In Граматика By Вікторія

Пунктуація в англійській мові — punctuation in English

Давайте подивимося на будь-який письмовий текст. Крім букв, з яких ми складаємо слова, словосполучення і речення, в тексті ще присутні всілякі знаки, які ми називаємо знаками пунктуації в англійській мові (punctuation marks in English). Це певні елементи писемності, які допомагають розділяти смислові відрізки тексту, пропозицій, словосполучень, слів, а також вказують на граматичні та логічні відносини між ними. Розділові знаки є в кожній мові, разом з правилами їх вживання вони формують його пунктуаційну систему.

Для чого ж потрібні розділові знаки? Чим відрізняється пунктуація в англійській мові від російської? Коли ми говоримо, ми намагаємося донести до співрозмовника або аудиторії всі свої ідеї, задуми, емоції, почуття і т.д. А допомагають нам у цьому паузи, які ми розставляємо у міру потреби; жести, інтонація. Тим самим ми змушуємо нашу мову «звучати». І співрозмовнику стає зрозумілий сенс наших висловлювань.

На жаль, в письмовій мові цими допоміжними засобами ми скористатися не можемо. Тому нам на допомогу і приходить пунктуація в англійській мові, яка і сприяє більш ясного і чіткого викладу думок. Знаки пунктуації в російській і англійській мовах одні й ті ж, а ось правила їх вживання дещо різняться. Давайте з’ясуємо, як ці пунктуаційні знаки іменуються в англійській мові, і в чому полягають особливості їх використання.

Правила пунктуації в англійській мові: punctuation marks in English

Ось загальноприйняті знаки пунктуації в англійській мові, які мають такі назви:

 • . — Full stop / period (точка)
 • ? — Note of interrogation / question mark (знак питання)
 • ! — Note of exclamation / exclamation mark (знак оклику)
 • , — Comma (кома)
 • ; — Semicolon (крапка з комою)
 • : — Colon (двокрапка)
 • — — Hyphen (дефіс)
 • — — Dash (тире)
 • … — Dots (три крапки)
 • ‘- Apostrophe (апостроф)
 • [], () — Brackets / parenthesis (дужки квадратні, круглі)
 • «» — Inverted commas / quotation marks

Хотілося б коротко згадати про функції того чи іншого знака пунктуації в англійській мові. Акцент зробимо на відміну від правил російської мови.

Точка в англійській мові вживається не тільки в кінці речення, але іноді і після абревіатур (Mrs. White, Dr. House), а також всіляких скорочень (Jan. = January, Co. = Company).

Знак питання в англійській мові так і називається, бо розташований в кінці питальних речень. Завершуючи еліптичне (скорочена) пропозицію, він передає здивування або здивування. Однак не варто поміщати цей знак пунктуації після питання, вираженого в непрямій мові додатковою пропозицією (She answered where she had spent the rest of the day).

Колега попереднього розділового знака — знак оклику в англійській мові — вказує, що в слові, словосполученні чи реченні виражені будь-які емоції: радість, захоплення, здивування, співчуття, обурення, обурення і т.д. (I can not do it! Oops! What a beautiful day!). Однак не варто ставити знак оклику після звернення на початку листа, як це прийнято в російській мові. У даному разі скористайтеся коми.

Кома в англійській мові — один з найважчих пунктуаційних знаків, оскільки правила його вживання часом істотно відрізняються від російської мови. Цих нюансів досить багато, тому детально на них зупинятися немає сенсу. В ідеалі кому слід вивчати, як окремий знак пунктуації в англійській мові. Кома, як правило, ставиться в наступних випадках: коли перераховуються об’єкти; коли присутні звернення, додатки, вступне слово; коли ми маємо справу з сочінітельнимі пропозиціями, частини якого з’єднуються союзом and; коли ми маємо причетні і абсолютні обертів на початку речення; а також ввідні інфінітівние конструкції. Кома вам також знадобиться при написанні дат (відокремлювати рік від місяця і числа), виділенні вигуків, перед підписом в кінці листа, перерахування звань і титулів.

Крапка з комою в англійській мові існує для того, щоб розділяти частини Складносурядні пропозиції за відсутності спілок (I spoke to Kate on Friday; she is not going to come tomorrow). Якщо ж у вас в реченні багато простих запитах, зверніться до точки з коми, щоб розділити всі частини за змістом.

Якщо ми говоримо про такий знаку пунктуації в англійській мові, як двокрапка в англійській мові, то відразу уявляємо дві пропозиції, причому друге доповнює або пояснює перше (Your work is unsatisfactory: your knowledge of grammar leave much to be desired), або ж являє собою перелік того, що було узагальнено в першому (You need the following: tomatoes, cabbage, pepper, some salt and sugar.). Звичайно, не забуваємо про двокрапка при введенні цитат англійською мовою, прямої мови.

Тире в англійській мові, так само як коми і дужки, допомагає виділяти додаткову інформацію (The flat — the one you bought a year ago — was set on fire last night). З його допомогою ми відокремлюємо списки і переліки від узагальнюючих слів (She chose some new books for her future study — grammar one, book of activities, audiobook …), створюємо тривалу паузу або незавершеність висловлювання. «Малий брат» цього знака — дефіс в англійській мові — з’єднує два і більше слова, утворюючи складене (merry-go-round, forty-five). Завдяки дефіс ми можемо переносити слово з одного рядка на іншу.

Многоточие в англійській мові показує нам, що пропозиція не завершено за змістом. Також воно служить виразом коливання або хвилювання мовця. У дужки ми поміщаємо додаткову інформацію, пояснення і вступні пропозиції. Призначення лапок всім відомо — позначення початку і кінця прямої мови, цитати, виділення назв. Тільки пам’ятайте, що в англійській мові лапки ставляться не внизу, а вгорі. І, нарешті, апостроф в англійській мові, який сигналізує про пропуск однієї або декількох букв в слові. З його допомогою ми створюємо присвійний відмінок іменників, скорочені форми дієслів.

Безумовно, це неповна інформація по пунктуації в англійській мові. Існує ще досить багато випадків вживання певних знаків пунктуації, а також винятків з цих правил. Більш докладно ознайомитися з цією областю знань ви могли б у «Методичці по пунктуації в англійській мові», автором якої є Г.В. Чеснокова. Знайти цей матеріал ви зможете на ресурсі durov.com.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>