In Граматика By Вікторія

Модальний дієслово SHALL (SHOULD)

Модальне дієслово shall має дві форми — теперішнього часу (безпосередньо shall) і минулого часу (should). Незважаючи на те, що це дві форми одного дієслова, кожна з них має свої особливості вживання, свої підходящі ситуації, тому ми розглянемо shall і should окремо. Почнемо з модального дієслова shall.

Модальний дієслово SHALL

Перш ніж говорити про модальності цього дієслова, слід зазначити, що це дієслово, як такої, може бути ще й допоміжним. У цьому виді в компанії з інфінітивом він необхідний для утворення майбутнього часу в англійській мові. Наприклад:

Wait a moment! I shall call my boss. — Зачекай хвилинку! Я подзвоню начальнику.

В якості модального дієслова shall має кілька випадків вживання, які ми, як звичайно, розглянемо у вигляді переліку. Отже, модальне дієслово shall нам необхідний для того, щоб висловити:

 1. Розпорядження, вказівку, з’ясування інструкції. У цьому варіанті модальне дієслово shall використовується в питальних реченнях з першою особою.

  Shall I shut the door? — Мені закрити двері?

  When shall we wait for you? — Коли нам вас чекати?

 2. Обіцянка, наказ, погрозу, застереження з боку мовця. Вступають в роботу позитивні й негативні пропозиції з другим і третім особою як єдиного, так і множини.

  Warn her that she shall pass the exam tomorrow. — Попередь її, що вона буде складати іспит завтра.

  They shall regret if they say this. — Вони пошкодують, якщо скажуть це.

 3. Повинність в договорах, контрактах та інших документах. Переклад відповідно буде містити слово «повинен».

  Within five days from the delivery date the seller shall send two sets of technical documents to the address of the buyer. — Протягом п’яти днів з моменту поставки продавець повинен вислати на адресу покупця два комплекти технічних документів.

 4. Впевненість. А словосполучення smb shall do smth можна трактувати, як «хтось зробить обов’язково».

  You shall get your money back. — Ти обов’язково повинен отримати назад свої гроші.

Модальний дієслово SHOULD

Ця форма модального дієслова shall також може володіти не тільки модальністю, а й виступати в ролі допоміжного дієслова в реченнях, які містять форми «майбутнього-в-минулому» (Future-in-the-Past) або умовного способу. В якості прикладу розглянемо наступні пропозиції:

We assured her that we should soon come back. — Ми переконали її, що скоро повернемося.

It is important that I should say «yes». — Важливо, щоб я сказав «так».

She demanded that I should apologize to her. — Вона вимагала, щоб я вибачився.

Але на даний момент нас цікавлять саме модальні значення дієслова should. Їх у нас два, плюс ще нюанси і важливі моменти, тому повернемося до нашого зручному списку, відзначають особливості вживання модального дієслова should. За допомогою цього дієслова ми зазвичай висловлюємо:

 1. Борг, обов’язок (ослаблені до ради або докору). Цей модальне дієслово є не таким суворим, як must (про який ви можете прочитати в статті «Модальний дієслово MUST»).

  A gentleman should be honest in his action. — Джентльменові слід бути чесним у своїх вчинках (діяннях).

  If you want to succeed, you should have knowledge, experience and patience. — Щоб досягти успіху, потрібно володіти знаннями, досвідом і терпінням.

 2. Подив, непорозуміння, обурення в питальних реченнях (емоційна мова) після слів why / how.

  How should I know? — А звідки мені знати?

  Why should she lie? — Чого заради їй брехати?

 3. У вас може виникнути закономірне питання — А в якому часі необхідно буде перевести ту чи іншу пропозицію? Як визначити тимчасову віднесеність? А ось за це відповідає форма інфінітива, яка вживається з модальним дієсловом should. Саме від нього залежить, якому тимчасовому відтинку належить ситуація.

  You should be working now instead of relaxing. — Ти повинен працювати зараз, а не відпочивати. (момент мовлення)

  You should consult a professional before taking any decision. — Тобі слід проконсультуватися з фахівцем, перш ніж приймати якесь рішення. (сьогодення або майбутнє час)

  You should not eat so many sweets! — Тобі не слід їсти стільки цукерок!

  You should have thought about it before! — Тобі слід було подумати про це раніше! (використання модального дієслова should в поєднанні з перфектний інфінітивом відноситься до минулого часу і має на увазі, що дія була бажано, але його не виконали. У таких реченнях звучить осуд або докір)

  He should have accepted the invitation, why did he refuse it? — Йому слід було прийняти це запрошення. Чому він відмовився?

  You should have insisted on his being present at the rehearsal! — Тобі потрібно було наполягти на тому, щоб він прийшов на репетицію!

  You should not have followed her example all these years! — Тобі не слід брати з неї приклад протягом стількох років! (а ось негативна форма тієї ж конструкції означає, що дія все-таки мало місце, але воно не було бажаним)

Незважаючи на те, що у модальних дієслів shall і should значень декілька, вони аж ніяк не важкі для розуміння і запам’ятовування. Тому ніяких складнощів з цими модальними дієсловами в англійській мові у вас виникнути не повинно.

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Модальний дієслово MUST»
 • «Модальний дієслово HAVE TO»
 • «Модальний дієслово NEED»
 • «Should, must або have to — який модальне дієслово вибрати? »
 • «Модальний дієслово TO BE TO»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест # 2 на вживання модальних дієслів в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>