In Граматика By Вікторія

Самостійний причетний оборот

Що таке причастя, ми розібрали в однойменній статті. Нагадаю, що це неличная форма дієслова, яка поєднує в собі ознаки прикметника, дієслова і прислівники. В англійській мові ми працюємо з дієприкметниками двох видів — теперішнього і минулого часу, Present Participle I і Past Participle II відповідно. Якщо ви щось призабули, рекомендую подивитися вже згадану статтю ще раз, щоб згадати способи утворення цих дієприкметників і випадки їх використання.

Цей матеріал присвячено самостійного причетному обороту в англійській мові. Його друга назва — The (Nominative) Absolute Participial Construction. Іноді його називають абсолютним або незалежним причетним оборотом, а часом і зовсім складною обставиною, адже саме цю функцію він виконує в реченні. Самостійний причетний оборот не варто плутати з простим причетним оборотом. У такому причетному обороті дію, виражене причастям, відноситься до особи або предмету, яким позначено підмет у реченні. Тому і відповідають такі причетні обороти нашим дієприслівниковими. Наприклад:

Having done his homework, he listened to music. — Зробивши домашню роботу, він слухав музику. (зробивши — дієприслівник; підмет одне — він — і робив домашню роботу і слухав музику)

Knowing Japanese well, she managed to negotiate with our foreign customers. — Знаючи добре японську мову, вона змогла провести переговори з нашими зарубіжними покупцями. (знаючи; підмет одне — вона знає мову і вона провела переговори)

While writing down her new novel, she often used a dictionary. — Записуючи свій новий роман, вона часто користувалася словником. (записуючи — дієприслівник; підмет одне — вона записувала роман і заглядала в словник)

Having tested the new equipment, they agreed to sign a contract. — Протестувавши нове обладнання, вони погодилися підписати контракт. (протестувавши — дієприслівник; підмет одне — вони тестували і підписували контракт)

А який причетний оборот ми називаємо самостійним в англійській мові? Чим він відрізняється від тих, які прозвучали в прикладах? Давайте розбиратися.

Що таке самостійний причетний оборот в англійській мові?

На відміну від попередніх причетних оборотів, в яких одне підмет, в самостійному причетному обороті в англійській мові підлягають буде два. Одне — в основному реченні, а друге — у вигляді одного з компонентів у причетному обороті. Так як самостійний причетний оборот складається з іменника в загальному відмінку або особистого займенника в називному відмінку і причастя будь-якого виду, саме іменник або займенник і буде виконувати роль підмета. А присудком стане дію, виражене причастям. Що ми отримуємо? Два окремих підлягають, два присудків, а, отже, два окремих пропозиції. У цьому й полягає особливість самостійного причетного обороту в англійській мові.

Самостійний причетний оборот завжди відокремлюється комою від усього іншого пропозиції. А ось його розташування може бути різним: найчастіше він стоїть на початку речення, але не виключені варіанти і в кінці, а іноді і в середині речення. Самостійний причетний оборот в англійській мові відповідає російському або придаточному, або самостійного пропозицією. Такий оборот найбільше поширений в технічної, юридичної, економічної та художньої літератури.

Види обставин, функцію яких виконує самостійний причетний оборот

Я вже згадувала, що самостійний причетний оборот виконує в реченні функцію складного обставини. Як ми знаємо, обставини бувають різні, а їх класифікація досить обширна. Яким обставиною може бути цей оборот в різних реченнях? Він може виконувати функцію:

 1. Обставини часу.

  The rain having stopped, she went to the shop to buy all necessary stuff for the trip. — Після того, як дощ припинився, вона пішла в магазин купити все необхідне для поїздки.

  The article being published, I got my author’s fee. — Коли була опублікована стаття, я отримав свій авторський гонорар.

  The work finished, we went home. — Коли робота була закінчена, ми пішли додому.

  У цій функції самостійний причетний оборот в англійській мові відповідає придаточному пропозиції часу. І в розмовній мові представлені пропозиції виглядали б так: After the rain had stopped, she went to the shop to by all necessary stuff for the trip. The article was published and I got my author ‘fee.

  До речі, між іменником і причастям в самостійному причетному обороті в англійській мові можуть стояти визначальні слова. Наприклад:

  The question having been settled, he went to bed. — Коли питання було вирішене, він відправився спати.

