In Науки By Інна

Лексикологія англійської мови

«На початку було слово» — це не тільки фраза з Біблії, це ще й факт з історії виникнення науки «Лексикологія». Предметом вивчення цієї науки є слово і все, що з ним пов’язано: синоніми, антоніми, фразеологізми, словниковий склад мови, сфера вживання слів і їх стилістична забарвлення. Лексикологию ділять на загальну, яка вивчає словниковий запас будь-якої мови, і приватну, що займається окремою мовою.

Приватна лексикологія: лексикологія англійської мови

Лексикологія англійської мови тісно пов’язана з багатьма науками, наприклад, зі стилістикою, т. К. Часто існує необхідність у виборі лексики в залежності від ситуації. Взаємозв’язок можна простежити на прикладі слів: grandmothergranny. З погляду лексикології англійської мови — це слова-синоніми, різні тільки по відтінку значення. А для стилістики важливо, що ці слова повинні вживатися в різних стилях: grandmother — в офіційному стилі, а granny — в розмовному. Лексикологія як наука має багато підвідділів і пов’язана не тільки зі стилістикою. Значенням слова займається семасіології (розділ лексикології). Складом слова спільно з лексикологією займається морфологія, стійкими словосполученнями — фразеологія (розділ лексикології), походженням слова — етимологія.

Лексикологія англійської мови вивчає лексичний склад мови, який тісно пов’язаний з дійсністю, внаслідок чого відносно швидко змінюється. Поява нових слів (неологізмів) пов’язано з появою нових реалій (явищ і предметів). Але не кожне нове слово обов’язково стає «неологізмом». Перш ніж стати ним, слово проходить кілька підготовчих стадій, на яких воно або зникає, або «приживається» у мові. Також має місце процес поступового зникнення слів.

Зміна лексичного складу мови можна пов’язувати тільки з неологізмами або архаїзмами (словами, що вийшли з ужитку). Зміна значення слова також грає важливу роль. Причиною даного процесу може бути і скорочення словосполучення: a musical (show), a weekly (paper). Залишилися компоненти ввібрали в себе значення загублених.

Зміна самого вже існуючого явища також може істотно змінити значення слова. Дієслово to sail до появи парових двигунів позначав саме ходіння під вітрилом, а після значного кроку науково-технічного прогресу це дієслово став позначати будь плавне пересування.

Англійська лексика продовжує оновлюватися і поповняться. Лексикологія англійської мови як наука створена не тільки для вивчення слова, а й для дбайливого поводження з ним, адже, як кажуть, словом можна не тільки вилікувати, але й убити.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>