In Матеріали By Інна

Технічні тексти англійською мовою

Переклад технічних текстів або технічний переклад є міжмовним засобом комунікації в професійному середовищі. Технічні тексти англійською мовою — це спеціалізовані тексти, технічна документація і т.д. Відмінністю технічного перекладу є точність і формально-логічний стиль викладу. Для того щоб робити якісні переклади треба досконало знати не тільки англійську мову, але й мова наукової і технічної літератури, розуміти його закономірності.

Особливості технічних текстів англійською мовою

Технічні тексти англійською мовою рясніють технічними термінами. Для здійснення переказу подібних текстів перекладач повинен володіти знаннями в предметній області перекладу. До початку роботи над текстом не зайвим буде уточнити питання термінології та ознайомитися з аналогічною документацією.

Граматичної особливістю технічних текстів англійською мовою є велика кількість дієприкметників, инфинитивов, герундіальних оборотів. Також в технічних текстах англійською мовою важливу роль відіграють службові слова, які створюють логічні зв’язки між окремими елементами висловлювання. Цьому виду текстів також притаманні довгі речення. У технічних текстах на англійській мові особисті форми дієслова часто вживаються в пасивному стані. Для логічного виділення окремих смислових елементів використовується інверсія (порушення твердого порядку слів).

Стиль технічних текстів англійською мовою — формально-логічний і при переведенні його слід зберігати у зв’язку з тим, що переведення призначається для фахівців, які володіють відповідними знаннями. Відступ від звичного способу викладу матеріалу ускладнює розуміння фактів. Саме формально-логічний стиль забезпечує найбільш повну та ефективну інформацію.

Всі наведені вище характеристики властиві природничих і точних наук. У зв’язку з цим, переклад технічних текстів більше відноситься до галузі науки, на відміну від перекладу художньої літератури, що більш відповідає області творчості.

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>