In Граматика By Вікторія

Умовний спосіб в англійській мові — Subjunctive Mood

Я б назвала тему умовного способу в англійській мові (Subjunctive Mood) однією з найскладніших з розділу «Граматика» ось з яких причин. По-перше, в цьому способі чимало різних форм, як синтетичних (простіше), так і аналітичних (поскладніше). А для того, щоб їх все знати, необхідно розуміти, як створена кожна з них. По-друге, умовний спосіб в англійській мові охоплює і минуле, і сьогодення, і майбутнє часи, і відповідно в різних часах будуть використані різні форми. По-третє, існує багато типів речень і конструкцій, в яких вживається саме це спосіб. Н, і нарешті, іноді нам важко зрозуміти і помітити сенс, який мається на увазі в кожному конкретному випадку, тому часом ми замислюємося, а чи використовується тут умовний спосіб в англійській мові або яка-небудь граматична форма.


Як би там не було, якщо все-таки вчити англійську граматику і розібратися в особливостях вживання цього способу, то ніяких перешкод для осягнення і цієї теми не виникне.

Що значить умовний спосіб: приклади пропозицій в Subjunctive Mood

Як ми знаємо, англійська мова має три способу: дійсне (Indicative Mood), наказовий (Imperative Mood) і умовний. Деякі граматики, але не всі, виділяють ще й четверте — умовне спосіб (Conditional Mood). Перше вказане спосіб виражає реальність дії в усіх трьох часи, друге — спонукання до дії, прохання або наказ; а от третє (нам необхідне) — можливість, припущення, бажання, сумнів або нереальність дії. Нехай вас не лякають такі туманні визначення способу, на прикладах все буде зрозуміло. Головне, що слід запам’ятати, що в умовному способі в англійській мові можна говорити про уявних (бажаних, передбачуваних) ситуаціях, що цілком можливі за певних зусиль або обставин, або які спочатку ніколи не здійсненні.

Had I seen him yesterday, I would have asked him about it. — Якби я побачив його вчора, я б запитав його про це.

На російську мову умовний спосіб дієслова найчастіше перекладається поєднанням дієслова в минулому часі з часткою Б (і ця форма відноситься до будь-якого часу). Як варіанти: хотів би, зміг би, зумів би, дізнався б, чекав би і т.д.

If I were you I should have gone to bed earlier before the exam. — Якби я був на твоєму місці, перед іспитом я б ліг спати раніше.

Ми будемо говорити про двох формах умовного способу дієслова в англійській мові — синтетичних (Subjunctive I) і аналітичних (Subjunctive II). Перед тим, як розглядати варіанти вживання цих двох форм, зупинимося на правилах їх утворення.

Так звані «старі, архаїчні» або іншими словами прості (синтетичні) форми не знаходять у своєму складі ніяких допоміжних дієслів. Ці форми збігаються з формами інфінітива без частки to, формами простого або досконалого минулого часу. Якщо ми говоримо про Present Subjunctive I, то необхідно відзначити, що в даному випадку форма (інфінітив без to) залишається без зміни, незалежно від особи і числа (тобто ніяких — s на кінці в 3 л. Од. Ч.). Дієслово to be теж не змінюється по особах і числах в реченні в умовному способі, так і залишається — be.

I suggest that we all go to the concert. — Я пропоную, щоб ми всі пішли на концерт.

It is necessary that all people care of their health. — Необхідно, щоб всі дбали про своє здоров’я.

Якщо ми говоримо про Past Subjunctive I, запам’ятовуємо, що ця форма схожа на формі простого минулого часу (Past Simple). У цьому випадку дієслово to be буде у формі were для всіх осіб і чисел. Як перша, так і друга форми знаходять себе у вираженні дій у трьох часових площинах, які не передують моменту мовлення.

If only he were free! — Якби тільки він був вільний!

It’s about time you solved your problems! — Пора було вже вирішити свої проблеми.

І якщо ми говоримо про Past Perfect Subjunctive I, то за формою це те ж саме, що і досконале минулий час (Past Perfect). У цьому варіанті ми маємо справу з подіями минулого, які вже здійснилися до моменту висловлювання.

I wish I had finished my picture long ago. — Шкода, що я ще давно не закінчив свою картину.

If we had been at the hospital, we should have helped you with your medical insurance. — Якби ми були в лікарні, ми б допомогли вам з медичною страховкою.

Переходимо до складних (аналітичним) формам — Subjunctive II. Ці форми являють собою поєднання допоміжних дієслів (should / would / might / could) і інфінітива основного дієслова без частки to, перфектно або неперфектного. Причому, останнім часом would практично не вживається, а для всіх осіб і чисел б беремо should. Could (минула від can) являє собою фізичну можливість вчинення дії (зміг би, зумів би), а might (минула від may) відповідає за можливість вчинення дії, пов’язаного з обставинами.

Ця форма умовного способу в англійській мові — Subjunctive II — володіє двома часами: Present Subjunctive II і Perfect Subjunctive II. У першому випадку після should ми невизначений інфінітив дієслова без to, а ось другому — перфектний інфінітив дієслова без to. Відмінність справжнього і перфектно умовного способу дієслова в англійській мові полягає в наступному: використовуючи даний умовний, ми говоримо про ймовірне, бажаному дії, яке ще може (не може) здійснитися в майбутньому. Якщо ми звертаємося до перфектному умовному, то показуємо, що час ймовірного дії вже минуло, а сама дія так і залишилося в планах. Тут ми можемо шкодувати, обурюватися, бажати … але без толку, так як все вже сталося.

Why should I go there? — З якого дива мені туди йти?

The teacher advised that the girl should be sent to a musical school. — Учитель порадив, щоб дівчинку відправили в музичну школу.

It’s a pity you should have fallen ill. — Шкода, що ти захворіла.

If we had had to choose we should have come to another country. — Якби нам довелося вибирати, ми б вирушили в іншу країну.

Зазвичай форми Subjunctive I вживаються в додаткових пропозиціях, а форми Subjunctive II — у головних пропозиціях у складі складнопідрядних, або в простих реченнях. Але це не аксіома, є свої винятки і нюанси. Про те, «як» і «де» вживається умовний спосіб в англійській мові, ви можете прочитати в статті «Вживання умовного способу в англійській мові». А після цього обов’язково пройдіть тест «Тест на умовний спосіб в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>