In Граматика By Дар'я

Таблиця: умовні речення

В англійській мові, як і в російській, є пропозиції, що виражають умову:

If I had a big garden, I would grow a lot of flowers. — Якби у мене був великий сад, я вирощувала б багато квітів.

Умовні речення (conditional sentences) можуть виражати реальне (real) і нереальне (unreal) умова. У даній таблиці представлені співвідношення форм присудка в головному і підрядному реченнях.

↓ Завантажити таблицю умовних речень англійської мови

Condition
(умова)
Subordinate clause
(підрядне пропоз-е)
Principal clause
(головне пропоз-е)
Translation
(переклад)
Real Present / Future
(Type 0)
Present Simple Present Simple без БИ
If (when) you heat water, it boils.
If people need money, they borrow it from banks.
Present / Future
(Type 1)
Present Simple / Cont. will + Infinitive
If it looks like rain, we ‘ll stay at home.
If I have more time, I ‘ll come over.
If he is working on Friday, he will not be able to go with us.
Unreal Present / Future
(Type 2)
Past Simple / Cont. would / could / might + Infinitive БИ
If I were you, I would go there myself.
If I had more time, I would come over.
If you knew him better, you would not think so.
If it were not raining, I could go out.
Past
(Type 3)
Past Perfect would / could / have + Participle II
If you had gone there, you would have seen him.
If it had not been so hot last summer, we could have gone to the South.

↓ Завантажити таблицю умовних речень англійської мови

 • Type 0 — тип умовних речень, в яких описуються події, явища, речі є істиною, фактом (науковим, загальновідомим). Вони реальні.
 • Type 1 — тип умовних речень, в яких описуються події майбутнього часу, вони реальні і можливі.
 • Type 2 — тип умовних речень, в яких описуються події відносяться до теперішнього або майбутнього, але вони нереальні.
 • Type 3 — тип умовних речень, в яких події відносяться до минулого часу, вони могли статися, але не відбулися.

Детальний опис кожного типу умовних речень представлено у статті «Умовні речення в англійській мові».

Що ще потрібно знати про умовні реченнях?

 1. В умовних реченнях найчастіше використовується союз if. Але також зустрічаються in case, provided, unless, suppose. In case, provided зустрічаються в основному в пропозиціях з реальним умовою:

  In case I do not find her at home, I’ll leave her a note. — У випадку, якщо я не застану її будинку, я залишу їй записку.

  We’ll finish the work on time provided you send all the necessary materials. — Ми закінчимо роботу вчасно, за умови що ви надішлете всі необхідні матеріали.

  Unless має від’ємне значення:

  I’ll come in time unless I am detained at work. — Я прийду вчасно, якщо мене не затримають на роботі.

  Suppose більш характерний для пропозицій з нереальним умовою:

  Suppose she wrote to you, what would you answer? — Припустимо, вона вам напише, що б ви відповіли?

 2. Існують два типи змішаних пропозицій, що виражають нереальне умова:
  • умова відноситься до минулого (Type 3), а наслідок до теперішнього часу (Type 2):

   If you had taken your medicine yesterday, you would be well today. Якби ви вчора прийняли це ліки, тепер ви були б здорові.

  • умова НЕ відноситься до конкретного часу (Type 2), а слідство ставиться до минулого (Type 3):

   If he were not so absent-minded, he would not have missed the train yesterday. Якби він не був таким розсіяним, він би не спізнився вчора на поїзд.

 3. Нереальне умова також може виражатися наступним чином (but for + іменник / займенник):

  But for the rain, we would go down to the country. — Якби не дощ, ми б поїхали за місто.

 4. Пропозиції з нереальним умовою, що містять had, were, could, should, часто використовуються без спілок, АЛЕ в цьому випадку вводиться інверсія, тобто змінюється порядок слів:

  Had I time, I would study Spanish. — Будь у мене час, я б став вчити іспанську.

Таким чином, умовні речення по суті не є складним граматичним матеріалом. Головне — правильно співвідносити дієслівні форми у головному і підрядному реченнях.

Якщо ви вважаєте, що засвоїли дану тему, то спробуйте свої сили, відповівши на питання тесту «Тест на вживання умовних речень в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>