In Граматика By Вікторія

Невизначені займенники в англійській мові — частина 2

Якщо ви читаєте цей матеріал, ви, очевидно, вже прочитали першу статтю, присвячену невизначеним займенникам в англійській мові (Невизначені займенники в англійській мові — частина 1). Як ви вже помітили, це найбільша група займенників. Більше того, про кожного з них потрібно поговорити окремо, так як вони мають свої нюанси вживання. Та й контекст, в якому вони використовуються, теж може відрізнятися.

Займенник both

Перекладати цей займенник слід такими словами: обидва, і той, і інший; і … і. У російській мові ці слова вживаються в мові досить часто. А як ми використовуємо це займенник в англійській мові? В якості займенники-прикметника воно виконує в реченні функцію визначення. Зверніть увагу, що обумовлений іменник в цій ситуації може супроводжуватися певним артиклем.

Both these shops are too expensive. — Обидва ці магазину занадто дорогі.

Both my friends are invited to this party. — Обидва моїх друга запрошені на цю вечірку.

Невизначене займенник both вживається і як займенник-іменник. Тоді його функції в реченні — підмет, доповнення, іменна частина присудка. Коли both є підметом у реченні, дієслово-присудок слід ставити в форму множини.

Both of them are mine. — Вони обидва мої.

We were both in the hospital. — Ми обоє були в лікарні.

I know two versions of what has happened. Both are correct. — Я знаю дві версії того, що сталося. Обидві правильні.

Did you watch the movies I advised you? — Yes, I’ve seen both. — Ти подивився фільми, які я радив? — Так, я бачив обидва.

Зверніть увагу на місце розміщення невизначеного займенника both:

 • перед дієсловом-присудком;
 • після допоміжного дієслова to be;
 • між допоміжними дієсловами, якщо їх два;
 • після модального дієслова (якщо у нас поєднання модального дієслова і інфінітива);
 • перед допоміжним або модальним дієсловом у коротких відповідях;
 • після займенників в об’єктному відмінку.

They both took part in this competition. — Вони обидва брали участь у цьому змаганні.

They should both be disqualified! — Їх обох слід дискваліфікувати!

We have both been tested. — Нас обох протестували.

Who will tell him? — We both will. — Хто скаже йому? — Ми обидва.

I am fond of them both. — Мені подобаються вони обидва.

І, наостанок, ось ще який момент: невизначений займенник both не вживається в негативних пропозиціях. Йому на допомогу і на заміну приходить займенник neither, про який ми поговоримо нижче.

Neither of them believed me. — Вони обидва не повірили мені.

Займенники either, neither

Перше з представлених займенників перекладається «той або інший, один з двох, будь-який з двох», і, відповідно, відноситься до двох особам або предметів. Коли це займенник-прикметник, воно використовується з обчислюваними іменниками в однині.

Either book will do. — Будь-яка з цих (двох) книг годиться.

I did not like either restaurant. — Мені не сподобався ні той, ні інший ресторан. (а ресторанів дві)

Коли either — це займенник-іменник, воно часто супроводжується приводом of:

Either of you may come. — Будь-який з вас може прийти.

Не забудьте: якщо either є підметом, дієслово-присудок слід ставити в форму однини.

Either of the examinations was failed. — І той і інший іспит не були здані. (обидва іспиту провалені)

Негативний варіант either — це невизначене займенник neither. І переклад у нього відповідний: ні той, ні інший; ніхто.

Neither of my friends is reliable. — Ні на кого з моїх друзів не можна покластися.

Is she German or British? — Neither. She is American. — Вона німкеня або англійка? — Ні та, ні інша. Вона американка.

Займенники each, every

Між цими двома невизначеними займенниками в англійській мові є невелика різниця: перше вживається відносно обмеженого числа осіб або предметів, а для другого ніяких обмежень немає. Переклад у них однаковий — кожен (у every ще й «всякий»).

Працюючи як займенники-прикметника, each ставиться перед обчислюються іменником в однині.

