In Граматика By Вікторія

Кількісні числівники в англійській мові

Така частина мови, як числівник в англійській мові, не є складною для розуміння. Адже цифри і числа є в будь-якій мові. Тому орієнтуватися в них не складає труднощів. Різниця лише в тому, що числівники кожної мови володіють своїми особливостями, яких може не бути у рідній мові. Тому, вивчаючи цю частину промови, необхідно лише запам’ятати назви цифр і чисел, а також випадки їх правильного вживання в певних ситуаціях або контекстах.

Як і в російській мові, в англійській є числівники, за допомогою яких ми вважаємо що-небудь. Вони називаються кількісними — cardinal numbers (one, two, three, four, etc.). А також числівники, якими ми визначаємо порядок чого-небудь за рахунку. Ці числівники носять назви порядкових — ordinal numbers (first, second, third, fourth, etc.). Стаття про порядкових числівників вже присутня на блозі — «Порядкові числівники в англійській мові». А зараз ми докладніше поговоримо про кількісні числівників в англійській мові.

Які вони — кількісні числівники в англійській мові?

Нагадую, що кількісні числівники в англійській мові — це ті, які позначають кількість предметів і відповідають на питання «скільки?» — How many? Ось які кількісні числівники ви можете зустріти в англійській мові:

1 — one 13 — thirteen 30 — thirty
2 — two 14 — fourteen 40 — forty
3 — three 15 — fifteen 50 — fifty
4 — four 16 — sixteen 60 — sixty
5 — five 17 — seventeen 70 — seventy
6 — six 18 — eighteen 80 — eighty
7 — seven 19 — nineteen 90 — ninety
8 — eight 20 — twenty 100 — one hundred
9 — nine 21 — twenty-one
10 — ten 22 — twenty-two
11 — eleven 23 — twenty-three
12 — twelve 24 — twenty-four

Серед перерахованих кількісних числівників в англійській мові ви можете побачити, що вони бувають прості (one, two, three, hundred, thousand) і похідні (ті, у яких присутні суфікси — teen і — ty: seventeen, fifty). Є ще й складові, яке включають в себе два і більше слова: eight hundred, five hundred and forty three, six thousand three hundred and ninety nine. Про такі складні числівників, як і про слово «тисяча» ми ще не згадували. Отже, як утворюються кількісні числівники понад сотні:

101 — one hundred and one
102 — one hundred and two
200 — two hundred
300 — three hundred
1000 — one thousand
1001 — one thousand and one
Тисячі триста сорок шість — one thousand three hundred and forty six
3000 — three thousand
10000 — ten thousand

І, звичайно, ми не можемо обійти увагою найбільші значення кількісних числівників в англійській мові:

100000 — one hundred thousand
1000000 — one million
1000 млн — one milliard (звичніше в Англії) і one billion (звичніше у США)

Зверніть увагу: коли ми записуємо складові кількісні числівники цифрами, то кожні три розряди відокремлюємо коми: 6, 485 або 15, 394, 253. А ось в дробах використовуємо точку — 2.5 або 4.46. А в російській мові все абсолютно навпаки: коми ми визначаємо дробу, а точкою — розряди.

Особливості вживання кількісних числівників в англійській мові

Поговоримо про деякі особливості вживання кількісних числівників.

 1. Подивіться на числівники від 13 до 19. Побачили закономірність? Так, ці числівники утворені за допомогою суфікса — teen від числівників першого десятка. Не пропустіть невеликі зміни у правописі у 13 (thirteen) і 15 (fifteen). Вимовляєте правильно числівники з таким суфіксом — наголос буде не тільки на перший склад (другорядне), але і на цей суфікс (головне). Але так буває не завжди. У разі наявності визначається іменника, у суфікса наголос зникає, а другорядне стає єдиним, а, значить, головним: sixteen tables, nineteen cars.
 2. За аналогічним принципом утворюються числівники, що виражають десятки. Працюємо з цифрами першого десятка і суфіксом — ty (дивимося список вище). Також зазначаємо, що між десятками і наступними одиницями є дефіс (fifty-five, sixty-three, ninety-one).
 3. Якщо ви були уважні, обов’язково помітили, що у числівників hundred, thousand і million немає множини, коли перед ними стоїть інше числівник: seven hundred, five thousand, nine million. Однак якщо ми говоримо про якомусь невизначеному кількості, закінчення — s можливо:

  Millions of people voted in this election. — Мільйони людей проголосували на цих виборах.

 4. Якщо ви зустрінете словосполучення «П’ятсот робітників» або «чотири тисячі студентів», вам неодмінно захочеться перевести їх за допомогою прийменника of, а цього робити не потрібно: five hundred workers і four thousand students. А подібні поєднання — чотири моїх сестри, десятеро ваших статей, троє його колег — якраз вимагають прийменника of при перекладі: four of my sisters, ten of your articles, three of his collegues.
 5. Якщо ви зустрінете словосполучення «тридцять один роман» або «шістдесят одна неделя», вирішите, що при перекладі на англійську слова «роман» і «тиждень» в таких виразах будуть у формі однини. А ось і ні. Вони будуть переведені іменниками в множині: thirty-one novels і sixty-one weeks.
 6. Кількісними числівниками в англійській мові прийнято позначати номери сторінок, глав, частин книг, аудиторій та будинків. До цього ж правилу відносяться і року (а дати виражаються порядковими числівниками).

Як ми бачимо, нічого складного. Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:

 • «Числівники в англійській мові»
 • «Порядкові числівники в англійській мові»
 • «Дати та порядкові числівники в англійській мові»
 • «Дробові числівники в англійській мові»

Після ознайомлення з ними рекомендуємо пройти наступний тест: «Тест на вживання числівників в англійській мові».

 

Граматика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>