In Науки By Вікторія

Правила читання англійської мови: приголосні букви

Навчитися правильно читати по-англійськи — справа нелегка. Але, як відомо, немає нічого неможливого. Знання певної теоретичної інформації, відпрацьованою на практиці, допоможе вам надалі вірно прочитати кожне англійське слово, навіть незнайоме. Що слід знати про англійської фонетики? Звичайно, необхідно познайомитися з алфавітом англійської мови та алфавітним читанням кожної букви. У статті ви дізнаєтеся, що 20 англійських букв відтворюють 44 звуку.

Другим етапом є вивчення транскрипції англійської мови — системи, за допомогою знаків якій записується звучання будь-якого англійського слова. Не піддавайтеся спокусі записувати слова буквами російського алфавіту, ніякої користі від цієї справи немає, а тільки шкоду. Запам’ятайте, що в англійській мові необхідно запам’ятовувати не тільки читання практично кожної букви окремо, але і читання буквосполучень. І, звичайно, треба навчитися розбивати слова на склади і визначати, який склад перед нами, так як правила читання англійської мови залежать від типу складу. Більш докладно про склади ви можете прочитати в цьому матеріалі — «Типи складів в англійській мові».

Правилам читання англійської мови я присвячую дві статті, оскільки інформації чимало. Ми поговоримо окремо про читанні голосних і приголосних букв.

Правила читання англійської мови: приголосні букви

 1. Буква s читається [s] на початку слів, перед і після глухий згодної і в поєднанні ss: save, sudden, spouse, caps, tips, best, less, chess, guess. Ця ж буква читається [z] між голосними, після голосних і дзвінких приголосних на кінці слів: close, choose, prays, photos, cells, pins, beds .Сочетаніе sh ми читаємо [ʃ]: shelf, shock, shut, cash, mushroom , dish. Поєднання ssion читається [ʃƏn]: depression, discussion, admission.
 2. Буква з читається [s] перед голосними буквами e, i, y: cereal, cease, centre, pace , City, circuit, cyber, cynic. В інших випадках ця буква вимовляється [k]: concrete, crash, clear, coast, carbon, cripple, curious. Поєднання ck вимовляється [k]: stick, pick, black, deck, lack, crack. Поєднання ch, tch читається [tʃ]: chase, child, chance, beach, peach, switch, stitch. Буквосполучення — cial читається [ʃƏl]: racial, social, facial .Буквосочетаніе — cient читається [ʃent]: proficient, efficient, deficient.
 3. Буква g читається [dƷ] перед голосними буквами e, i, y: cage, beige, gypsy, gymnastics, ginger, gigantic. Не по правилу: gifted, giggle, girl, give, etc. В інших випадках вимовляється [g]: good, grey, gold, glamor, graceful, gut. Поєднання ng потрібно прочитувати носовою звуком [ŋ]: sting, cling, England, bring, long .Сочетаніе nk читаємо [ŋk]: link, pink, think. А ось у поєднанні kn на початку слова перша буква не вимовляється: knight, knee, knead.
 4. Букву x вимовляємо [gz] перед ударної гласною: examination, example, exotic, executor. В інших варіантах це [ks]: exception, expertise, extravagant, mix, linx.
 5. Буквосполучення th вимовлятиметься двома способами:
  • [Ɵ] на початку і наприкінці більшості знаменних слів: throw, blacksmith, through, threat, thesis.
  • [ð] в службових словах, говірками, займенниках, а також між двома голосними: that, their, those, thus.
 6. Буквосполучення ph слід читати [f]: phone, phantom, phoenix, phrase.
 7. У літеросполученні wr перший букву читати не потрібно: write, wring, wrong, wretched, wrinkle.
 8. А в поєднанні wh читайте тільки перший букву: why, what, whisky, whether, whisper. Але якщо це поєднання стоїть перед буквою о, читається друга буква: who, whoop, whole, whose.
 9. Букву j читаємо [dƷ]: jacket, joy, jingle, joker, jeep, journey.
 10. Буквосполучення ture вимовляємо [tʃƏ]: gesture, creature, mixture, torture.

А ось і «німі» невимовні приголосні в правилах читання англійської мови. Ось які букви не читаються в наступних буквосполученнях:

 • b в bt, mb: doubt, climb, dumb.
 • g в gn, gm: sign, paradigm.
 • gh в gh, igh: sigh, high, fight, bright. Але: laugh, enough, cough.
 • l в lf, alk, lm, в дієсловах (could, should, would): calf, half, chalk, talk, palm, balm. Але: gulf.
 • n в mn: autumn, column, damn.
 • p в pn, pt: pneumatic, receipt.
 • s в isl: island, isle, aisle.
 • t в ft, st: often, christen, listen.

Не забувайте, що практично в кожному правилі читання англійської мови існують винятки, тому будьте готові, що вам доведеться перевіряти ще в словнику прочитання того чи іншого слова.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>