  The question about his participating in this meeting having been settled, he went to bed. — Коли питання про його участь у цьому зібранні було вирішене, він відправився спати.

  У деяких самостійних причетних оборотах може бути опущено причастя I від дієслова to bebeing. Але воно легко вгадується за змістом:

  The lesson (being) over, the teacher left the school. — Коли закінчився урок, учитель пішов зі школи.

 2. Обставини причини. І відповідати цей оборот буде придаточному пропозиції причини російською мовою.

  Her sister being too nervous, it was difficult to speak to her. — Її сестра була дуже нервовою, з нею було важко розмовляти.

  My brother having lost his international passport, we could not go abroad. — Мій брат втратив закордонний паспорт, і ми не могли поїхати закордон.

  Ось як виглядають ці обороти у вигляді підрядних речень: As my sister was too nervous, it was difficult to speak to her. As my brother had lost his international passport, we could not go abroad.

  Місце підмета в самостійному причетному обороті в реченні може займати ввідний there або формальне підмет it. Наприклад:

  There being nobody at work, I decided to have a nap. — На роботі нікого не було, і я вирішив подрімати.

  It being Monday, the shop opened at half past nine. — Так як був понеділок, магазин відкрився о пів на десяту.

 3. Супутнього обставини і обставини способу дії. У цій ситуації самостійний причетний оборот завжди стоїть в кінці речення.

  He looked at me, his eyes sparkling with joy. — Він дивився на мене, його очі світилися від радості.

  The wood was placed in the warehouse, the wood shredding being forwarded to the factory. — Деревину помістили на склад, а тирса відправили на фабрику.

  А повні пропозиції будуть такими: He looked at me and his eyes were sparkling with joy. The wood was placed in the warehouse and the wood shredding was forwarded to the factory.

  У функції супутнього обставини можна зустріти і прийменниковий самостійний причетний оборот в англійській мові — The Prepositional Absolute Participial Construction. Він вводиться приводом with.

  She was listening to me with her ​​mouth (being) pursed. — Він слухала мене, її губи були підібгані.

 4. Обставини умови. У цій ситуації ми зазвичай стикаємося з дієприкметниками від дієслів to permit — дозволяти; to fail — провалитися, терпіти невдачу.

  Weather permitting, we will start planting potatoes. — Якщо дозволить погода, ми почнемо садити картоплю.

  Time permitting, I’ll visit you next month. — Якщо дозволить час, я приїду до тебе в наступному місяці.

  Самостійний причетний оборот в цій функції буде відповідати придаточному пропозиції умови в російській мові: If the weather permits, we will start planting potatoes. If the time permits, I’ll visit you next month.

Переклад самостійних причетних оборотів на російську мову

На завершення хотілося б сказати кілька слів про переведення самостійних причетних оборотів на російську мову. Як ви зрозуміли, здебільшого, вони переводяться підрядними реченнями того типу, якому відповідає певне обставина. Це можу бути підрядні речення часу (з союзами — коли, після того як), причини (із спілками — так як, оскільки), умови (з союзом якщо). Приклади перераховані вище.

Вони можуть перекладатися і самостійним пропозицією із спілками: а, в той час як, причому. Зверніть увагу на приклад про деревину. А можуть переводитися самостійним пропозицією з союзом «і», або взагалі без будь-якого сочинительного союзу.

The first day after the holidays was very profitable, over one hundred bottles of mineral water being sold in the afternoon. — Перший день після свят був дуже прибутковим. У другій половині дня продали більше ста пляшок мінеральної води.

Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle) в самостійному причетному обороті в англійській мові ми переводимо дієсловом в теперішньому часі, якщо і присудок виражено дієсловом в теперішньому часі, і, відповідно, дієсловом у минулому часі, якщо присудок теж у минулому часі. Чому? Participle I висловлює дію, скоєне одночасно з дією дієслова-присудка. Але це причастя може позначати і дія, що збігається з моментом мовлення, незалежно від того, яким часом виражено присудок. Тоді ми можемо спостерігати комбінацію «даний час (причастя) — минулий час (дієслово-присудок)». Наприклад:

The car could not enter the garage, its height exceeding 2 metres. — Машина не могла заїхати в гараж, так як її висота перевищує (перевищувала) 2 метри.

Дієприкметник минулого часу (Participle II) завжди переводимо дієсловом у минулому часі, так як за допомогою цього причастя ми висловлюємо дія, яка передувало дії дієслова-присудка.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>