In Науки By Вікторія

Наголос в англійській мові

Згідно ресурсу Wikipedia, наголос являє собою виділення якихось акустичним засобом одного з компонентів мови. А, отже, наголос буває: словесним (якщо ми виділяємо склад у складі слова), сінтагменним (якщо ми виділяємо слово у складі синтагми), фразовим (якщо виділенню підлягає синтагма у складі фрази) і логічним (у разі виділення якого-небудь слова для підкреслення його значення).

В англійській мові наголос найбільш сильно проявляє себе в фокусних словах пропозиції, які виділяються за змістом. Також для цієї мови характерно ритмічне наголос, яке являє собою чергування ударних складів через рівні проміжки часу. Більше того, ненаголошені склади в даному випадку підлягають такому скороченню, щоб був дотриманий ритм. У даній статті ми поговоримо про словесному наголосі в англійській мові.

Словесний наголос в англійській мові

Словесний наголос в англійській мові — це виділення одного або більше складів у слові. Існують мови, в яких словесний наголос можна назвати «фіксованим». Самим банальним прикладом у даному випадку є французька мова зі своїм наголосом на останньому складі. Англійська мова, також як і російська, відрізняється вільним наголосом, а це означає, що в різних словах воно може падати на різні склади. На листі словесний наголос в англійській мові ніяк не відображається, але його можна знайти в транскрипціях слів, які представлені в словниках. До речі, наголос в англійській мові ставиться перед ударним складом, а не на голосну ударного складу, як у мові російській.

Звертати увагу на словесний наголос в англійській мові потрібно неодмінно. По-перше, це показник грамотної мови, адже ви будете знати, як правильно вимовляти те чи інше слово. По-друге, в англійській мові існують слова повністю ідентичні, але належать до різних частин мови. І відрізнити їх можна тільки за допомогою словесного наголосу. Наприклад: ‘contest (наголос на першому складі) — змагання, конкурс, суперечка. Тобто іменник. І con’test (наголос на другому складі) — оскаржувати, боротися, змагатися. Тобто дієслово. Та ж ситуація зі словами ‘progress і pro’gress. За допомогою словесного наголосу в англійській мові також можна відрізнити складене слово від словосполучення (порівняйте, a ‘blackboard і a’ black ‘board).

У більшості двоскладових слів наголос в англійській мові падає на перший слог: ‘flicker (мерцание), ‘hazard (опасный), ‘level (уровень), ‘mane (грива), ‘rapid (быстрый). До речі, тут не зайвим буде зазначити, що приставки і суфікси в англійській мові є елементами ненаголошеними. Якщо в слові три або чотири складу, наголос в англійській мові падає на третій склад від кінця слова, а голосна в цьому випадку читається по закритому типу складу. Например: con’finement (заключение), de’liberate (умышленный), e’xasperate (гневный), manu’facturer (производитель).

У багатоскладових словах присутній два наголоси в англійській мові — головне і через склад від нього второстепенное: ͵repre’santative (представитель), ͵senti’mental (чувствительный), ͵thera’peutic (терапевтический), ‘whole͵saler (оптовик). У іменників, які на — ion (- sion),ity,tion (- ation),ious,ant,ent,ence і прикметників на — ic (- ical) наголос в англійській мові падає на склад перед суфіксом. Например: demol’ition (разрушение), geo’metric (геометрический), hesi’tation (колебание), mys’terious (загадочный). Наголос на другому складі також наголошується в словах з приставками com -, dis -, mis -, in -, im — і інших (пам’ятаємо, що приставки ненаголошених). Примеры: disconnection (отключение), misunderstanding (недоразумение), impolite (невежливый), comprehend (понимать, осягати).

Всі перераховані особливості наголосу в англійській мові навіть і правилами не назвеш, тому що це не що-небудь постійне, а, швидше за все, закономірне. Пам’ятайте, що англійська мова — це мова всіляких винятків. Наголоси це теж стосується. Тому, якщо ви сумніваєтеся, як вимовляється незнайоме вам слово, краще перевірте його наголос у словнику з транскрипцією. З часом, ви будете інтуїтивно визначати наголос англійською мовою в різних словах.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>