In Граматика By Вікторія

Розташування артикля в англійській мові

Якщо вам необхідно перекласти на англійську мову окреме слово або навіть словосполучення, питань про те, куди ставити англійська артикль не виникає. А що робити, якщо у нас присутня ще кілька слів, які визначають іменник? Чи впливають вони на розташування артикля в англійській мові (position of article)? Впливають, хоча не дуже сильно і лише певна група слів. Давайте поговоримо про те, де саме необхідно розміщувати артикль в цілому і в різних ситуаціях.

Як правило, артикль безпосередньо передує імені іменнику, яке він визначає. Більш того, якщо перед іменником знаходяться визначення, то він ставиться перед ними:

I’m reading a book. I’m reading an interesting book. I’m reading a very interesting book. — Я читаю книгу. Я читаю цікаву книгу. Я читаю дуже цікаву книжку.

Тим не менш, наступні слова — all, both, half, double, twice, many, quite, rather, such, what — можуть використовуватися як перед артиклем, так і після нього. В даному випадку розташування артикля в англійській мові суттєво впливає на зміст речення, навіть міняючи його.

Half + a (an) або half + the позначає половину якої-небудь кількості або числа:

 • half a month — пів місяця
 • half a minute — пів хвилини
 • half a mile — підлога милі
 • half the battle — половина справи
 • half the distance — половина відстані
 • half the population — половина населення

А ось поєднання A + half (The + half) вже визначає якість:

 • a half-brother — єдинокровний брат
 • a half truth — неповна правда
 • a half-culture community — напівкультурних суспільство
 • the half bottle we drank — маленька пляшка, яку ми випили
 • a half-wild — напівдикий

Double (twice) + the має значенням «вдвічі більше»:

 • double the number — удвічі більше число
 • double the work — подвійна робота
 • twice the price — удвічі дорожче
 • twice the amount of — в два рази більше

Слово twice в поєднанні з невизначеним артиклем в англійській мові виражає частотність якої-небудь дії:

 • twice a day — два рази на день
 • twice a year — два рази на рік

Якщо ж розташування артикля в англійській мові змінити, і сам артикль поставити перед словом double — A (the) + double, зможемо вказати:

 1. Якість:
  • a double-breasted — двобортний (піджак)
  • a double cream — густі вершки
  • a double-face — обманщик
 2. Подвійну міру чого-небудь:
  • a double yolked egg — яйце з двома жовтками
  • a double shift — робота в дві зміни
  • a double whisky — подвійне віскі

Слова all, both завжди стоять перед означеним артиклем (можливий варіант з нульовим артиклем):

All (the) students of our group attended the meeting. — Усі студенти нашої групи відвідали збори.

All the way — в повний зріст.

Both the wolves have eaten much and the sheep have not been touched! — І вовки ситі, і вівці цілі.

Ось ці слова визначають прикметник в англійській мові: quite, rather, such, what, so, as, too, however. Розташування невизначеного артикля щодо цих слів і прикметника може бути різним. Артикль можна поміщати на перше, друге і навіть третє місце:

It’s a quite good idea! What a good idea! It’s so good an idea! — Яка прекрасна ідея!

Невизначений артикль зазвичай використовуємо відразу ж після слів quite, rather:

 • to be quite a success — мати чималий успіх
 • for quite a distance — на пристойну відстань
 • rather a grim business — вельми неприємна справа
 • rather a surprising result — досить несподіваний результат

Але перестановка цих слів і артикля також має право на існування:

 • a quite exceptional case — надзвичайний випадок
 • to a quite good approximation — у вельми хорошому наближенні
 • a rather big farmhold — досить велика фірма

Розташування артикля в англійській мові по відношенню до слів such і what таке — невизначений артикль стоїть після них:

It’s such an interesting novel! — Це такий цікавий роман!

He has such a fine haul of prizes. — Він отримав стільки призів.

What a bally nuisance! — Яке неподобство!

What a frost! — Яке розчарування!

А от якщо перед прикметником ми бачимо слова so, as, too, how, however, невизначений артикль ставимо після прикметника:

It’s not so simple a problem as it seems. — Це не така проста проблема, як здається.

Too high a price — занадто висока ціна.

У книжковому стилі англійської мови можна зіткнутися з такою конструкцією — many + a (an) + іменник в однині:

Many a true word is spoken. — В кожному жарті є частка правди.

Many a testament of his friendship. — Багато свідчень його дружби.

Many a book. — Чимало книг. (багато книги, не одна книга)

Many a time. — Багато разів.

Запам’ятайте, що після виразів kind of, sort of, type of невизначений артикль зазвичай не використовується (винятки зустрічаються дуже рідко, наприклад, He is a kind of (sort of) a hero — На нього дивляться як на героя):

He is a different kind of man. — Він зовсім інша людина.

A positive sort of man. — Самовпевнений чоловік.

Type of car. — Марка машини.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Нульовий артикль в англійській мові»
 • «Невизначений артикль в англійській мові»
 • «Визначений артикль в англійській мові»
 • «Артиклі з іменниками у функції додатки»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 1 на вживання артиклів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>