In Граматика By Вікторія

Правильні і неправильні дієслова англійської мови: regular and irregular verbs

В англійській мові, так само як і в російській, однією з основних частин мови є дієслово (verb). Він позначає дію або стан. Дієслова в англійській мові можуть бути смисловими, службовими та допоміжними. Крім цього, всі англійські дієслова поділяються на дві великі групи: правильні і неправильні. Ця класифікація з’явилася в силу історичного розвитку з метою утворення простого минулого часу (Past Simple) і причастя II (Participle II). Ці дві групи включають досить велика кількість дієслів. Крім того, багато найбільш вживані дієслова все ж є неправильними. У чому ж різниця між правильними і неправильними дієсловами англійської мови?

Правильні дієслова в англійській мові: regular verbs

Правильні дієслова в англійській мові (regular verbs) — дієслова, у яких форма простого минулого часу і причастя II утворюється шляхом додавання закінчення — ed до основи дієслова. Наприклад:

 • Look — looked — дивитися
 • Paint — painted — малювати
 • Callcalled — називати

У цьому правилі є кілька нюансів:

 1. Дієслово закінчується на німу e, тоді додаємо тільки букву d:
  • Improveimproved — покращувати
  • Likeliked — подобатися
 2. Закінчення ed вимовляється як t, якщо дієслово закінчується на шиплячу або глуху приголосну:
  • Stopstopped — зупинитися
  • Polishpolished — полірувати, шліфувати

  До речі, в односкладових дієсловах при утворенні Past Simple відбувається подвоєння останньої приголосної, як з дієсловом stop.

 3. Закінчення ed вимовляється як d, якщо дієслово закінчується на голосну або дзвінку приголосну:
  • Study — studied — вчитися
  • Destroydestroyed — руйнувати
  • Travel — travelled — подорожувати

  У дієсловах, що закінчуються на y, якщо перед нею згодна, при додаванні закінчення ed y змінюється на i (як з дієсловом study). Якщо ж перед y голосна, ніяких змін не відбувається (як з дієсловом destroy).

 4. Закінчення -ed вимовляється як id, якщо дієслово закінчується на t або d:
  • Reportreported — повідомляти, доповідати
  • Pretendpretended — прикидатися

Правильні дієслова англійської мови не викликають труднощів, оскільки правила їх утворення, як ви вже помітили, дуже прості.

Неправильні дієслова в англійській мові: irregular vebs

Неправильні дієслова в англійській мові (irregular verbs) відрізняються від правильних тим, що вони не за правилами утворюють форми простого минулого часу (Past Simple) і причастя II (Participle II). Тобто не шляхом додавання до основи дієслова закінчення ed. Неправильних дієслів англійської мови досить багато, більше того серед них є найуживаніші дієслова. Весь список неправильних дієслів англійської мови підлягає запам’ятовуванню. Знайти цей список можна в будь-якому підручнику англійської мови. Ми лише наведемо приклади того, які можуть бути форми у цих дієслів:

 • Fly — flewflown — літати
 • Bewas / werebeen — бути, існувати
 • Bringbroughtbrought — приносити
 • Speakspokespoken — говорити

Знати неправильні дієслова англійської мови дуже важливо, так як їх використовують повсюдно.

Якщо ви впевнені в тому, що добре знаєте даний матеріал, то пройдіть тест «Тест на правильні і неправильні дієслова в англійській мові», щоб переконатися, що це насправді так.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>