In Граматика By Оксана

Умовний спосіб в простому реченні (Oblique Moods in a Simple Sentence)

Нагадаю, що умовний спосіб (subjunctive / indirect / oblique mood) використовується для вираження передбачуваних (hypothetical) або нереальних (unreal) дій і станів. Воно виражає думку, що суперечить реальності (contradicting reality), а також пропозиція (suggestion), бажання (desire), волю (volition), можливість (possibility), необхідність (necessity). Умовний спосіб найчастіше використовується в складних реченнях. Це добре відомі вам if-clauses та пропозиції з I wish, в яких вживається Subjunctive II. Однак умовний спосіб вживається і в простих реченнях. Наступна таблиця допоможе Вам правильно побудувати такі пропозиції. Необхідно просто запам’ятати модель (pattern) побудови.

↓ Завантажити таблицю «Умовний спосіб в простому реченні»

Як виражено Модель (pattern) Приклади
Нереальне умова (Unreal condition)
1. Нереальное умова зрозуміло з контексту (імпліцитне — implied) would / should + indefinite (perfect) infinitive I would have done much work yesterday. But I had a splitting headache. * (Я б вчора зробив багато роботи. Але у мене дуже боліла голова.)
2. Виражено спеціальним обставиною (But for …) But for
smth
smb
would / should / could / might
do / have done smth.
But for the rain we would go for a walk. (Якби не дощ, ми б пішли гуляти. — Сьогодні)
But for the rain we would have gone for a walk. (Якби не дощ, ми б пішли гуляти. — Вчора, тоді)
3. Виражено інфінітивної фразою, виступаючої підметом To do
smth
would / could / might
do
To invite her would mean to spoil the party. (Запросити її означало б зіпсувати вечірку.)
Рада (advice)
Виражений за допомогою had better / had rather / would sooner (зі значенням «краще б вам зробити …») had better / had rather / would sooner
do
smth
You had better take a taxi. It’s too late. (Краще б вам взяти таксі. Вже занадто пізно.)
Перевагу (preference)
Виражено за допомогою would rather (зі значенням «мабуть») Smb
would rather
do
smth
I would rather go for a walk. (Я, мабуть, піду погуляю.)
Бажання, жаль (wish, regret)
Виражено за допомогою if only / oh, that / oh, if (зі значенням «Ах, якби …») If only / Oh, that / Oh, if
smb
did / had done smth
If only I knew grammar better. (Ах, якби я знала граматику краще! — Йдеться про справжній)
If only I had been to England then. (Ах, якби я тоді була в Англії!)
У стійких фразах для вираження подразнення (irritation), обурення (indignation)
Виражає значення типу «чому я?», «Чому я повинен?» Використовується Suppositional Mood Why should I go there again? (Чому знову я повинен туди йти?)

↓ Завантажити таблицю «Умовний спосіб в простому реченні»

* Цю ж думку можна виразити за допомогою наступної моделі:

Otherwise
smb
would do / have done
smth

де otherwise = інакше, а не те.

eg

I had a splitting headache, otherwise I would have done much work. — У мене дуже боліла голова, а не те б я зробив багато роботи.

Таким чином, запам’ятавши зразок побудови, ви без зусиль зможете переказувати подібні типи речень. Рекомендується також пам’ятати по 1 Приміром на кожну модель. Досвід показує, що студенту досить складно застосовувати великий обсяг теоретичного матеріалу на практиці, а такі от невеликі «формули» є нескладними для запам’ятовування і досить ефективними. Дуже сподіваюся, що вони допоможуть і вам.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>