In Граматика By Вікторія

Сурядні сполучники в англійській мові

На нашому блозі є стаття, присвячена спілкам в англійській мові. Вона є оглядовою, оскільки в ній перераховані класифікації двох основних груп спілок (сурядних і підрядних), вказані функції, які ці союзи виконують в мові. Ми ще раз згадаємо основну інформацію по цій темі і більш докладно зупинимося на сурядних союзах в англійській мові.

Якщо ви прочитаєте оглядову статтю, відразу ж згадайте, що собою являють союзи. Насамперед, це службові частини мови, тобто ті, які ніяких самостійних функцій в реченні не здійснюють. З цього випливає, що і членами речення вони бути не можуть. Навіщо ж нам потрібні спілки? Щоб зв’язувати між собою слова в словосполучення, а словосполучення у речення. Як було сказано вище, в англійській мові є дві основні групи спілок: сурядні (coordinating conjunctions) і підрядні (subordinating). Іноді виділяють ще додатково і третю групу — співвідносних спілок (correlative conjunctions). Але я б не стала виносити їх в окрему групу, я згадаю їх у сурядних союзах в англійській мові.

Які вони — сурядні сполучники англійської мови?

У сурядних сполучників в англійській мові є своя власна класифікація. Але перед тим як ми перейдемо до неї, я б хотіла сказати про роль, яку виконують ці союзи. Сурядні сполучники нам необхідні для з’єднання однорідних членів речення яких самостійних (незалежних один від одного) речень у складі складносурядного речення. Якими ж бувають сурядні сполучники в англійській мові?

Перша група іменується «сполучними» спілками (copulative conjunctions). До неї відносяться наступні спілки:

 • And (у значенні «і»)

  I told her to buy a kilo of potatoes, some milk and two loaves of bread. — Я сказав їй купити кілограм картоплі, трохи молока і дві буханки хліба.

 • As well as (так само як)

  People hear with their skin as well as their ears. — Люди чують шкірою, так само як і вухами).

 • Both … and (і … і, як … так і)

  She is both an intelligent boss and a good mother. — Вона не тільки розумний начальник, а й хороша мати.

 • Neither … nor (ні … ні)

  We are neither for nor against it. — Ми ні за, ні проти.

 • Not only … but also (не тільки, а й)

  Wooden furniture is not only beautiful but also elegant. — Меблі з дерева не тільки красива, але й елегантна.

 • Nor (теж не, також не)

  Chris will not accept help, nor yet advice. — Кріс не прийме ні допомоги, ні навіть ради.

Друга групи називається «протівітельние» спілки (adversative conjunctions). У неї входять:

 • And (у значенні «а»)

  I shall go, and you stay here and wait for him. — Я піду, а ви залишайтеся тут і чекайте його.

 • But (але, а)

  He never remembers my birthday but I do not take offence at him. — Він ніколи не пам’ятає про мій день народження, але я не ображаюся на нього.

 • However (проте, тим не менше)

  This dress is very expensive; however, it is worth it. — Це плаття дуже дороге; однак, воно того варте.

 • Nevertheless (тим не менше)

  Nevertheless what are we doing here anyway? — Тим не менш, що ми тут взагалі робимо?

 • While (тоді як, крім того, поки що)

  While she was out, I managed to read several chapters of the book. — Поки її не було, я встигла прочитати кілька глав книги.

 • Still (все ж)

  She has many drawbacks, still I love her. — У неї багато недоліків, але я все ж її люблю.

 • Whereas (тоді як, а)

  I often fell sick, whereas my mother is never ill. — Я часто хворію, а моя мама завжди здорова.

 • Yet (проте, однак)

  He is good to me, yet I dislike him. — Він до мене добре ставиться, однак, я його не люблю.

І, нарешті, третя, сама нечисленна група — це «розділові» спілки (disjunctive conjunctions). У цю групу входять лише два союзу:

 • Or (або, інакше)

  Shall we keep in the fire or let it out? — Будемо ще палити вогнище або нехай він згасне?

 • Either … or (або, або)

  You may either leave or stay as you wish. — Ви можете або піти, або залишитися, як забажаєте.

Парні сурядні сполучники в англійській мові, а такі у нас були в групі сполучних і розділових, називають ще співвідносними (correlative conjunctions). Складаються з двох частин, на російську мову вони часто переводяться парами, а іноді взагалі не переводяться.

Як бачите, сурядних сполучників в англійській мові не так багато, тому і запам’ятати їх не складає труднощів. А ось підрядних буде в кілька разів більше, та й класифікації у них різноманітніше, а, значить, на вивчення підрядних союзів знадобиться більше часу. Але одного разу освоївши цю тему, ви будете прекрасно розбиратися в союзах англійської мови!

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Союзи в англійській мові»
 • «Like і as в англійській мові»
 • «Підрядні сполучники в англійській мові»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест на вживання спілок в англійському реченні».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>