In Граматика By Яна

Таблиці питальних речень за часами

З попередніх статей нашого блогу ви вже знаєте, які типи питальних речень існують в англійській мові, і як такі пропозиції будуються. Крім цього, ви вже напевно ознайомилися з усіма часами, які можуть використовуватися в англійській мові. На нашому сайті ви можете знайти зведену таблицю всіх часів. Об’єднавши ці дві теми, ви навчитеся легко будувати питальні речення різного типу в різних часах.

Отже, нагадаємо, що в англійській мові виділяють 5 основних типів питань:

 1. Загальні питання (general questions);
 2. Спеціальні питання (special questions);
 3. Питання до підлягає (questions to the subject);
 4. Розділові запитання (tag questions / disjunctive questions);
 5. Альтернативні питання (alternative questions).

Далі розберемося з кожним з цих типів, але, перед цим, введемо умовні позначення, які будуть застосовуватися в таблицях:

 • Ssubject — підмет (може бути виражено займенником, іменником, герундием).
 • Vverb — дієслово.
 • V2verb2 — друга форма дієслова або дієслово з закінченням — ed, якщо це правильний дієслово.
 • Vingverb ing — дієслово з закінченням — ing.
 • V3verb3 — третя форма дієслова або дієслово з закінченням — ed, якщо це правильний дієслово.
 • Wh — питальне слово.

У кожній з комірок даних таблиць є загальна формула побудови і приклад для наочності.

А тепер розглянемо, власне, як будується кожен тип питань.

Спочатку розберемо загальні питання, ті питання, на які можна отримати відповідь або «так», або «ні». Для побудови цих питань допоміжне дієслово виноситься на перше місце. Ось як це буде виглядати в різних часах:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Do (does) + S + V To be (am / is / are) + S + Ving Have / has + S + V3 Have / has + S + been + Ving
Do you work here? Are you working here? Have you worked here? Have you been working here?
Past Did + S + V To be (was / were) + S + Ving Had + S + V3 Had + S + been + Ving
Did you work here? Were you working here? Had you worked here? Had you been working here?
Future Will + S + V Will + S + be + Ving Will + S + have + V3 Will + S + have + been + Ving
Will you work here? Will you be working here? Will you have worked here? Will you have been working here?

Нагадаємо, що вибір між допоміжними дієсловами am / is / are, do / does, have / has залежить від особи підмета даної пропозиції, тобто, якщо підметом виступає займенник в третій особі, однині, то дієслово to be приймає форму is, дієслово to dodoes, а дієслово to havehas відповідно.

Розібравши загальні принципи побудови загальних питань, перейдемо до спеціальних питань. На щастя, схема побудови даного типу питань практично не відрізняється від схеми побудови загальних питань. Єдина відмінність полягає в тому, що на початку такого речення ставиться питальне слово (why, what, where, when, whose, which, whom, how), або питальна конструкція (what time, what kind of / what sort of, how often, how long, how many / how much, how old, with whom, etc.) На такі питання можна відповісти просто «так» чи «ні».

Розглянемо, як це виглядає:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Wh + do (does) + S + V Wh + to be (am / is / are) + S + Ving Wh + have / has + S + V3 Wh + have / has + S + been + Ving
Where do you work? Where are you working? Where have you worked? Where have you been working?
Past Wh + did + S + V Wh + to be (was / were) + S + Ving Wh + had + S + V3 Wh + had + S + been + Ving
Where did you work? Where were you working? Where had you worked? Where had you been working?
Future Wh + will + S + V Wh + will + S + be + Ving Wh + will + S + have + V3 Wh + will + S + have + been + Ving
Where will you work? Where will you be working? Where will you have worked? Where will you have been working?

Тепер розберемо, як будуються питання до підлягає. У даному типі питань порядок слів збігається з ствердною пропозицією, а місце підмета займає питальне слово who або what:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present Wh + Vs Wh + is + Ving Wh + has + V3 Wh + has + been + Ving
Who works here? Who is working here? Who has worked here? Who has been working here?
Past Wh + V2 Wh + was + Ving Wh + had + V3 Wh + had + been + Ving
Who worked here? Who was working here? Who had worked here? Who had been working here?
Future Wh + will + V Wh + will be + Ving Wh + will have + V3 Wh + will have + been + Ving
Who will work here? Who will be working here? Who will have worked here? Who will have been working here?

Наступними розберемо розділові питання. У цих питаннях теж зберігається прямий порядок слів, але в їх кінці ставиться так званий хвостик, який може перекладатися на російську мову наступними виразами: чи не так? чи не правда? добре? да? і т.д. Нагадаємо, що, якщо перша частина такого питання є ствердною, то наш «хвостик» буде негативним, і, навпаки. У таблиці нижче наведена схема побудови розділового питання, коли його перша частина стверджувальна:

Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present S + V, do / does / is / are + not + S S + to be (am / is / are) + Ving, are / is + not + S S + have / has + V3, have / has + not + S S + have / has + been + Ving, have / has + not + S
You work here, do not you? You are working here, are not you? You have worked here, have not you? You have been working here, have not you?
Past S + V2, did / was / were + not + S S + to be (was / were) + Ving, was / were + not + S S + had + V3, had + not + S S + had + been + Ving, had + not + S
You worked here, did not you? You were working here, were not you? You had worked here, had not you? You had been working here, had not you?
Future S + will + V, will + not + S S + will be + Ving, will + not + S S + will have + V3, will + not + S S + will have been + Ving, will + not + S
You will work here, will not you? You will be working here, will not you? You will have worked here, will not you? You will have been working here, will not you?

І, нарешті, п’ятий тип питань англійської мови, альтернативний, являє собою вибір між предметами, діями, особами і т.д. У такому типі питань присутній союз або (or). Якщо в такому питанні немає питального слова, то він будується за принципом загального питання з додаванням альтернативного, другого варіанту. Якщо ж питальне слово присутнє, то схема побудови цього питання збігається або зі спеціальним питанням, або з питанням до підлягає. Своєю окремої структури таке питання не має, тому ми не будемо наводити для нього окрему таблицю. Більш докладно про це типі питань ви можете почитати в статті «Альтернативний питання в англійській мові».

Зауважимо, що ця стаття являє собою узагальнену схему побудови питань англійської мови в усіх часах дійсного застави. Кожен тип має свої особливості, які висвітлені у відповідних статтях нашого сайту. Тим не менш, представлені вище схеми можуть служити основою для побудови питальних речень. Незважаючи на гадану, на перший погляд, складність формул, наведених у таблицях, вони досить прості і зручні у використанні.

Якщо ви в процесі вивчення мови любите все впорядкувати і розділити на категорії, то така форма подачі матеріалу може виявитися для вас корисною.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>