In Науки By Інна

Лексика англійської мови

Основою будь-якої мови є слово. Англійська мова, зрозуміло, не є винятком. У слові укладена якась сила, пізнавши яку можна домогтися практично всього, адже на початку всіх початків було саме слово. Вивченням цієї складної одиниці мови займається наука — лексикологія, якій на нашому сайті присвячено окремий розділ.

Загальна структура лексики англійської мови

Вивчення словникового запасу англійської мови може вестися за різними напрямками. Всю лексику англійської мови можна класифікувати за наступними критеріями:

  1. З погляду структурного складу
  2. З погляду стилістики
  3. За подібністю значень
  4. За подібністю форми

З погляду структурної класифікації слова ділять на прості (black — чорний, lamp — лампа), які є базою для утворення нових слів; похідні (useless — даремний), які мають у своєму складі афікси; і складні слова. Складними називаються слова, які в своєму складі мають дві і більше основи (home-made — домашнього приготування), що є їх головною відмінністю від словосполучень.

Стилістична класифікація ділить лексику англійської мови з точки зору емоційної забарвленості і області застосування цієї лексики. Розрізняють літературну, офіційну, сучасну лексику і т. Д.

У класифікації лексики англійської мови за подібністю значень розрізняють синоніми, антоніми і евфемізми. Синоніми — це слова подібні за значенням: (jailprison — в’язниця, screenwriterscenarist — сценарист). Антоніми — слова протилежні за значенням (light — світлий — dark — темний; to freeze — замерзати — to melt — танути). Евфемізми — це слова, що вживаються не в прямому, а в переносному значенні, тобто грубі чи непристойні слова замінюються більш коректними (to dieto join the silent majority — померти).

Лексика англійської мови з точки зору класифікації за подібністю форми ділиться на омоніми — слова схожі за написанням, але різні за значенням (club — кийок, club — клуб), і пароніми, тобто слова схожі, але не однакові за формою (lay — класти , lie — лежати).

Англійська мова як складний організм може бути розглянутий з різних точок зору, а слово як його основна одиниця потребує глибокого вивчення.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>