In Граматика By Вікторія

Слова, що стосуються структури мови

Всі, хто вчить англійську мову, знають слова read і write — тому що вони написані в кожному завданні. Один мій учень, який не хоче вчитися і не знає нічого, крім назв тварин, вивчив слово complete — заповнити пропуски — за тим же принципом.

Але ось чи багато хто можуть похвалитися тим, що знають англійські назви частин мови і слова? А адже цими частинами мови ви оперуєте кожен урок! Їх назви просто нешанобливо не знати! З іншого боку, багато вчаться за британськими підручниками, в яких ззаду є граматичний довідник до кожного юниту. Граматичний матеріал дається там зрозуміло і стисло, але учні читають його дуже рідко, тому що він написаний англійською. Знання простих слів, що відносяться до структури мови, значно полегшило б вам задачу.

Отже, назви частин мови:

 1. Ім’я іменник — Noun
 2. Прикметник — Adjective
 3. Числівник — Numeral
 4. Прислівник — Adverb
 5. Займенник — Pronoun
 6. Дієслово — Verb
 7. Герундій — Gerund
 8. Причастя — Participle
 9. Привід — Preposition
 10. Союз — Conjunction
 11. Вигук — Interjection

Слова, що стосуються структури пропозиції:

 1. Підлягає — Subject
 2. Присудок — Predicate
 3. Доповнення — Object (буває пряме direct, непряме — indirect і предложное — prepositional)
 4. Обставина — Adverbial Modifier
 5. Визначення — Attribute

Слова, що відносяться до дієслова:

 1. Інфінітив, початкова форма дієслова — Infinitive
 2. Час — Tense
 3. Правильний дієслово — Regular Verb
 4. Неправильне дієслово — Irregular Verb

Слова іменникові:

 1. Обчислювана іменник — Countable
 2. Неісчісляемое іменник — Uncountable
 3. Ім’я власне — Proper name
 4. Ім’я загальне — Common Name
 5. Рід — Gender
 6. Єдине число — Singular
 7. Множина — Plural
 8. Відмінок — Case

І, мабуть, останнє на сьогодні, назви частин слова:

 1. Корінь — Root
 2. Суфікс — Suffix
 3. Приставка — Prefix
 4. Основа слова — Stem
 5. Закінчення — Ending

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>