In Граматика By Вікторія

Присвійні займенники в англійській мові

Що таке займенник (pronoun)? Це частина мови, яка вказує на предмет або якість предмета, не називаючи його. Як відомо, займенники можуть заміняти такі частини мови, як іменники і прикметники. Існує кілька груп займенників: особисті, вказівні, поворотні, негативні, невизначені та присвійні. Саме про останні, присвійних займенниках в англійській мові (possessive pronouns), ми і поговоримо.

Які бувають присвійні займенники в англійській мові?

Ці займенники вказують на приналежність якогось об’єкта (предмета, властивості і т.д.) тій чи іншій особі. Ці займенники виконують функцію визначення до іменника, а, значить, завжди стоять перед ним. Присвійні займенники в англійській мові мають категоріями особи і числа. Ось список цих займенників:

 • My — мій
 • Your — твій
 • His — його
 • Her — її
 • Its — його / Її
 • Our — наш
 • Your — ваш
 • Their — їх

Присвійні займенники застосовуються строго відповідно з обличчям і числом особистих займенників. У порівнянні з російською мовою, присвійні займенники в англійській мові вживаються досить часто, крім того, їх потрібно обов’язково застосовувати з іменниками, які позначають частини тіла, предмети одягу і родичів.

He cleaned his shoes.

I am fond of her beauty.

Our family like to rest in Crimea, we adore its nature.

They play with their friends.

My cat likes to play with a ball.

Do not discuss your problems at work.

Where is your passport?

They look after our children.

До речі, займенник «свій» перекладається одним з присвійних займенників в англійській мові:

She cut her finger. — Вона порізала свій палець.

I love my mother. — Я люблю свою / мою маму.

Якщо є потреба опустити іменник у реченні, то необхідно вжити абсолютну форму (the absolute form) присвійних займенників. Зазвичай іменник опускають, щоб в пропозиції не було повторення.

 • Mymine
 • Youryours
 • Hishis
 • Herhers
 • Itsits
 • Ourours
 • Youryours
 • Theirtheirs

My task is easier than yours. — Моє завдання легше, ніж твоє.

It is not their house, theirs is bigger. — Це не їх будинок, їх більше.

Вивчити присвійні займенники в англійській мові зовсім не важко, якщо вивчити тему докладно.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Особисті займенники англійської мови»
 • «Зворотні займенники в англійській мові»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 1 на вживання займенників в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>