Each man will be paid according to his ability. — Кожному робочому будуть платити відповідно до його класифікацією.

Each building contains twenty flats. — У кожному будинку по двадцять квартир.

А от в якості займенники-іменника це слово в більшості випадків (але не завжди) бере собі в компанію прийменник of:

He gave each of us a ticket. — Він дав кожному з нас по квитку.

The apples cost 20 pence each. — Яблука коштують двадцять пенсів за штуку.

А ось невизначений займенник every може працювати тільки в ролі займенника-прикметника перед обчислюваними іменниками в однині.

Not every man can swim. — Не кожна людина вміє плавати.

He checked the buses coming every ten minutes. — Він перевіряв автобуси, що приходять кожні десять хвилин.

Behind every great man there is a great woman. — За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка.

У першій статті ми говорили про займенниках похідних від слів some, any, no: somebody, anyone, nothing, anywhere, etc. Невизначене займенник every теж може утворювати інші займенники зі словами body, one, thing, where: everybody, everyone (кожен, кожен, все), everything (все), everywhere (скрізь). У пропозиції ці слова (крім everywhere) є підметом або доповненням, так як використовуються як займенники-іменники. Відзначте: дієслово-присудок з ними має форму однини.

Everyone has his own opinion. — У кожного є своя власна думка.

Everybody hates him. — Кожен ненавидить його. (Всі ненавидять його).

Everything you know about fitness is a lie. — Все, що ви знаєте про фітнес, є брехнею.

English is everywhere! — Англійська скрізь!

Займенники other, another

Перекладом займенників other / another є слова «інший, інші». І використовувати ми їх можемо і як іменники, і як імена прикметники. Якщо це займенник-прикметник, ставимо його перед іменником (в будь-якому числі). Більше того, перед займенником other може знаходитися і певний, і невизначений артикль. У поєднанні з невизначеним артиклем an ми і отримуємо займенник another, яке може також перекладатися як «ще».

We must find some other way. — Ми повинні знайти інший спосіб.

There was no other place to go. — Більше йти було нікуди.

We shall visit the other parks tomorrow. — Ми повинні відвідати інші парки завтра.

Let’s join them another time. — Давай підемо з ними іншим разом.

Will you have another cup of coffee? — Ви будете ще кави?

Займенники other, another ми використовуємо для заміни іменника в однині: якщо потрібно замінити слово з невизначеним артиклем, беремо another; якщо з певним — the other. Якщо потрібно замінити іменник у множині, використовуємо форму others.

She has bought one bag, and now she is going to buy another. — Вона купила одну сумку, а зараз збирається купити іншу.

There is one key in this drawer. Where is the other? — У цьому ящику один ключ. Де інший?

I chose this article because there were no others describing this problem. — Я вибрав цю статтю, бо не було інших, що описують цю проблему.

Займенник one

Останнім невизначеним займенником в англійській мові, якому ми приділимо увагу, буде займенник one. Будучи займенником-іменником, це слово використовується:

 • Як підмет у невизначено-особистих пропозиціях:

  One must study English. — Необхідно вчити англійську.

 • Щоб уникнути повторення іменника, яке вже згадувалося раніше:

  Do not you want to buy a dictionary? — Thanks. I have one. — Ти не збираєшся купувати словник? — Спасибі, у мене є (один).

  The white bridge is longer than the black one. — Білий міст длиннее чорного.

  We have two different questions. Which one would you like to answer? — У нас два різних питання. На якій би ви хотіли відповісти?

Однак його не варто використовувати після присвійних займенників — my, his, her, our, your, their — і після іменників у присвійний відмінку.

This is my book. Yours is on the other table. — Це моя книга. Твоя лежить на іншому столі. (а не your one)

My house is bigger than Jack’s. — Мій будинок більше вдома Джека. (а не Jack’s one)

Інформації, яка описує невизначені займенники в англійській мові, вийшло досить багато. Тому, якщо ви засвоїте матеріал обох статей, то зможете по праву пишатися собою!

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>