In Матеріали By Вікторія

Рольові ігри на уроках англійської мови

Вивчення англійської мови може здатися зовсім нудним і нецікавим заняттям, якщо цей процес протікає монотонно, включає один вид діяльності і ніяк не мотивує учня все-таки з цікавістю займатися англійською. Завдання вчителя — таким чином піднести навчальний процес, щоб учень захотів вчити англійську, прагнув розуміти його і був готовий говорити на ньому.

Одним з основних стимулів до навчання є гра. Адже в комплексі з дискусіями та дебатами гри, зокрема, рольові ігри на уроках англійської мови є найбільш інформативними і результативними методами навчання з точки зору сприйняття. У процесі гри учень долає свою скутість і тривожність. Якщо ви вчіть англійську по skype, і вам дістався викладач, використовує даний метод, то можете вважати, що вам пощастило. Використання різних ігор на уроці англійської допомагає оволодіти ним в цікавій формі, розвинути пам’ять, увагу, кмітливість, підтримувати інтерес до англійської мови як такого.

Включаючись в рольові ігри на уроках англійської мови, учні уявляють себе в ролі когось іншого в конкретній ситуації, поводяться належним чином згідно з правилами цієї гри. Соціальні (лікар, продавець), міжособистісні (друзі, однокласники), психологічні (нейтральні, позитивні, негативні персонажі) ролі, які виконують учні, сприяють тому, що вони вчаться спілкуватися і обговорювати питання, розуміти і оцінювати почуття інших людей, вирішувати проблеми. Кінцевою метою будь-рольової гри на уроках англійської мови є отримання нових знань та відпрацювання їх до навичок.

Щоб грати в рольові ігри на уроках англійської мови належним чином, необхідно сформувати в учня потрібні соціальні вміння спілкування та ознайомити їх з діалогічної промовою англійською мовою. У цьому допомагають вправи на тренування виразів етикетної плану, розвиток навичок розмови по телефону, мікродіалог на задану тему з кількох реплік, створення діалогів англійською мовою за зразком, читання і відтворення цих діалогів напам’ять, програвання діалогу в парах.

Приклади рольових ігор на уроках англійської мови

Рольові ігри на уроках англійської мови включені у всі підручники та посібники для вивчення цієї мови. Усім нам відомо, що кожен урок в такому підручнику присвячений якійсь певній темі, матеріал якої необхідно засвоїти і закріпити. Як правило, ми вдаємося до рольових ігор в самому кінці вивчення цієї теми, так би мовити, для відточування набутих знань. У цьому випадку необхідна лексика англійської мови та граматичні конструкції вже засвоєні, мовні зразки опрацьовані, фонетичні, орфографічні завдання та аудіювання пройдені.

Давайте подивимося, які рольові ігри нам пропонують навчальні курси «Headway» (elementary і pre-intermediate) і «New Millenium English» для 11 класу середньої школи. Почнемо з «Headway». У завданнях під назвою «Roleplay» ми знаходимо таке:

  1. Work in pairs. Student A is a journalist, tudent B is Ivan or Jaya. Discuss the advantages and disadvantages of living in New York. Then prepare an interview. Use the words and questions in the Comprehension Check to help you.
  2. Work in groups of two or three. Think of some roleplays in an airport or on a plane. Choose a place and some characters. You can be travelleers from different copuntries, pilots, customs officers …!
  3. Work in pairs. Practise some conversations in a hotel, using the ideas above. One of you in the guest, the other is the waiter or the receptionist.
  4. Your teacher will give you a list of TV programmes for tonight on channels 1 to 4. Imagine that you and your oartner live in the same flat and you have only one TV. Decide together which programmes you are going to watch tonight.
  5. Some of you are members of a group of musicians (classical, pop, jazz). Some of you are journalists who are going to interview the musicians. Musicians: talk together to decide the following — the kind of music you play, the name of your band, who plays what, what has influenced your music, how long have you been together, the records you have made, the countries you have toured . Journalists: work together to think of some questions to ask the musicians. When you are ready, conduct the interview.

А ось які рольові ігри на уроках англійської мови включили в процес навчання творці другої книги:

  1. Read the job advertisement. Decide who will be the applicant and who will be the interviewing board. Read your role card and get ready for the interview. The students who have gone throught the interview become observants. Exchange your opinions about questions / answers. Avois being judgemental. Be positive and friendly.
  2. You are invited to take part in a TV show called «Do you believe in …?» The show will start in 10 minutes. Take a role card and get ready to play your role. Take part in the show; try to be as active as possible. Vote on the question in the programme — Do you believe in supernatural phenomena?
  3. You are going to take part in the International Student Science Conference. In turn, you will be a speaker, a participant, an interpreter, and some of you may wish to be the Chair.

Це лише частина рольових ігор, представлених в цих посібниках. Як бачите, можливості для фантазії і творчості безмежні. Створювати рольові ігри на уроках англійської мови можна по будь-якій темі і для відпрацювання будь-якого матеріалу. А користь від них досить істотна, як уже говорилося раніше. Давайте не будемо забувати про це прекрасному методі вивчення англійської мови!

 

Матеріали

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>