In Граматика By Вікторія

Питальні слова в англійській мові

Як відомо, англійська мова налічує кілька типів речень: стверджувальні (affirmative), негативні (negative), окличні (exclamatory) і питальні (interrogative) (докладніше в статті «Типи речень в англійській мові»). Питальні речення — це речення, в яких міститимуться питання (questions) про певні якості, часу, якому-небудь місці і т.д. А що потрібно для утворення питального речення? Питальні слова (question words). В англійській мові є одна група питань, які називаються yes / no questions. Ці питання обходяться без питальних слів, так як вони дотримають у своєму складі таку інформацію, відповіддю на яку служать слова так чи ні. Наприклад:

Do you like reading? Yes. — Ти любиш читати? Так.

Will you stay with us? No. — Ти залишишся з нами? Ні.

У всіх інших питальних реченнях обов’язково будуть питальні слова.

Список питальних слів в англійській мові

Питальних слів в англійській мові не так вже й багато, тому запам’ятати їх не складе труднощів. Але перш за все, слід нагадати, що в питальних реченнях з присудком, вираженим дієсловом to be, інвертований порядок слів, тобто на першому місці присудок, потім підмет і другорядні члени речення. Якщо в питальних речень є питальне слово, воно стоїть на початку речення перед присудком. Якщо ж присудок виражено смисловим дієсловом, то починати речення слід з питального слова, потім піде допоміжне дієслово, далі підмет і присудок, а завершують інші члени речення.

Далі представлені найбільш вживані питальні слова і вирази в англійській мові:

 • who? — Хто?
 • whoby? — Ким?
 • whoabout? — про кого?
 • whoat? — на кого?
 • whofrom? — від кого?
 • whowith? — з ким?
 • whofor? — Кому? за кого? для кого?
 • whom? — Кого?
 • which? — Який? який?
 • whose? — Чий?
 • what? — Що? який?
 • whatfor? — для чого?
 • whatabout? — про що?
 • wherefrom? — Звідки?
 • why? — Чому?
 • what kind of / type of? — Який?
 • how long? — як довго?
 • whatwith? — Чим?
 • where? -де куди?
 • when? — Коли?
 • how many / much? — Скільки?
 • how? — Як?
 • what time? — в який час?
 • since what time? — з якого часу?
 • what colour? — якого кольору?
 • how old? — скільки років?

Приклади:

Where do you do your shopping? — Куди ти ходиш за покупками?

Why did not you introduce me to your mother? — Чому ти не представив мене своєї матері?

How are you going to explain your absence? — Як ти збираєшся пояснювати свою відсутність?

Іноді виникають сумніви у вживанні двох питальних слів в англійській мові: what і which. Вони обидва можуть перекладатися як якийсь. У чому ж різниця? Перш за все, перше слово застосовують з неживими предметами, а друге з одушевленими особами. І другий момент: what використовують у пропозиціях з відкритим вибором, а which, навпаки, у пропозиціях, в яких вибір обмежений. Порівняйте:

What music do you like? — Яку музику ти любиш? (взагалі)

Which country would you like to visit, France or Spane? — Яку країну ти хотів би відвідати, Францію чи Іспанію? (на вибір тільки ці дві країни)

Постарайтеся запам’ятати зазначені питальні слова в англійській мові, і ви зможете задати будь-яке питання за вашим бажанням!

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>