In Науки By Вікторія

Правила читання англійської мови: голосні літери

У попередній статті «Правила читання англійської мови: приголосні букви» ми розглянули основні правила прочитання приголосних букв. Не думайте, що, запам’ятавши тільки їх, ви будете правильно читати будь англійське слово. Обов’язково зустрінете незнайоме слово, яке буде читатися не по правилу. Але так, 90% лексики вам підкориться. У кожному разі, знаючи ці закономірності читання різних буквосполучень, ви зможете здогадатися про те, як читається потрібне вам слово. А якщо будете сумніватися, все ж загляньте в словник.

Правила читання англійської мови: голосні літери

 1. Першою в черзі буква А. Які звуки вона може давати?
  • [ei] у відкритому ударному складі, в поєднаннях ai, ay, і перед буквосочетанием ange: baker, crane, cable, gain, rain, bay, stay, change, dangerous. Серед винятків: many, have, said.
  • в поєднаннях ai, ay, age в безударном складі ця буква дає звук [i]: Sunday, carriage, captain, storage.
  • [æ] в закритому складі: cap, dangle, factor, hatch, rash, rat.
  • [Ɔ] в закритому складі після w, wh: wad, waffle, what.
  • [Ə] в безударном складі: myopia, pasta, regalia.
  • [ƐƏ] в поєднаннях air, are: hair, bare, pair, rare, stair, mare.
  • [a:] в поєднаннях ar, aft, ass, ance, ast, ath, ans, ask, ant, alf, anch: card, barge, craft, after, grass, bass, dance, glance, last, past, rather, father, answer, bask, task, plant, grant, half, calf, branch. Серед винятків: mass, gather, pathos.
  • [Ɔ:] перед l або l + приголосна, а також в поєднаннях au, aw, aught, auth, war, quar: call, football, altogether, paunch, law, caught, authority, warble, quart, quarterly.
 2. Другий буквою стане О. Її асортимент звуків такий:
  • [ou] у відкритому ударному складі, перед буквою l, буквосполученнями ll, ld, st, а також у поєднанні oa і ow (наприкінці слів): so, ago, note, provoke, rose, enroll, bold, coat, oath, oat, road, boast, show, mow, blow, most, post. Серед винятків: do, does, who, now, how, cost, lost.
  • [Ɔ] в закритому ударному складі: plot, fox, spot, knot, drop.
  • [u:] в поєднанні oo: moon, afternoon, poop, rooter. Винятки: good, wood, foot, etc.
  • [u] в поєднанні oo, але перед буквою k: cook, look, brook, hookey, nook, rookie.
  • [au] в поєднаннях ou, ow в середині слова: gown, clown, crown, crowd, about, cloud, proud, bound. Серед винятків: enough, country, double, touch, young, bowl.
  • [Ɔi] в поєднаннях oi, oy: choice, voice, boil, spoil, enjoy, loyal, toy.
  • [Ɔ:] в поєднанні or в ударному положенні, а також в поєднаннях oor, ore, oar, ough + t і our (у середині слова): fort, corn, boring, torn, adore, floor, door, therefore, more, board, bought, fought, sought, source, mourn, course, pour. Серед винятків: poor, moor, courage. Поєднання our під наголосом може продукувати й інший звук — [auƏ]: hour, sour, lour, але four [fƆ:]. Це ж поєднання в кінці слів передається звуком [Ə], так само як і поєднання or в неударном становищі: neighbour, labour, doctor, creator, illustrator.
  • [Əs] — саме так ми читаємо поєднання ous в кінці слів: glamorous, tremendous, curious.
  • [Ə:] — це читання поєднання wor в ударному положенні: world, workable, worse, worship. Виняток: worn [wƆ: n].
  • [ᴧ] — такий звук виникає при читанні поєднань oth, on, om, ov під наголосом: mother, other, month, son, some, become, lover, dove. Зверніть увагу: both [bouƟ].
 3. Наступна голосна з правил читання англійської мови — буква Е. Які ж ми можемо зустріти звуки в її присутності:
  • [I:] у відкритому ударному складі і поєднаннях ee, ea: be, fetor, Steve, feel, peel, teeth, seem, breathe, dean, meal, peace. Серед винятків: great [greit].
