In Граматика By Вікторія

Типи питань в англійській мові

Насамперед, слід згадати, що в англійській мові існує три типи пропозицій відповідно до мети висловлювання: розповідні (declarative sentences), наказові (imperative sentences) і питальні (interrogative sentences). У питальних реченнях англійської мови міститься певне питання для отримання необхідної інформації. Порядок слів у питальних реченнях залежить від типу питання (type of question) і від присудка (predicate). Але основний принцип — це постановка питального слова (question word) — якщо воно присутнє — і допоміжного дієслова (auxiliary verb) в початок пропозиції. Усього ми нараховуємо п’ять типів питань в англійській мові.

Типи питань в англійській мові

Типів питань в англійській мові декілька, і ми зупинимося на кожному окремо.

 1. Питання до підлягає (question to the subject).
  У такому запитальному пропозиції порядок слів прямий (незмінений), та й у самому реченні все залишається на своїх місцях. Ми лише прибираємо підмет і замість нього вживаємо підходяще питальне слово: Who? What? (хто що). Ні в сьогоденні, ні в минулому часі цей тип питання в англійській мові не потребує використання допоміжних дієслів. У майбутньому можуть з’явитися допоміжні дієслова shall / will, але вони є показником саме часу і до питання, в принципі, відношення не мають. Є лише один нюанс — в теперішньому часі вживаємо дієслово у третій особі і однині. Приклади:

  What happened to us? — Що сталося з нами?

  What makes you feel upset? — Що змушує тебе сумувати?

  Who invites guests for the party? — Хто запрошує гостей на вечірку

 2. Загальне питання (general question).

  Це питальне речення в англійській мові увазі постановку питання до всього речення. Відповіддю на дане питання служать слова так і ні. Тому цей тип питання в англійській мові ще іменують yes / no question. У даному питанні зворотний порядок слів і на першому місці допоміжний (do, does, is і т.д.) або модальне дієслово. Приклади:

  Does she like knitting? — Вона любить в’язати?

  Do you play computer games? — Ти граєш в компьютерні ігри?

  Is this his book? — Це його книга?

  Тільки не забувайте, що дієслову to be в сьогоденні і простому минулому часі не потрібно ніяких допоміжних дієслів:

  Are you at home? — Ти вдома? Або Was he at the cinema yesterday? — Він був учора в театрі?

 3. Спеціальний питання (special question)

  Цей тип питання в англійській мові відрізняється тим, що він може бути заданий до будь-якого члену пропозиції. Порядок слів теж зворотний, а для отримання потрібної інформації використовується ряд питальних слів: What? — Що ?; When? — Коли ?; Where? — Де ?; Why? — Чому ?; Which? — Який? та інші. Приклади:

  Where are you going to move? — Куди ти збираєшся переїхати?

  What would you like to read? — Що б ти хотів почитати?

  When did you leave the house? — Коли ти пішов з дому?

 4. Альтернативний питання (alternative question)

  Задаємо до будь-якого члену пропозиції, проте особливістю цього питального речення є вибір між двома предметами, особами, якостями, діями і т.д. У такому питанні буде обов’язково присутній союз або — or. Приклади:

  They finished writing the article at 5 pm — Вони закінчили писати статтю в 5 вечора.

  Did they finish writing the article in the morning or at night? — Вони закінчили писати статтю вранці або ввечері?

  Did they finish writing or reading the article? — Вони закінчили писати або читати статтю?

 5. Розділовий питання (tag-question / disjunctive question).

  При постановці такого питального речення в англійській мові людина намагається висловити сумнів, подив, підтвердження сказаного. Аналогом даного питання в російській мові є оборот чи не так ?, чи не так ?. Таке питання складається з двох частин: перша — це сама пропозиція цілком, з незміненим порядком слів, і без тих частин мови, до яких власне задається питання; друга — короткий питання, в якому з’явиться допоміжний або модальне дієслово, присутній в присудок першої частини. Є два способи утворення такого питання в англійській мові:

  • пропозиція стверджувальне, короткий питання негативна;
  • пропозиція негативне, короткий питання позитивний.

  Приклади:

  My mother prefers meat to fish, does not she? — Моя мати воліє рибі м’ясо, чи не так?

  I am a pessimist, is not / are not I? — Я песиміст, чи не так?

  You can cook this dish, can not you? — Ти можеш приготувати цю страву, чи не так?

  She does not go to the church, does she? — Вона не ходить до церкви, чи не так?

Ось всі типи питань в англійській мові. Вивчивши способи їх побудови, ви без зусиль зможете сформулювати будь питальні речення в англійській мові до будь-якого висловом.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>