In Граматика By Вікторія

Невизначений артикль в англійській мові

У невизначеного артикля в англійській мові (the indefinite article) дві форми і в написанні, і у вимові: a — перед приголосними звуками (a happy hour, a plane, a chair) і an — перед голосними звуками (an officer, an incident, an idea). А ось вибирати ту чи іншу форму необхідно, грунтуючись саме на вимові, але не на орфографії. Перша форма невизначеного артикля в англійській мові використовується перед словами, що починаються з приголосного звуку в мові, навіть якщо вони починаються з голосного в написанні:

This is a universal device. — Це універсальний пристрій.

Як ми бачимо, перша буква слова universal голосна, але звук, який вона позначає, є згодним, а, отже, і артикль буде a.

Якщо слово починається з німою букви h, то форма артикля буде an: an hour, an honest man. До речі, зауважте, що у другому прикладі після артикля коштує не іменник, а прикметник, але до вибору форми a або an це відношення не має. Тут все залежить від того, з якого звуку починається слово, яке безпосередньо слідує за невизначеним артиклем в англійській мові, навіть якщо це не іменник.

Своїм походженням невизначений артикль в англійській мові зобов’язаний англійському числівника one (один). Але це не означає, що цей артикль і цей числівник взаємозамінні. Наприклад, у реченні — You act like a fool (Ти ведеш себе як дурень) — числівник one виглядало б дивно і не до місця. Якщо ж ви прагнете підкреслити одиничність особи або предмета, використовуйте цей числівник.

Найважливіше: невизначений артикль в англійській мові вживається ТІЛЬКИ з обчислюваними іменниками в однині: a table, a teacher, a cell-phone і т.д. Цей артикль відсутня, якщо іменник стоїть у множині. В даному випадку прийнято говорити про нульовий артиклі (zero article): tables, teacher s, cell-phones.

Значення невизначеного артикля в англійській мові

Першим значенням невизначеного артикля в англійській мові є класифікація, тобто причислення предмета, особи, явища до певного класу однорідних предметів, але не без виділення його з цього класу. Приклади:

It’s a trolley-bus — Це тролейбус (а не машина).

He’s a doctor — Він лікар (а не продавець). (класифікуємо, до якого типу професій відноситься його рід занять)

Зверніть увагу, що присутність визначень перед іменником з невизначеним артиклем в англійській мові також не виділяє предмет, а лише звужує межі класу, до якого він належить:

 • a house — будинок
 • a new house — новий будинок
 • a new two-storeyed house — новий двоповерховий будинок

Другим значенням невизначеного артикля в англійській мові вважають узагальнення (предмет або особа, про яку йдеться, не просто класифікується, але і виступає в ролі представника класу предметів, осіб, явищ). У цьому випадку значення цього артикля відповідає таким словам, як «будь-який, кожен, кожен» (every, any).

A cat is a domestic animal. — Кішка — це домашня тварина. (будь-яка кішка — як представник даного класу)

A teacher should be competent. — Учитель повинен бути компетентний. (кожен вчитель — як представник цієї професії)

Це значення невизначеного артикля в англійській мові особливо відзначено в прислів’ях і приказках англійської мови, які виражають властивості, характерні для будь-якого з даного класу предметів чи осіб.

A friend in need is a friend indeed. — Друг пізнається в біді.

A liar is not believed when he speaks the truth. — Брехуха не вірять, коли він говорить правду.

І, нарешті, третє значення невизначеного артикля в англійській мові — це значення одиничності. Воно пов’язане з походженням даного артикля, про що згадувалося вище. Значення одиничності особливо очевидно при вираженні заходів часу, відстані, ваги, кількості.

I’d like a cup of coffee, please. — Я б хотів чашечку кави (одну).

A fortnight consists of fourteen days. — У двох тижнях чотирнадцять днів.

I ran a kilometer without a stop. — Я пробіг кілометр без зупинки.

Одиничність у невизначеного артикля чітко виражається в стійких словосполученнях, які передають однократні дії (to have a rest — відпочити, to have a snack — перекусити, to make a mistake — зробити помилку, to give a lift — підвезти, as a result of — в результаті, to play a trick — пожартувати, it’s a pity — шкода і т.д.)

Невизначений артикль в англійській мові, як ми знаємо, використовується з обчислюваними іменниками в однині. А ось це іменник виконує синтаксичну функцію:

  1. Підмета в пропозиціях з конструкцією there is, there was, there will be.

There is a new shopping centre in the city. — Це новий торговий центр в місті.

There was a lift in the house. — У будинку був ліфт.

There will be an interesting movie next week. — Наступного тижня буде цікаве кіно.

  1. Предикатива (іменної частини складеного іменного присудка).

My cousin is a modern dress-designer. — Моя двоюрідна сестра — модний дизайнер одягу.

My friend is a guide. He is a professional interpreter. — Мій друг — гід. Він професійний перекладач.

  1. Прямого доповнення.

I’ve decided to bake a chocolate cake. — Я вирішила спекти шоколадний торт.

The boy has a good memory. — У хлопчика добра пам’ять.

Якщо ж в даних синтаксичних функціях вживаються ці ж іменники, а у множині, то ми говоримо про нульовий артиклі, тобто його відсутності. Це ж стосується і неісчісляемих іменників (речові, збірні, абстрактних), які в даному випадку будуть вживатися в загальному сенсі.

There are stamps on the envelope. — На конверті є марки.

We bought new furniture yesterday. — Ми вчора купили нові меблі.

Коли ж вживати невизначений артикль в англійській мові? Випадків багато, вони будуть описані в окремій статті. Зараз я б хотіла лише назвати два класичні закону, в якому буде тільки невизначений артикль і нічого більш. По-перше, ми використовуємо a / an, коли вперше говоримо про якомусь предметі, обличчі, явище. А ось повторне і далі багаторазове згадка оного буде представлено артиклем певним (the).

Yesterday I saw a cat in the street. The cat was hungry. — Вчора я побачив кошеня на вулиці. Цей кошеня був голодний.

This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I do not know where the magazine is. — Сьогодні вранці я купив газету і журнал. Газета у мене в сумці, але я не знаю, куди подівся журнал.

І, по-друге, ми використовуємо цей артикль, коли мова йде про щось загальному (якийсь, деякий, будь-який), а не про конкретний.

I’d like to buy a dress. — Я б хотіла купити плаття. (говоримо про будь сукню, а не про якомусь певному)

Would you like an apple? — Яблуко хочеш? (any)

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Нульовий артикль в англійській мові»
 • «Визначений артикль в англійській мові»
 • «Розташування артикля в англійській мові»
 • «Артиклі з іменниками у функції додатки»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 1 на вживання артиклів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>