In Науки By Юлія

Конверсія в англійській мові

В даний час в англійській мові найбільш продуктивними визнані 6 способів словотворення:

 1. Аффіксація — модель «основа + афікс», наприклад, friend (друг) — friendly (доброзичливий (-но)).
 2. Словоскладання — модель «основа + основа», наприклад, sun + rise = sunrise (схід, зоря).
 3. Конверсія — модель V → N або N → V, наприклад, hand → to hand (передавати; стосуватися).
 4. Реверсія — модель «основа — квазі-афікс», наприклад, to compute (обчислювати) від computer.
 5. Словосліяніе — тут про модель можна говорити тільки умовно, як про з’єднання фрагментів основ, наприклад, slanguist → slang + linguist.
 6. Скорочення — наприклад, influenza → flu (грип).

Інші способи: чергування (наприклад, to live від life); подвоєння (murmur — бурмотіння, говірка), а також немоделірованние способи — звуконаслідування (to moo — мукати; to hiss — шипіти) і римований повтор, як з чергуванням, так і без нього, (наприклад, too-too — занадто, надмірно; Humpty-Dumpty — Дурниця) другорядні і непродуктивні.

Чим більше слів ми знаємо, тим багатше наш словниковий запас і, як наслідок, тим цікавіше і різноманітніше наше спілкування. В англійській мові в багатьох випадках слова збігаються у вимові та написанні, але є різними частинами мови. А відбувається це через такого явища як конверсія (англ. Сonversion від лат. Сonversio «звернення», «перетворення»).

Конверсія — спосіб словотворення, по якому від однієї частини мови утвориться інша без яких-небудь змін у зовнішній формі слова, якщо мати на увазі початкові словоформи, наприклад, інфінітив дієслова або загальний відмінок іменника в однині. Такі слова, як telephone n. (телефон) і telephone v. (звонить / повідомляти за телефоном) відрізняються не тільки своїми синтаксичними функціями, а й парадигмою, наприклад, дієслово telephone має форми telephones, telephoned, telephoning, а іменник telephone має форму множини (many) telephones.

Конверсія характерна для англійської мови в силу його аналітичного ладу. Завдяки цьому способу словотворення мову знаходить морфологічну свободу, оскільки одне і те ж слово може вживатися в якості різних частин мови, а значить, і виступати в різній синтаксичної функції (тобто бути різними членами речення).

У сучасній англійській мові конверсія — це основний спосіб утворення дієслів, модель N → V. Похідні з конверсії дієслова та вихідні іменники розвивають наступні типи значень:

 • Здійснювати дію за допомогою того, що позначається вихідним іменником (to hammer — бити молотком; to rifle — стріляти з гвинтівки; to eye — розглядати, розглядати; to shoulder — штовхати / зачіпати плечем, проштовхуватися).
 • Виконувати дію, характерне для того, що позначено вихідним іменником (to father — батьківськи піклуватися) або діяти як тварина, зване вихідним іменником (to dog — випливати по п’ятах, вистежувати; to fo x — хитрувати).
 • Постачати тим, що позначено вихідним іменником (fishto fish — ловити рибу) або, навпаки, позбавлятися того, що позначено вихідним іменником (skinto skin — здирати шкіру / шкуру).
 • Перебувати або переміщатися в місце, позначене вихідним іменником (to garage -ставити автомобіль в гараж; to pocket — класти в кишеню).
 • Проводити відрізок часу, названий іменником (to winter — зимувати; to weekend — проводити (десь л.) Вихідні дні).

Цей список можна поповнити ще багатьма прикладами відомих вам слів.

