In Граматика By Вікторія

Підрядні речення в англійській мові

Як відомо, пропозиція (sentence) являє собою поєднання слів, яке виражає певну закінчену думку. Будучи мінімальною одиницею мови, пропозиція може бути як простим (simple), так і складним за своєю структурою. Вся інформація про типи речень в англійській мові знаходиться в однойменній статті на нашому блозі. І якщо при їх вивченні ви щось упустили або не помітили, прочитайте статтю ще разок.

З матеріалу статті ви дізнаєтеся, що складні пропозиції можуть бути за складом складносурядними (compound) і складнопідрядними (complex). Різниця між ними полягає в тому, що в перших всі частини пропозиції є рівноправними, а по друге присутнє головне пропозицію (principal clause) і одне або кілька придаткових (subordinate clauses), які його пояснюють.

Підрядні речення в англійській мові вводяться до складу складнопідрядного речення за допомогою англійських спілок, яких не так вже й мало. Основними є that, because, as, if, whether, when, since, after, before, till, unless, though та інші.

Типи підрядних речень в англійській мові

Так як підрядні речення в англійській мові пояснюють головне, вони виконують роль різних членів речення, звідси і з’явилися їхні типи і назви. Отже, додаткові пропозиції бувають:

    1. Підрядними підмета (the subject clause), що вводяться союзами that (что), if / whether (ли), who (кто), what (что), which (который), when (когда), where (где), how (как), why (почему).

Whether we met there or not does not mean anything now. — Зустрічалися ми чи ні, зараз не має ніякого значення.

What she told me yesterday turned out to be the truth. — Те, що вона сказала мені вчора, виявилося правдою.

    1. Підрядними присудка (предикативное — the predicative clause), яке водиться тими ж спілками, що і попереднє підрядне речення в англійській мові.

The question is whether he knows about her betrayal or not. — Питання в тому, чи знає він про її зраду чи ні.

The problem was that he treated us as unfamiliar people. — Проблема була в тому, що він звертався з нами, як з незнайомими людьми.

    1. Підрядними додатковими (the object clause), які приєднуються до головного пропозицією за допомогою союзів that, if / whether, what, who, which, where, how, why.

He told us that he had seen us buying a bouquet of flowers. — Він сказав, що бачив, як ми купували букет квітів.

I do not understand what I must do now. — Я не розумію, що я повинна робити зараз.

    1. Підрядними означальними (the attributive clause), і для роботи з ними знадобляться такі союзи, як who (який), whose (чий), which / that (який), where (де), why (чому).

The house where we once lived has been burnt. — Будинок, в якому ми колись жили, згорів.

The woman who helped us was a doctor from our local hospital. — Жінка, яка допомогла нам, була доктором з нашої районної лікарні.

    1. Підрядними обставинними (the adverbial clause), які мають свою власну класифікацію.

Насамперед, це підрядні речення місця (the adverbial clause of place), які, виходячи з назви, вимагають лише спілок where (де, куди) і wherever (де б не, куди б не).

The dog sleeps wherever he wants. — Собака спить там, де захоче.

Do you know where he plays football? — Ти знаєш, де він грає у футбол?

Потім слідують такі підрядні речення в англійській мові, як підрядні обставинні часу (the adverbial clause of time). Відповідно для них потрібні союзи, що визначають часові параметри: when (коли), after (після того як), before (до того як), till (до тих пір, поки), while (в той час як), since (з тих пір як), as soon as (як тільки).

She was still crying when he entered the room. — Вона все ще плакала, коли він увійшов до кімнати.

By the time you get married, I will have a family with three children. — До того часу, коли ти одружишся, у мене вже буде сім’я і троє дітей.

Далі виділяємо таку групу, як підрядні обставинні причини (the adverbial clause of reason) і пояснюємо їх спілками because (бо), as / since (так як).

I called you because I needed money. — Я подзвонив тобі, бо мені потрібні були гроші.

He can not go to the party because he caught cold. — Він не може піти на вечірку, тому що він застудився.

Плавно переходимо до підрядним обставинних мети (the adverbial clause of purpose). Запам’ятовуємо ввідні союзи that (щоб), so that / in order that (для того щоб), lest (щоб не …).

She must speak louder so that everybody could hear her. — Вона повинні говорити голосніше, щоб усі її чули.

He works hard in order that he can afford himself to buy a house of his dreams. — Він багато працює, щоб дозволити собі купити будинок своєї мрії.

Звичайно, не забуваємо про такі підрядні речення в англійській мові, як підрядні обставинні умови, що спираються на спілки if (якщо), provided that / in condition that (за умови що).

If you find the book I asked, I will fulfill my promise. — Якщо ти знайдеш книгу, яку я просила, я виконаю свою обіцянку.

I will not be free unless you tell me about this. — Я не буду вільним, поки ти мені про це не скажеш.

Ще залишилися підгрупи придаткових обстоятельственних способу дії (the adverbial clause of manner), порівняння (the adverbial clause of comparison) і поступки (the adverbial clause of concession). Перша і друга підгрупи підрядних речень в англійській мові потребують союзах as (як), as if / as though (наче б). А ось для третьої підійдуть though (хоча), no matter how (як би не було), no matter what (щоб там не було, в будь-якому випадку).

She is looking at her mother as if she does not recognize her. — Вона дивиться на матір так, як ніби б не впізнає її.

He reads as quickly as he can. — Він читає так швидко, як може.

No matter what he says, I do not believe him. — Що б він не говорив, я йому не вірю.

Ось скільки типів підрядних речень в англійській мові утворилося. Хоча, незважаючи на їх кількість, вони все зрозумілі і аж ніяк не важкі. Варто лише запам’ятати спілки та особливості кожної групи придаткових пропозицій. А за допомогою цієї інформації ви зможете швидше орієнтуватися в такій складній темі, як умовний спосіб в англійській мові.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>