In Граматика By Вікторія

Прислівники в англійській мові

Як відомо, в англійській мові існують самостійні і службові частини мови. Так от прислівник (Adverb) є частиною мови самостійної, тобто незалежною. Для початку нагадаємо, що наріччя визначає характер протікання дії. Основними питаннями прислівники є наступні:

 • як? — How?
 • яким чином? — In what manner?
 • де? — Where?
 • чому? — Why?
 • коли? — When?
 • в якій мірі? — To what degree?

Всі прислівники в англійській мові можна розділити за двома категоріями: за формою і за значенням. За формою прислівники бувають:

 1. Прості (simple): now, today etc. (тепер, сьогодні і т.д.)
 2. Похідні (derived). Вони утворюються з якісних прикметників, до яких додається суфікс — ly: usualusually (звичайний — зазвичай)
 3. Складні (compound): sometimes (іноді)
 4. Складові (composite): at least (нарешті)

Якщо ж ми розглянемо класифікацію прислівників в англійській мові за значенням, то отримаємо такі групи:

 1. Прислівники місця (adverbs of place): there, at home (там, вдома).
 2. Прислівники часу (adverbs of time): late, early, then (пізно, рано, потім).
 3. Прислівники способу дії (adverbs of manner): quickly, carefully (швидко, обережно).
 4. Прислівники частотності (adverbs of frequency): seldom, once (рідко, одного разу).
 5. Прислівники ступеня (adverbs of degree): rather, a bit (достатньо, небагато).

Залежно від свого значення, прислівники виконують в пропозиціях функцію місця, часу, способу дії або ступеня. Наприклад:

It’s snowing heavily. Will you come home late today? — Йде сильний сніг. Ти сьогодні прийдеш пізно?

Як же утворюються прислівники в англійській мові? Велика їх частина з’являється в результаті додавання суфікса — ly до прикметника: suddensuddenly (раптовий — раптово). Головне, не заплутатися, так як деякі слова, що мають у своєму складі цей суфікс, все-таки є прикметниками: friendly, lonely (доброзичливий, самотній). Наступні прислівники і прикметники мають одну форму на двох: fast, hard, early, late, long, far, little, much, straight. Порівняйте:

Tourists arrived at the station very early. They took an early train. — Туристи прибули на вокзал дуже рано. Вони сіли на перший поїзд.

Також варто звернути увагу на відмінність двох форм у таких прислівників, як hardhardly (багато, важко — ледве-ледве); closeclosely (близько — уважно); highhighly (високо — дуже); latelately (пізно — останнім часом); nearnearly (близько — майже). Наприклад:

My aunt lives nea r the school. My grandmother is nearly 65. — Моя тітка живе близько школи. Моїй бабусі майже 65 років.

Ступені порівняння прислівників в англійській мові

Також як і прикметники, у прислівники в англійській мові мають три ступені порівняння: позитивна (positive degree), порівняльна (comparative degree) і чудова (superlative degree). Щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння у прислівників з суфіксом — ly, необхідно додати відповідно слова more (less) або most (least), які переводяться як більше / менше і найбільш / найменш, до позитивної мірою даного слова. Наприклад:

Openly — more / less openly — most / least openly

(Відкрито — більш / менш відкрито — найбільш / найменш відкрито)

Односкладові прислівники, типу fast, soon і т.д. утворюють ступені порівняння, як і відповідні їм прикметники, тобто за допомогою суфіксів — er / — est:

Soon — sooner — soonest (скоро)

У окремого числа прислівників взагалі немає ступеня порівняння. До них відносяться before, here, very та інші.

А також є група прислівників в англійській мові, які є винятком, оскільки утворюють ступені порівняння не за правилами. Їх потрібно запам’ятати напам’ять:

Far — farther — farthest (далеко)

Far — further — furthest (далеко)

Badly — worse — worst (погано)

Little — less — least (мало)

Much — more — most (багато)

Well — better — best (добре)

Тема «Прислівники в англійській мові» дуже тісно пов’язана з темою «Прикметники в англійській мові». Тому набагато легше вивчати їх одночасно, тоді інформація буде більш доступною і зрозумілою.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>