  • [e] в закритому ударному складі і в поєднанні ea перед буквами d, n і буквосполученнями th, sure: nest, pet, mental, spread, steady, feather, weather, measure, treasure, meant, cleanser. Серед винятків: read [ri: d], lead [li: d].
  • [ei] в поєднаннях ei, ey в ударному складі: prey, convey, eight, freighter.
  • [ju] читаємо з поєднаннях eu, ew: few, nephew, Europe, deuterium.
  • [Ə:] слід читати в поєднаннях er в ударному складі, і в ear, за яким слідує приголосна: deserve, Berlin, mercy, earth, pearl, dearth. Серед винятків: heart [ha: t]. Якщо ж поєднання er знаходиться в неударном положенні, з’являється той же самої звук, тільки короткий, а не довгий [Ə]: limber, answer, producer, perhaps.
  • [iƏ] будемо вимовляти в поєднаннях ear, eer, ere: near, dear, fear, career, steer, here, hemisphere. Серед винятків: bear [beƏ], there [ƐƏ], were [wƏ:].
  • [i] — саме так буде читатися буква E у відкритому безударном складі (включаючи поєднання er), в поєднаннях et і ey в кінці слів: prevent, erect, exact, regret, restore, regress, bonnet, planet, closet, journey, attorney , honey.
 4. Переходимо до голосною букві I. Крім алфавітного читання ця голосна виробляє також і інші звуки:
  • [ai] в ударному відкритому складі, в поєднанні ie на кінці односкладових слів і перед такими буквосполученнями, як nd, ld, gn, gh : Prime, kite, bite, die, blind, mind, wind (виток), child, wild, design, sign, sigh, high, fight, bright. Серед винятків: wind [wind] — вітер, gild [gild], live, forgive, cinema.
  • в закритому ударному складі і в неударном положенні ця буква читається як [i]: brick, risk, whist, testimony, handiwork, inclusion.
  • довгий звук [i:] виходить при читанні поєднання ie в середині кореневих слів: field, priest, grief, believe. Виняток: friend [frend].
  • [Ɛ:] вимагає поєднання ir в ударному положенні: stir, first, thirty, girl.
  • [aiƏ] в поєднаннях ire, ia, io : Desire, mire, diagnosis, bias, violinist, riot.
 5. Передостанній голосною буквою стане Y. У неї п’ять варіантів звучання в різних випадках:
  • [ai] в ударному відкритому складі: cry, lye, byway, cynosure.
  • [i] в закритому ударному складі і у відкритому безударном: mystery, syntax, randy, oily, quandary. Але: apply [Ə’plai]
  • в поєднанні yr + приголосна це звук [Ɛ:]: myrtle. А в тому ж поєднанні тільки в компанії з наступною голосною ми отримуємо звук [aiƏ]: lyre, pyre, gyration.
  • [j] на початку слова перед голосними: yard, yellow, yawl, youth, yet, yolk.
 6. І, нарешті, буква U. Що слід знати про вироблених нею звуках?
  • [ju] в ударному відкритому складі: puce, mute, lurid, fuel, cucumber.
  • [ᴧ] в закритому складі: publicity, pug, mug, mustard, butter, fun, hurry. Серед винятків: put, push, pull, full, etc.
  • [Ɛ:] в поєднанні ur в ударному складі: purpose, purse, hurl, urban, urge. Але: current [‘kᴧrƏnt].
  • а в тому ж поєднанні, але в безударном складі, так само як і просто в неударном положенні в словах, ця буква читається [Ə]: suggest, supply, mustache, suppose. Зверніть увагу: mercury [‘mƏ: kjuri].
  • [juƏ] перед буквою r і подальшої приголосної: pure, furious, mural. Але: sure [ʃuƏ].
  • [u:] після букв l, r, j в поєднаннях ue, ui: true, blue, juice.

Якщо ви займаєтеся з викладачем (англійська по Скайпу), то вивчення цього матеріалу взагалі не викличе труднощів, цьому присвячують максимум одне заняття. Насправді правила читання англійської мови не так складні, як може здатися спочатку. Просто їх досить багато, і стільки ж винятків. Саме тому і виникають труднощі, коли ми намагаємося читати по-англійськи. Але все приходить з досвідом. І навчитися правильно читати можна!

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>