In Граматика By Олександра

Оборот there + be (there is / there are)

Напевно кожен з тих, хто вивчає іноземні мови, хоча б раз стикався з нерозумінням чогось такого, що прийнято вважати дуже простим. І часом люди, що володіють мовою досить добре, не можуть відповісти на найпростіші запитання. Дуже часто подібне відбувається з російськомовними людьми, які вивчають англійську мову, так як не все в цій мові схоже за граматичній структурі з російською мовою. Сьогодні мені хотілося б розповісти про так званий обороті there + be, який прийнято вивчати в самому початку курсу, як правило, це рівні Starter / Elementary, але часом аж до рівня Intermediate студенти відчувають певні труднощі при використанні даної граматичної структури.

Отже, що ж це за обіг і для чого він нам потрібен?

Даний граматичний оборот можна перекласти на російську мову словами «є», «є», «існує», «перебуває».

Оборот there + be використовується в таких ситуаціях:

  • коли говорить має намір підкреслити наявність або відсутність того чи іншого предмета або явища, а не місце, в якому цей предмет або явище перебуває.

    There are many ways of solving such a problem. — Існує безліч способів вирішити таку проблему.

  • коли мовець хоче зробити акцент саме на розташуванні, місцезнаходженні того чи іншого предмета, суб’єкта або явища. У такому випадку пропозиція, що містить розглянутий оборот, закінчується обставиною місця або часу, і переклад слід починати з цих обставин.

    There are many books in room 145. — В аудиторії 145 багато книг.

Таким чином, можна сказати, що пропозиції з граматичним оборотом there + be (у відповідній формі) вказують на наявність або відсутність (при використанні заперечення) якогось явища або предмета в виразно вказаному місці. Подібні пропозиції будуються за структурою, наведеною в наступній таблиці:

There + be
у відповідній формі
Підмет Обставина місця
There is a desk in the classroom
Є (є) письмовий стіл в класі

Як вже зазначалося на початку статті, переклад подібних пропозицій слід починати з обставини місця. Тобто пропозицію, наведене в таблиці There is a desk in the classroom, логічно перекласти як «У класі є (є) письмовий стіл».

У складі граматичного обороту there + be слово there є теоретичним елементом і на російську мову його можна не перекладати. Отже, переводячи російські пропозиції, в яких обставина місця виражено займенником «там», на англійську мову, в кінці речення використовуємо наріччя there:

There were a lot of people there. — Там було багато людей.

Таким чином, варто ще раз наголосити, що граматичний оборот there + be відповідає за своїм значенням російським словами «є», «є», «буває», «знаходиться», хоча досить часто переклад даного обороту зовсім не потрібно:

There is a lamp on his desk. — На його письмовому столі (є, є) лампа.

Даний оборот краще починати перекладати з обставини місця, яке зазвичай розташоване в кінці речення (якщо воно є):

There are a few students in the hall. — У коридорі (є) кілька студентів.

Якщо таке обставина місця відсутня, при перекладі пропозицію краще починати зі слів «є», «існує»:

There are some articles to be checked. — Є кілька статей, які потрібно перевірити.

У структурі обороту there + be допоміжне дієслово to be завжди виражається формою третьої особи незалежно від використовуваного часу, а саме:

Indefinite Perfect
Past There was / were There had been
Present There is / are There has been / have been
Future There will be There will have been

Даний оборот змінюється по числах — так, ви можете бачити в таблиці його варіації there is, there was, there has been, які використовуються тільки для вказівки на предмет або суб’єкт в однині, і форми there are, there were, які вказують на множинне число. Даний оборот не використовується в тривалих часах Continuous.

Якщо в реченні використовується декілька підлягають одночасно, то дієслово to be як правило узгоджується з підметом, вартим безпосередньо за обігом:

There is a desk and four chairs in the room. — У кімнаті письмовий стіл і чотири стільці.

There are four chairs and a desk in the room. — У кімнаті чотири стільці і письмовий стіл.

При утворенні питальній форми дієслово to be у своїй відповідній формі ставиться безпосередньо перед словом there:

Were there many interesting views in her composition? — У її творі було багато цікавих поглядів?

Короткий ствердну відповідь на подібне питання складається з слова Yes (так), за яким будуть слідувати слово there і дієслово to be у відповідній формі:

Is there a book on your table?Yes, there is. — На вашому столі є книга? — Так.

Короткий негативну відповідь ми складаємо з слова No (ні), за яким слідують слово there і дієслово to be у відповідній формі з негативною часткою not:

Are there any chairs in the room? — No, there are not. — У кімнаті є стільці? — Ні.

Для розмовної мови набагато більш характерні короткі форми даного обороту:

  • there is not = there is not
  • there are not = there are not

Якщо ви задаєте питання до підлягає в пропозиції з оборотом there + be, необхідно використовувати питальний займенник what / who, що є підметом питального речення:

What is there for breakfast today? — Що сьогодні на сніданок?

Who is there in the kitchen? — Хто (знаходиться) на кухні?

Якщо ж ви задаєте питання до визначення підмета, то необхідно використовувати питальні слова how many / how much / which / what, які передують підлягає:

How much money is there in your bag? — Скільки грошей у вас в сумці?

What books are there on your table? — Які книги лежать на вашому столі?

Негативне пропозицію можна скласти двома способами: або за допомогою негативного займенники no, або ж за допомогою негативної частки not, яку ми вже згадували вище, і займенники any.

There is no message for you. — Для тебе немає повідомлення.

There is not any news in his letter. — У його листі немає ніяких новин.

Важливо запам’ятати, що слово no використовується тільки тоді, коли сам по собі оборот there + be не містить заперечення.

А тепер спробуйте пройти тест:

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>