In Граматика By Інна

Спосіб в англійській мові

В англійській мові, як і в російській, існує таке поняття як спосіб. Нахил як граматична категорія притаманне дієслова.


Форми способу в англійській мові

В англійській мові існують три способу: дійсне (the Indicative Mood), наказовий (the Imperative Mood) і умовний (the Subjunctive Mood).

Дійсного способу вказує, що мовець розглядає дію як реальний факт.

Tom likes swimming very much. — Том дуже любить плавати.

Дійсного способу в англійській мові має два застави. Застава показує, чи чиниться дію особою або предметом в ролі підмета (активний заставу Active Voice), або підмет піддається впливу (пасивний стан Passive Voice).

Дієслово в наказовому способі в англійській мові виражає наказ, прохання, рада і має форму другої особи. У наказовому способі розрізняють дві форми: негативну і ствердну.

Sit down, please. — Сідайте будь ласка.

Do not sit down. — Не сідайте.

Умовний спосіб в англійській мові виражає не реальні, а передбачувані або бажані факти.

If I were you I would do it at once. — На твоєму місці я б зробив це відразу ж.

Існує три групи умовного способу в англійській мові.

До першої належить: Present Subjunctive, Past Subjunctive і Past Perfect Subjunctive. Остання форма вживається вкрай рідко.

He ordered that the documents be sent at once. — Він наказав, щоб документи були відіслані відразу ж.

До другої групи належать поєднання should c Indefinite Infinitive і з Perfect Infinitive.

Why should he have written so strange a letter? — Чому він написав таке дивне лист?

До третьої групи відносяться поєднання should (в першій особі однини і множини) і would (у другому і третьому особі єдиного і множини) з Indefinite Infinitive і з Perfect Infinitive.

If I won the first prize, I would be happy. — Якби я виграв перший приз, я був би щасливий.

Умовний спосіб в англійській мові може передаватися і поєднанням модальних дієслів might і could з інфінітивом.

If my friend were here he could show his car. — Якби мій друг був тут, він би показав свою машину.

Вивчення перших двох нахилень не викликає таких складнощів як вивчення умовного. Але, тим не менше, якщо слідувати принципу від простого до складного і почати вивчення, наприклад з умовних речень як найбільш часто вживаних, умовний спосіб цілком можна осилити.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>