In Граматика By Вікторія

Типи речень в англійській мові: types of sentences in English

Граматика вивчає лад мови. На уроках російської мови нам пояснювали, що граматика має два розділи: морфологію (morphology) і синтаксис (syntax). Англійська мова в цьому плані від російського не відрізняється і має ті ж самі розділи. Морфологія вивчає окремі слова, розглядає механізми їх утворення та вживання в мові. Нам же для дослідження типів речення в англійській мові (types of sentences) знадобиться другий розділ — синтаксис. Саме він розглядає способи сполучення слів у реченні, типи речень та їх значення.

Що являє собою англійське пропозицію?

Перед тим як перейти безпосередньо до типів речень в англійській мові, необхідно згадати, що ж собою являє пропозицію (sentence). Як написано в будь-якому довіднику з граматики англійської мови, пропозиція являє собою одиницю мовлення, що виражає закінчену думку, що має певної граматичної формою та інтонацією. Кожна пропозиція англійської мови на відміну від російської володіє і модальністю (modality), тобто категорією, яка демонструє ставлення мовця до дійсності. Всі пропозиції англійської мови можна розділити за структурою (structure) самої пропозиції і за метою висловлювання (purpose of the utterance).

Типи речень в англійській мові за метою висловлювання

Залежно від мети висловлювання англійські пропозиції можуть бути: розповідні (declarative sentences), питальні (interrogative sentences) і наказові (imperative sentences). Розповідні речення констатують факти в позитивної або негативної формі (affirmative / negatve form), в питальних реченнях виражені запитання (questions), а наказові містять накази, прохання і запрошення (commands, requests, invitations). Питальні речення можуть бути 4 видів: загальні (general), спеціальні (special), альтернативні (alternative), розділові (disjunctive). Також в цьому типі пропозицій присутній інверсія (зворотний порядок слів). Будь-яке з представлених пропозицій можна перетворити в восклицательное (exclamatory sentence).

 1. Declarative sentences:

  Winter is coming.

  Steve does not appreciate your behaviour.

 2. Interrogative sentences:

  Do you know the reason of my leaving?

  What country are you going to visit? Did you work or relax yesterday?

 3. Imperative sentences:

  Please, shut the door!

  Let him help you!

 4. Exclamatory sentences:

  What wonderful weather!

Типи речень в англійській мові за структурою, підрядні речення

Всі пропозиції англійської мови можуть бути простими (simple sentences), складносурядні (compound sentences) і складнопідрядними (complex sentences). Прості пропозиції можна розбити на дві групи — поширені (extended) і непоширені (unextended). В останніх присутні тільки головні члени речення (підмет і присудок), а ось другий доповнені ще й другорядними (означення, обставини, доповнення).

Складносурядні пропозицію має у своєму складі два і більше рівноправних простих речень. А ось складнопідрядне ми ділимо на головне (the principal clause) і одне або кілька підрядних речень (the subordinate clause). Необхідно пам’ятати, що існує 4 основних типи підрядних речень в англійській мові, наведемо приклади:

 • придаткові додаткові (вводяться спілками whether, if, why, what, when):

  I do not know why he accepted this invitation.

  He is going to choose whether to stay at home or to go hiking.

 • придаткові часу і умови (вводяться спілками when, as soon as, before, after, if, unless):

  We will go for a walk when the weather allows.

  Write me as soon as you receive this letter.

 • придаткові обставини, причини, способу дії, порівняння, цілі:

  My mother will not be able to join us because she does not feel well.

  The movie was so scary that she did not sleep well all the night.

 • означальні підрядні речення в англійській (вводяться відносними займенниками that, who, which):

  Show me the recipe that you found in this book.

  I am eager to know who was the author of this book.

Типи речень в англійській мові запам’ятовуються без праці, варто лише розібратися в структурі їх класифікації, і жодне з них не викличе у вас труднощі.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>