In Учням By Вікторія

Міжнародний іспит IELTS

Одним з не менш популярних іспитів з англійської мови, крім суто Кембриджських, є міжнародний іспит IELTS, в розробці якого брав участь не тільки екзаменаційний рада Кембріджського університету (Cambridge ESOL), але також Британська рада (British Council) і компанія IDP: IELTS Australia, працююча в галузі освіти (ielts.org). Ці ж організації та управляють міжнародним іспитом з моменту його створення в 1989 році.

Міжнародний іспит IELTS (International English Language Testing Service) існує для того, щоб визначати рівень володіння англійською мовою у людей, для яких ця мова не є рідною. Метою кандидатів на отримання сертифіката цього іспиту є або бажання вчитися і працювати в англомовних країнах, або прагнення переїхати на постійне місце проживання в такі держави, як Австралія, Великобританія, Канада, Нова Зеландія.

Щорічно здавати міжнародний іспит IELTS відправляються майже півтора мільйона чоловік. А результат цього іспиту визнають в 135 країнах світу (більш ніж у 6000 організацій, компаній та навчальних закладів). І, незважаючи на те, що термін дії результатів, отриманих на іспиті, складає лише два роки, міжнародний іспит IELTS є дуже популярним серед вивчають англійську мову. Адже це тестування проводиться 48 разів на рік, майже чотири рази на місяць. А, значить, спроб перевірити свої знання може бути декілька в не настільки тривалий термін, як у інших міжнародних іспитів.

Як проходить міжнародний іспит IELTS?

Перш за все, варто сказати, що у цього іспиту є два модуля. Перший — General Training (загальний іспит IELTS для тих, хто хоче іммігрувати закордон), другий — Academic (академічний іспит IELTS для тих, хто хотів би продовжити навчання у вищих навчальних закладах англомовних країн). Відмінність між цими двома модулями полягає лише в наступному: по другому модулі складніший рівень таких завдань, як читання (reading) і лист (writing).

А крім читання і письма, міжнародний іспит IELTS також тестує ще два речових навику — аудіювання (listening) і розмовну мову (speaking). Ці завдання є однаковими для двох модулів міжнародного іспиту IELTS. Під час аудіювання кандидати протягом тридцяти хвилин слухають аудіоматеріал (діалоги на побутову тему, монологи на певні теми) і потім пишуть відповіді на поставлені питання (10 хвилин). Проходячи другий етап тестування в «читанні», кандидати протягом години мали прочитати три тексту і відповісти на запропоновані до цих текстів питання. Третій етап тестування «лист» має на увазі виконання двох завдань. У першому пропонується описати діаграму або таблицю (150 слів), а в другому необхідно написати твір (250 слів). Останній, четвертий етап тестування «перевірка розмовної мови» являє собою бесіду кандидата і екзаменатора один на один. До речі, зверніть увагу, що ці бесіди підлягають відеозапису, який може надалі знадобиться як доказ, якщо людина вирішить оскаржувати результати міжнародного іспиту IELTS.

Три перших етапу тестування проходять саме в такій черговості, як було перераховано. Більше того, вони проходять без перерв, в один захід. Витрачений час — 2:00 45 хвилин. А ось частина міжнародного іспиту IELTS, присвячена розмовної мови, може проводитися і окремо, навіть за тиждень до або після інших модулів. Результати міжнародного іспиту IELTS стають відомі приблизно через 13 днів після його проходження.

Як оцінюють знання в міжнародному іспиті IELTS?

Результати міжнародного іспиту IELTS представлені в балах. Якщо є десяті частки, то вони зазвичай округлюються до повного числа. Який рівень володіння англійською мовою визначають кожним балом?

  • 0 — не здавав іспит (оцінити нічого);
  • 1 — не знає мови (знаком з кількома словами);
  • 2 — спілкуватися не може (знає лише окремі слова і фрази для стандартних ситуацій);
  • 3 — дуже обмежений у знаннях (поверхнево розуміє найпростіші ситуації) — рівень Elementary A 1 -A 2;
  • 4 — обмежений у знаннях (володіє лише базовими знаннями для стандартних ситуацій, більш складні конструкції не розуміє) — рівень Pre-Intermediate A2-B 1;
  • 5 — здатний на базове спілкування (розуміє більшість ситуацій, присутній багато помилок) — рівень Intermediate (задовільні знання) B 1;
  • 6 — нормально володіє мовою (є невеликі неточності, в стандартних ситуаціях спілкується добре) — рівень Intermediate (достатні знання) B 1;
  • 7 — добре володіє мовою (невелике нерозуміння складних конструкцій і виразів) — рівень Upper-Intermediate B2;
  • 8 — повністю володіє мовою (невеликі неточності, окреме нерозуміння в незнайомих ситуаціях, аргументує свою точку зору) — рівень Advanced C 1;
  • 9 — відмінно володіє мовою (повністю розуміє, побіжно говорить, швидко читає і т.д.) — рівень Proficient З 2.

Як бачите, ситуацій «здав-не здав» з міжнародним іспитом IELTS не буває. Сертифікат отримують абсолютно все. А сертифікати відрізняються лише кількістю балів, яку ви заробили, продемонструвавши ваш рівень володіння англійською мовою. У багатьох навчальних закладів є свій прохідний бал, тобто, значення, якого ви повинні досягти на міжнародному іспиті IELTS, щоб мати можливість вчитися у вибраному вами ВУЗі. Наприклад, для Оксфордського університету це сім балів, як і для Кембриджського. А для Birmingham University — 6 балів. Якщо ви вибрали, де хотіли б навчатися, уточніть у цьому навчальному закладі необхідний мінімум для результату IELTS.

Як підготуватися до здачі міжнародного іспиту IELTS?

Безумовно, існують певні навчальні курси, які націлені саме на підготовку до цього іспиту. Вас не тільки познайомлять зі структурою та особливостями іспиту, познайомлять з можливими варіантами завдань на матеріалах вже минулих іспитів, але і цілеспрямовано подадуть необхідну для цього тестування інформацію. Крім того вам зможуть допомогти підготуватися наші викладачі англійської по Скайпу. Але і самостійно займатися теж можна. Зараз навчальні курси та матеріали практично всіх видавництв світу можна не тільки купити, але і знайти в електронному вигляді. На ваш вибір один з наступних курсів: IELTS Practice Tests, Vocabulary for IELTS, Prepare for IELTS, IELTS Practice now (englishtips.org) і т.д. Бажаю удачі!

 

Учням

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>