In Науки By Інна

Словотвір в англійській мові

Словниковий запас будь-якої мови змінюється практично щодня. Розвиток промисловості або творчої сфери поповнює словниковий склад мови новими поняттями. Деякі слова переходять у розряд архаїзмів (застарілих слів) і поступово зовсім виходять з ужитку. Неологізми, тобто нові слова, утворюються різними способами. Тема «Словотвір» винесена на нашому сайті в окремий розділ.

Способи словотворення в англійській мові

Лінгвісти виділяють кілька способів словотворення в англійській мові.

  1. Конверсія
  2. Аффіксація
  3. Компресія
  4. Основосложеніе
  5. Аббревиация

Конверсія — це найбільш поширений спосіб словотворення, при якому слово переходить з однієї частини мови в іншу без використання афіксів і префіксів, тобто без зміни структури слова (a hand — рука, to hand — вручати).

Аффіксація — це утворення нових слів за допомогою суфіксів і префіксів:

  • За допомогою суфікса — ion утворюються іменники від основи дієслова: (preparation — підготовка, attention — увага).
  • Al,ful,y — суфікси, за допомогою яких утворюються прикметники: (medical — медичний, beautiful — красивий, sunny — сонячний).
  • За допомогою суфікса — ly утворюються прислівники: (usually — зазвичай).
  • За допомогою суфікса — ing від основи дієслова утворюються іменники: (swimming — плавання).
  • Негативний префікс — un можуть мати прикметники та дієслова: (unlucky — невдалий, unmake — руйнувати).

Компресія — це спосіб словотворення в англійській мові, завдяки якому з’являються складні слова. При цьому відбувається скорочення компонентів словосполучення (a road testto roadtest). Слова, утворені подібним способом, — часте явище в сучасній англійській мові.

Словотвір в англійській мові не обходиться без словоскладання. Це спосіб утворення складних слів шляхом з’єднання основ слова (world-famous — всесвітньо відомий, dark-brown — темно-коричневий).

Аббревиация — утворення нових слів шляхом скорочення (adadvertisement — оголошення).

Словотвір в англійській мові не є єдиним способом поповнення словникового запасу. Нові слова в мові так само з’являються завдяки запозиченням з інших мов.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>