In Граматика By Вікторія

Ступені порівняння прикметників в англійській мові

Ще раз нагадаємо, що прикметник (Adjective) — це частина мови, яка позначає відмітна ознака предмета, особи чи явища. Усі прикметники англійської мови діляться на дві групи: якісні (qualitative) і відносні (relative). Ступені порівняння (Degrees of comparison of adjectives) мають тільки якісні прикметники. Адже ми ж не можемо спожити відносний прикметник, наприклад, у формі більш-менш дерев’яний. А ось якісні прикметники можна представити в позитивній, порівняльної і чудовою ступенях порівняння.

Вищий ступінь (comparative degree)

Про позитивну (positive degree) ступеня порівняння прикметників в англійській мові говорити нічого. Це початкова (проста) форма прикметника. Її вказують у словнику. Наприклад: clever (розумний), new (новий), cold (холодний). Вищий ступінь використовується у випадку, коли порівнюють два або більше предметів, осіб. Вона демонструє більшу чи меншу ступінь ознаки одного з предметів чи осіб. Щоб утворити цю ступінь порівняння, необхідно:

 • до односкладових і двоскладових прикметником додати закінчення — er: cheapcheaper (дешевий — дешевше); narrownarrower (вузький — вже); longlonger (довгий — довше).
  • якщо прикметник закінчується на — e, то при утворенні вищого ступеня вона опускається: simplesimpler (простий — простіше).
  • якщо прикметник закінчується на — у, то при утворенні вищого ступеня y змінюється на — i: luckyluckier (вдалий — вдаліше), easyeasier (простий — простіше).
  • якщо прикметник закінчується на приголосну з попереднім коротким голосним звуком, то при утворенні вищого ступеня кінцева приголосна буква подвоюється: bigbigger (великий — більше), hothotter (гарячий — гаряче).
 • порівняльна ступінь у багатоскладових прикметників утворюється аналітичним шляхом, за допомогою слів more / less (більше / менше): expensivemore expensive (дорогий — дорожче), seriousless serious (серйозний — менш серйозний), comfortablemore comfortable (зручний — більш зручний).

Найвищий ступінь (superlative degree)

Ця ступінь порівняння визначає найбільшу або саму меншу ступінь ознаки предмета або особи серед декількох порівнюваних. Для утворення цього ступеня порівняння прикметників в англійській мові ми виконуємо наступне:

 • до односкладових і двоскладових прикметником додаємо закінчення -est: thinthe thinnest (тонкий — найтонший), fastthe fastest (швидкий — найшвидший). При цьому прикметники на — e, — у і на приголосну букву з попередньою короткої гласною підкоряються тим же правилам, що і при утворенні вищого ступеня.
 • багатоскладові прикметники ми вживаємо зі словами most / least: talentedthe most talented (талановитий — найталановитіший); interestingthe least interesting (цікавий — найменш цікавий).

При утворенні цього ступеня порівняння прикметників в англійській мові обов’язково необхідно вживати артикль the, як і зазначено в прикладах вище.

Винятки

Деякі двоскладові прикметники можуть утворювати ступені порівняння і з закінченнями — er,est і зі словами more, most / less, least. Ось їх список:

 • able
 • angry
 • clever
 • common
 • cruel
 • friendly
 • gentle
 • handsome
 • narrow
 • pleasant
 • polite
 • quiet
 • serious
 • simple
 • sour

Також ступеня порівняння деяких прикметників мають особливу форму. Ці прикметники, як і їх форми, слід знати напам’ять:

 • Goodbetterthe best (хороший — краще — найкращий)
 • Badworsethe worst (поганий — гірше — найгірший)
 • Littlelessthe least (маленький — менше — найменший)
 • Many / muchmorethe most (численний — більше — найбільший)
 • Oldolderthe oldest (старий — старше — найстаріший)
 • Old — elder — the eldest (старий — старше — найстарший) — про членів сім’ї
 • Latelaterthe latest / last (пізній — більш пізній — останній, самий новий / останній за часом)
 • Latethe latterthe last (пізній — останній з перерахованих — останній по порядку)
 • Nearnearerthe nearest (близький — ближчий — найближчий по відстані)
 • Nearnearernext / the next (близький — ближчий — наступний за часом / наступний по порядку)
 • Farfartherthe farthest (далекий, далекий — більш дальній — найдальший)
 • Farfurtherthe furthest (далекий, далекий — подальший — найдальший)

Це основні правила освіти і форми ступенів порівняння прикметників в англійській мові. Кого зацікавить цей матеріал, може розширити свої пізнання, вивчивши особливі порівняльні конструкції в англійській мові.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>