In Граматика By Вікторія

Освіта прислівників в англійській мові

Про таку частини мови, як прислівник (adverb) в англійській мові, ми вже говорили. З основними відомостями, що стосуються функцій прислівників, їх форм і ступенів порівняння, ви можете познайомитися у статті «Прислівники в англійській мові». У цьому матеріалі ми зробимо акцент на освіту прислівників в англійській мові. І, звичайно, поговоримо про певні нюанси, на які слід звернути увагу при вивченні цієї теми.

Нагадаю в двох словах: прислівник — це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку дії або на різні обставини, за яких це дія здійснюється. Отже, прислівник відноситься до дієслова.

She came home late. — Вона прийшла додому пізно.

I can speak English fluently. — Я можу швидко говорити по-англійськи.

Якщо ж наріччя визначає прикметник або інше прислівник, воно вказує на їх ознаки.

She is a very good teacher. — Вона — дуже хороший учитель.

I do not want to order this dish. It’s quite expensive. — Я не хочу замовляти це блюдо. Воно досить дороге.

Прислівники можна вживати і з причастям минулого часу (past participle):

I was deeply touched by his words. — Мене дуже (глибоко) чіпали його слова.

This method is widely used in preventive treatment. — Цей метод широко використовується в профілактичному лікуванні.

Як же визначити, яке слово в англійському є наріччям? А як його відрізнити від прикметника? А що робити, якщо форма прикметника і прислівники збігається? Давайте розбиратися.

Освіта прислівників в англійській мові

Прислівники в англійській мові можна визначити за суффиксу — ly. Саме цей суфікс і є показником такої частини мови, як прислівник. За допомогою цього суфікса і відбувається утворення прислівників в англійській мові від прикметників, деяких іменників і порядкових числівників в англійській мові, і навіть дієприкметників.

 • Terrible — terribly (жахливий — жахливо)
 • Momentary — momentarily (моментальний — на мить)
 • Practical — practically — (практичний — практично)
 • Week — weekly (тиждень — щотижня)
 • Right — rightly (правильний — правильно)
 • Exceeding — exceedingly (перевищує — надзвичайно)
 • Rare — rarely (рідкісний — рідко, нечасто)

Але не забувайте, що це правило утворення прислівників в англійській мові не є непорушним. У цій мові є багато прикметників з суфіксом — ly, тому будьте уважні.

 • Ghastly — жахливий (а у нього і прислівник виглядає також)
 • Kindly — добрий (наріччя в такій же формі, переводиться «мило»)
 • Mannerly — важливий
 • Painterly — мальовничий
 • Queenly — царствений
 • Spindly — довгий і тонкий

Як і слова ghastly і kindly, в англійській мові є й інші слова, у яких збігається форма прикметника і прислівники. Головне — розібратися в різниці значень і грамотно вживати як прикметник, так і прислівник: fast — fast, hard — hard, early — early, late — late, long — long. Щоб розрізняти прикметники і прислівники, однакові за формою, необхідно визначити їх функцію в реченні. Ми ж пам’ятаємо, що наріччя визначатиме дієслово (прикметник або інше прислівник), а ось прикметника доводиться визначати іменник.

The economy is progressing fast. — Економіка швидко розвивається.

She is a fast worker. — Вона швидко працює.

А у деяких прислівників є дві форми — одна, така ж, як і у прикметника, а друга з суфіксом ly. Наприклад: slowslowly.

В англійській мові такі дві форми прислівників (як у прикметника і на — ly) можуть відрізнятися значенням. Про що я говорю? Ось приклади:

 1. Close — близько, closely — тісним чином, пильно, уважно

  Please, do not add other sentences, stick close to the text. — Будь ласка, не додавайте інших пропозицій, суворо дотримуйтеся тексту.

  He asked me closely about what I had done. — Він докладно розпитав мене про те, що я робив.

 2. High — високо, highly — дуже, вельми

  Do you think it’s dangerous to climb high into the mountains? — Як ти думаєш, небезпечно забиратися високо в гори?

  This new enterprise needs highly skilled foreign specialists. — Цьому новому підприємству необхідні висококваліфіковані зарубіжні фахівці.

 3. Hard — багато, наполегливо, hardly — ледь, насилу

  You always feel when someone looks hard at you. — Завжди відчуваєш, коли хтось не зводить з тебе очей.

  We hardly ever go to the cinema. — Ми майже ніколи не ходимо в кіно.

 4. Late — пізно, lately — останнім часом

  She came back home late. — Вона повернулася додому пізно.

  Have you been reading anything interesting lately? — Ти останнім часом читав що-небудь цікаве?

 5. Near — близько, nearly — майже

  The chemist’s is quite near. — Аптека зовсім близько.

  I’m nearly through with the book. — Я майже дочитав книгу.

Говорячи про додавання суфікса — ly для утворення прислівників в англійській мові, не можна не згадати про деяких законах правопису в цьому випадку:

 1. Якщо слово закінчується на — le, при утворенні прислівники ми викидаємо букву е і додаємо замість — ly всього лише y: simple — simply. Якщо ж слово, від якого утворюється наріччя, закінчується на будь-яку іншу букву перед кінцевою e, то слово залишається незмінним, т.е e не викидала, а після неї додаємо суфікс — ly: polite — politely, desperate — desperately. Виняток становить слово truetruly.
 2. Якщо слово закінчується на приголосну, а за нею слідує буква y, то ми цю букву прибираємо, а додаємо ily: hearty — heartily.
 3. Якщо на кінці слова є буква l, це не означає, що з суфікса — ly таку ж букву потрібно прибрати. Навпаки, тепер їх буде дві: original — originally.
 4. Якщо слово закінчується на -ic, зазвичай додаємо суфікс — ally: tragic — tragically.

Ще одним суфіксом, утворюючим прислівники в англійській мові, є суфікс ward (s): backward (s) — назад, leeward — під вітром.

І ще один маленький нюанс. Запам’ятайте, що дієслова дивитися (look), нюхати (smell), звучати (sound), відчувати (feel) і мати смак (taste) вимагають після себе вживання прикметника, а не говірки: She looks beautiful. Your new perfume smells nice.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>