In Граматика By Вікторія

Місце прислівники в англійському реченні

В англійській мові не так мало прислівників: прислівники місця, часу, міри і ступеня, способу дії. Є прислівники, які надають словами додаткові смислові відтінки. А є ті, які характеризують всю пропозицію в цілому. Не забудемо про прислівники, службовці питальними словами. Не залишимо стороною прислівники, що з’єднують пропозиції. Класифікація велика. А подумайте про зміст кожної групи. У ній же не одне наріччя, а декілька.

Запам’ятати багато прислівники можна, залишається тільки правильно їх вживати. Питання полягає в наступному: а як їх правильно розставляти в межах речення? Розмістимо ми його в кінці речення або на самому початку? А, може, його місце після дієслова? Якого дієслова: основного або допоміжного? У цих тонкощах визначення місця прислівники в англійському реченні ми і будемо розбиратися.

Місце прислівники в англійському реченні: що і куди ставимо?

Зазвичай прислівники в англійській мові розташовуються після дієслів, але перед прикметниками, іншими прислівниками або дієприкметниками. Наприклад:

I slept well this night. — Я добре спав вночі.

The Spanish speak very fast. — Іспанці кажуть дуже швидко.

This task was incredibly difficult. — Це завдання було неймовірно складним.

This equipment is widely used. — Це обладнання використовують повсюдно.

Місце прислівників в англійському реченні залежить від слів, які оточують це наріччя, і безпосередньо від його класифікації:

 1. Прислівники способу дії (adverbs of manner) розташовуються перед основним дієсловом, після допоміжного дієслова або в кінці речення.

  He opened the door quietly / He quietly opened the door. — Він тихо відчинив двері.

  She is greatly respected by other colleagues. — Її дуже поважають колеги.

 2. Прислівники ступеня (adverbs of degree) стоятимуть перед прикметником, прислівником або основним дієсловом, але після допоміжного дієслова. До таких прислівники відносяться слова — absolutely, completely, totally, very, quite, rather, etc.)

  She is e xtremely beautiful. — Вона шалено красива.

  He came back rather late. — Він повернувся досить пізно.

  We almost finished this project. — Ми майже закінчили цей проект.

  We did not quite understand the way you behaved. — Ми не зовсім зрозуміли, як ти себе повів.

 3. Прислівники частоти (adverbs of frequency) прийнято ставити перед основним дієсловом, але після допоміжних, включаючи to be. Це такі прислівники, як always, often, usually, rarely, seldom.

  I am always pleased to see you. — Я завжди рада тебе бачити.

  Megan often asks questions. — Меган часто ставить запитання.

  He has always been cruel to her. — Він завжди був жорстокий з нею.

 4. Якщо ми говоримо про говірками місця і часу (adverbs of place and time), зазначаємо, що їх звичайне місце розташування — кінець або початок пропозиції. Якщо в реченні зустрічаються одночасно прислівники місця і часу, прислівник місця іде першим. Деякі односкладові слова (soon, now, then) ми ставимо перед основним дієсловом або після допоміжних (включаючи to be).

  I will call you tomorrow. — Я зателефоную тобі завтра.

  Yesterday she saw her children. — Вона вчора бачила дітей.

  There is a supermarket nearby. — Поруч є супермаркет.

  I will soon let you know whether I want to move or not. — Я найближчим часом дам вам знати, хочу я переїжджати чи ні.

 5. Наріччя, визначальне всі речення цілком, приято ставити на початок або кінець пропозиції.

  Unfortunately I failed to cope with this work. — На жаль, я не впорався з цією роботою.

  I will be at work at 8 am, probably. — Ймовірно, я буду на роботі до восьмої ранку.

 6. Якщо ми прагнемо підкреслити значення прислівники (зробити його емфатична, тобто володіє підсилювальним значенням), ми розміщуємо його на початку речення.

  Tomorrow, I will be sixteen. — Завтра мені виповниться шістнадцять.

  Slowly, she began lowering my self-esteem. — Повільно вона почала занижувати мою самооцінку.

 7. Припустимо, у реченні два і більше говірок. Як ми чинимо в цьому випадку? Ми розставляємо і згідно з такою схемою: прислівник способу дії — прислівник місця — прислівник часу.

  She read carefully in her bed all day> long. — Весь день вона лежала в ліжку і уважно читала.

  А якщо у реченні присутній один з дієслів руху (go, come, leave, etc.)? У цьому випадку прислівники будемо розставляти так: прислівник місця — прислівник способу дії — прислівник часу.

  I was going there quickly yesterday. — Я йшла швидко туди вчора.

Як ми бачимо, позиції прислівників в англійській мові можуть бути самими різними. Спочатку може здатися, що всі ці правила шалено складні, тому і запам’ятати їх важко. Але на практиці виходить, що активно користуючись мовою, людина надалі визначає місце прислівники в англійському реченні автоматично.

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>