In Граматика By Вікторія

Присудок в англійській мові

Головними членами речення (main parts of the sentence), як в російській, так і в англійській мові є підмет і присудок. Це друга стаття, присвячена ще одному головному члену пропозиції — сказуемому (the Predicate). Більш детальну інформацію про підметі ви можете знайти в статті «Підмет в англійській мові», розміщеній на блозі в розділі «Граматика». Якщо ж ви вже її вивчили, переходимо до дослідження присудка в англійській мові. Цей головний член речення позначає дію, стан, а також якість предмета або особи, вираженого підметом цієї пропозиції. Як ми бачимо, підмет і присудок повністю пов’язані один з одним і залежні один від одного, і, як правило, при розборі структури пропозиції їх слід вивчати разом.

Два типи присудка в англійській мові

В англійській мові існує присудок двох типів: дієслівне (the Verbal Predicate) й іменну (the Nominal Predicate). Дієслівний присудок визначає дію і виражається дієсловом в особистій формі (час, заставу і нахил можуть бути будь-якими).

He arrived early in the morning.

We are working at the moment.

This woman studies English.

My mother and I have been living here for some years already.

John will move to another city.

Всі представлені пропозиції містять просте дієслівний присудок (the Simple Verbal Predicate). Але це присудок також може бути і складним (the Compound Verbal Predicate). Ми можемо говорити про складне модальном (the Modal Verbal Predicate) і складному фазовому сказуемом (the Aspect Verbal Predicate). Перше складається з модального дієслова і інфінітива дієслова без to (до виключень належать модальнідієслова ought to, to be to, to have to):

She can run fast.

We have to stop working.

My mother ought to be more polite to other people.

Jackie should join their group.

Tourists must respect traditions of foreign countries.

Фазове присудок в англійській мові — це присудок, що складається з певних дієслів, які позначають початок, продовження, закінчення дії, і інфінітива або герундія. Ось кілька фазових дієслів: to start, to begin (обидва — починати), to go on (продовжувати), to finish, to stop, to cease (всі три — закінчувати, припиняти).

His friend began to study foreign languages.

She started crying.

We went on strolling down the street.

A stranger finished introducing himself.

Тепер перейдемо до другого типу присудка в англійській мові, а саме, до іменним. Це присудок позначає стану, якості, характеристики предмета або особи, тобто воно не може позначати дію. Іменний присудок завжди складається з дієслова — зв’язки (link verb) та іменний частини (the predicative). Зв’язкових дієслів досить багато, ми перерахуємо лише основні:

Дієслова буття:

 • be (бути)
 • look (виглядати)
 • feel (відчувати)
 • taste (відчувати на смак)
 • sound (звучати, здаватися)
 • smell (відчувати на запах)

Дієслова становлення:

 • grow (рости)
 • get (досягати, ставати)
 • become (ставати)
 • turn (ставати)
 • prove (опинятися)

Дієслова збереження якості:

 • remain (залишатися)
 • keep (зберігатися)
 • continue (продовжувати)

Дієслова «кажимости»:

 • seem (здаватися)
 • appear (з’являтися, здаватися)

Вживаючи в мові дієслова-зв’язки, ми робимо нашу мову більш насиченою та емоційною. Наприклад:

He is upset. — Він сумний.

He looks, feels, seems upset. — Він виглядає сумним, він відчуває себе сумним, він здається сумним.

Що стосується іменної частини присудка в англійській мові, вона може бути виражена іменником, займенником, числівником, прикметником, інфінітивом, герундием, причастям II. Якщо необхідна більш детальна інформація, на блозі існує цикл статей, присвячених кожної з перерахованих частин мови.

He is a first-year student.

Her voice sounded cheerful.

This skirt is quite cheap.

My duty is to take care of you.

Our hobby is collecting rare books.

I can not say that I am satisfied with my life.

І ще варто запам’ятати один нюанс. Дієслівний присудок визначається наріччям, а ось іменна частина складеного іменного присудка визначається прикметником. Можете порівняти:

My friend is a good translator. — He translates well.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>