In Граматика By Інна

Прикметники в англійській мові

Прикметники роблять нашу письмову або усну мову більш різноманітною, емоційно насиченою.

Особливості імені прикметника в англійській мові

Прикметник це самостійна частина мови, що позначає ознаку предмета. На відміну від російської мови прикметники в англійській мові не змінюються ні за родами, ні за відмінками, ні по числах.

 • clever boy (розумний хлопчик)
 • clever girl (розумна дівчинка)

У пропозиції прикметник стоїть перед визначеним іменником. Якщо прикметників два або більше, то вживати їх потрібно в наступному порядку. Першими будуть стояти прикметники, які в англійській мові називаються Opinion adjectives, що позначають ставлення мовця до предмету: beautiful, ugly, expensive.

Другими вживаються Fact adjectives, що описують параметри предмета.

He has got expensive (Op. Ad.) Red (F. ad.) Car. — У нього дорога червона машина.

Fact adjectives також вживаються звичайно в наступному порядку.

 1. Розмір: short, big, small
 2. Вага: light, heavy
 3. Форма: round, triangular
 4. Колір: red, blue
 5. Матеріал: gold, cotton

I remember it was big, round, white metal object. — Я пам’ятаю, що це був великий круглий білий металевий предмет.

Розрізняють прості, похідні і складні прикметники.

Прості прикметники в англійській мові не мають у своєму складі ні префіксів, ні суфіксів.

 • small
 • big
 • nice

Похідні прикметники містять префікси і суфікси.

 • un happy
 • natur al
 • use ful

Найбільш характерні суфікси прикметників.

 • Able,ible: suit able, respons ible
 • Al: centr al
 • Ant,ent: intellig ent
 • Ary,ory: element ary
 • Ful: care ful
 • Ic: hero ic
 • Ive: agress ive
 • Less: use less
 • Ous: ambiti ous
 • Y: storm y, snow y

Найбільш поширені префікси.

 • un -: un happy
 • in -: in correct

Складні прикметники — це прикметники, утворені з двох слів.

 • snow-white (білосніжний)
 • red-cheeked (червонощокий)

Прикметники в англійській мові вживаються без артикля

My sister is beautiful.

Винятки становлять випадки вживання прикметників в англійській мові в ролі іменників. У цьому випадку прикметник вживається зі значенням множини, але закінчення -s не приймає і вживається з означеним артиклем.

All the doctors examined the sick. — Усі доктора оглянули хворих.

Прикметники в англійській мові — одна з найлегших граматичних тем. По суті, вам потрібно знати тільки саме прикметник, його місце в пропозиції, і як воно утворює ступені порівняння. До речі, про це ви можете прочитати в нашій статті «Ступені порівняння прикметників в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>