In Граматика By Вікторія

Освіта іменників в англійській мові

Ім’я іменник (Noun) — це частина мови, яка позначає предмети, живі істоти, речовини, різні явища і абстрактні поняття. За своїм складом іменники англійської мови бувають трьох видів: прості (simple), похідні (derivative) і складні (compound). Перші являють собою односкладові іменники без префіксів і суфіксів. Наприклад:


A book (книга), an egg (яйце), blue sky (блакитне небо), finger (палець).

Похідні іменники з’являються шляхом приєднання до простій основі прикметника префікса або суфікса, а, іноді, і того, й іншого.

Im patience (нетерпіння — від іменника patience «терпіння»), polite ness (ввічливість — від прикметника polite «важливий), a build er (будівельник — від дієслова to build« будувати »).

А складними вважаються такі іменники, які в своєму складі мають два або більше основ, які поєднуючись, утворюють один іменник з єдиним значенням.

Railway (залізниця), earring (сережка), bellydance (танець живота).

Способи утворення іменників в англійській мові

Освіта іменників в англійській мові походить одним з перерахованих способів:

 1. Словоскладання (composition). Нове іменник ми можемо отримати, з’єднавши два і більше слів у більш складне слово. Такі слова пишуться або разом, або через дефіс: sea + food = seafood (морепродукти); mail + box = mailbox (поштова скринька); merry + go + round = merry-go-round (карусель).
 2. Аффіксація (affixation). Щоб утворити іменник в англійській мові цим способом, необхідно додати до основі якого-небудь слова суфікс чи префікс, а іноді одночасно і те, і інше. Знання найбільш поширених суфіксів і префіксів надалі полегшить розуміння незнайомих слів. Ось які суфікси і префікси варто запам’ятати:

  Префікси:

  • mis -; un -; im -; il -; ir -; dis -; in -; non — (отрицательные): disagreement (несогласие), misunderstanding (недоразумение), impossibility (невероятность), indifference (безразличие).
  • anti — (протилежний, проти): antipoison — протиотрута.
  • co -, com -, con -, col — (разом, спільно): collaboration (співробітництво), concord (згода).
  • post — (після): postgraduate — аспірант.
  • pre — (до, перед): preimage — оригінал, прототип.
  • trans — (через): transplantation — пересадка.
  • ex — (попередній, колишній): expresident — колишній президент.
  • semi — (половина): semicolon — крапка з комою.
  • sub — (під, нижче, менше): subdivision — підрозділ, submarine — підводний човен.
  • inter — (між, серед, взаємно): interraction — взаємодія.
  • re — (повтор): reassurance — підтвердження.

  Суфікси:

  • Dom (територія, стан): boredom — нудьга, freedom — свобода.
  • Ship / — hood (стан, статус): neighbourhood — сусідство, leadership — управління.
  • Th / — ty (від прикметників утворюються іменники з тим же значенням): truetruth (правдивий — правда), probableprobability (можливий — можливість).
  • Ing (приклад, дія): to cookcooking (готувати — приготування).
  • Ment (результат дії від дієслів): to developdevelopment (розвивати — розвиток).
  • Ance / — ence (якість, стан): ignorance — ігнорування.
  • (A) tion (процес, стан, характеристика): dictation — диктант, improvisation — імпровізація, translation — переклад.
  • Er / — or (діяльність людини): worker — робітник, instructor — інструктор.
  • Ent / — ist / — ate (діяльність людини): scientist — вчений, accountant — бухгалтер.
  • Ness (якість, характер): darkness — темнота, kindness — доброта.
  • Al (результат дії): approval — схвалення.
  • Ician (заняття, професія): politician — політик.

  Це, безумовно, не весь список префіксів і суфіксів. З іншими ви будете стикатися в міру того, як будете вивчати англійську мову.

 3. Конверсія (conversion). Освіта іменників в англійській мові дуже часто відбувається із застосуванням цього способу. Найголовніше, що ніяких суфіксів і префіксів додавати не треба, як немає і необхідності нічого змінювати. Нові іменники утворюються в основному від дієслів, і навпаки, а дієслова від прикметників. Так ми отримуємо інші частини мови від одного слова. Наприклад:

  to look — a look (дивитися — погляд).

Пам’ятаючи про дані способах утворення іменників в англійській мові, ви зможете значно збільшити свій словниковий запас, так як будете без праці утворювати різні частини мови від одного і того ж слова.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>