? — Чи можливо, щоб він відмовився прийти?

II. У додаткових придаткових пропозиціях (in object clauses)

to suggest
to demand
to insist
to order
to arrange
to request
to advise …
smb. should do
that smth.
smb. do

He suggested that we should start the meeting at once. — Він запропонував, щоб відразу почали збори.

to think
to believe
to consider
to find
it necessary
important
desirable
advisable …
smb. should do
that smth.
smb. do

I believe it desirable that you should read the book. — Я вважаю бажаним, щоб ти прочитав книгу.

to think
to believe
to consider
to find …
it natural
strange
odd
pleasant
unpleasant
possible
impossible
curious …
smb. should do
that smth.
smb. should have done

I believe it natural that he should like his job. — Я вважаю природним, що йому подобається його робота.

They find it curious that he should have refused from the proposal. — Їм здається дивним, що він відмовився від цієї пропозиції.

to be astonished
to be sorry
to be pleased …
smb. should do
that smth.
smb. should have done

I’m astonished that she should have said this. — Мене сильно здивувало, що вона це сказала.

to fear
to worry
to be afraid
to be uneasy …
smb. should do
lest smb. should have done smth.
smb. do

I’m afraid lest it should be too late. — Боюся, що вже занадто пізно.

Якщо ж підрядне речення вводиться союзом that, то:

to fear
to worry
to be afraid
to be uneasy …
smb. may, might, can, could do
that smth.
smb. may, might, can, could have done

I’m afraid that he may be ill. — Боюся, що він хворий.
I was afraid that he might be ill. — Я боявся, що він хворий.

I’m afraid that he may have missed the train. — Боюся, що він спізнився на поїзд.
I was afraid that he might have missed the train. — Я боявся, що він спізнився на поїзд.

III. У придаткових присудків (predicative clauses)

order
suggestion
demand
request
recommendation
wish
rule
arrangement …
is
was
will be
that smb. should do
smth.
smb. do

The order was that we should leave the room. — Наказ полягав у тому, щоб ми покинули кімнату.

anxiety
fear
worry
is
was
will be
lest smb. should do
smth.
smb. should have done

Her constant fear is lest there should be something wrong with the child’s health. — Її постійний страх полягає в тому, щоб нічого не сталося зі здоров’ям її дитини.

Якщо ж підрядне речення вводиться союзом that, то:

anxiety
fear
worry
is
was
will be
that smb. may, might do
smth.
smb. may, might have done

Her only fear is that there may be something wrong with her ​​the child’s health. — Єдине, чого вона боїться, що зі здоров’ям її дитини може щось трапитися.

IV. У визначальних придаткових (in attributive clauses)

order
suggestion
demand
request
recommendation
wish
rule
arrangement …
that smb. should do
smth.
smb. do

He gave an order that nobody should leave the room. — Він дав наказ, щоб ніхто не залишав кімнату.

fear
worry
lest smb. should do
smth.
smb. should have done

She had a constant fear lest something should happen to her child. — Вона постійно боялася, щоб нічого не сталося з її дитиною.

Якщо ж підрядне речення вводиться союзом that, то:

fear
worry
that smb. may, might do
smth.
smb. may, might have done

She had a constant fear that something might happen to her child. — Вона постійно боялася, що щось може трапитися з її дитиною.

V. У придаткових мети (in clauses of purpose)

to do smth. lest
(щоб не)
smb. should do
smth.
smb. do

Do it at once, lest she should change her mind. — Зроби це зараз же, щоб вона не передумала.

Якщо ж підрядне речення вводиться спілками so that, that, in order that, то:

to do smth. so that
that
in order that
smb. may, might, can, could do
may, might, can, could not do
smth.

I shall make you some sandwiches so that you can (may) not be hungry. — Я приготую вам бутерброди, щоб ви не зголодніли.

He gave me some money that I could buy two magazines. — Він дав мені грошей, щоб я зміг купити два журнали.

А тепер пропоную невеликий тест на перевірку описаних вище способів вживання умовного способу:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>