 • drum (барабан) — to drum (грати на барабані)
 • elbow (лікоть) — to elbow (штовхати ліктем)
 • flower (квітка) — to flower (цвісти, розквітати)
 • iron (праска) — to iron (прасувати, гладити)
 • queue (черга) — to queue (стояти в черзі)
 • ticket (квиток) — to ticket (постачати квитками, видавати квитки)

Таким чином, конверсія допомагає поповнити словниковий запас: запам’ятавши один іменник, ви тим самим, дізнаєтеся і споріднений йому дієслово. Але не слід плутати конверсію з іншим другорядним способом словотворення — зміною наголоси. Форми багатьох іменників збігаються c формами дієслів, але відрізняються від них наголосом — іменники мають наголос на першому складі, а відповідні їм дієслова — на другому:

 • export / ɛkˌspoɚt / (експорт) — to export / ɛkspoɚt / (експортувати)
 • import / ɪmˌpoɚt / (імпорт) — to import / ɪmpoɚt / (імпортувати)
 • increase / ɪnˌkri: s / (збільшення) — to increase / ɪnkri: s / (збільшувати (-ся))
 • insult / ɪnˌsʌlt / (образа) — to insult / ɪnsʌlt / (ображати)
 • suspect / sʌˌspɛkt / (підозрюваний чоловік) — to suspect / səspɛkt / (підозрювати)

При конверсії можливий не тільки перехід іменника в дієслово, але й освіту віддієслівних іменників. У разі семантичних відносин при моделі V → N, тобто при конверсії дієслова в іменник, останнє набуває наступні значення:

 • Разовость дії (a cry — крик, вигук; a glance — швидкий погляд, спалах).
 • Результат дії, переданого виробляє основою (a purchase — покупка; a find — знахідка).
 • Стан або процес (a sleep — сон; a walk — прогулянка пішки, ходьба).
 • Агентивне, коли іменник називає виробника дії (a tramp — бродяга).
 • Локативні, коли іменник називає місце проведення дії (a stand — стенд; a stop — зупинка (автобуса тощо).

Багато іменники, утворені від дієслів, можуть вживатися тільки в однині і, як правило, у мові вони використовуються в поєднанні з певним дієсловом чи групою дієслів, наприклад, to get, to have, to take etc. Подібне словосполучення передає видове значення або є фразеологізмом (наприклад, to have a smoke — закурити, to take a walk — прогулятися). У таких випадках конверсія є частковою.

Однак, явище конверсії характерно не тільки для дієслів і іменників, прикметники також можуть конвертуватися в іменники і навіть дієслова. У сучасній англійській мові сущетвует чимало отад’ектівних іменників, тобто таких які утворені за моделлю A → N. Як правило, подібні іменники утворюються не з конверсії, а за участю еліпса («опущення», «пропуск»), тобто субстантівірованное прикметник вживається замість словосполучення, що складається з прикметника і визначається їм іменника. Виділяють наступні два типи частково субстантівірованних прикметників:

 1. Ті, які можуть вживатися тільки у формі однини з означеним артиклем. Вони мають значення збірних іменників, що визначають клас, національність або окрему групу людей. Наприклад, при розпаді словосполучення rich people прикметник rich не тільки отримує певний артикль (the), але і набуває семантичне значення усього колишнього словосполучення: the richrich people; the EnglishEnglish people.
 2. Ті, які вживаються тільки в множині і також мають значення збірних іменників, наприклад sweets — солодощі, цукерки; greens — зелень, овочі; I like musicals (musical comedies).

Прикметники також можуть переходити в розряд дієслів, модель A → V. Винятком є ​​суффіксальние прикметники. Кореневі прикметники утворюють дієслова зі значенням зміни стану, наприклад:

 • clean (чистий) — to clean (очищати)
 • slim (худий, стрункий) — to slim (худнути)
 • brown (коричневий) — to brown (засмагати)

Як правило, визначити напрям конверсії важко, а часом, просто неможливо. Звичайні критерії, застосовувані для визначення напрямку процесу конверсії, зводяться до наступних:

 1. Семантика вихідної основи ширше семантики похідного слова (to laugh → a laugh; hammer → to hammer).
 2. У вихідного члена пари більш широке словотвірне гніздо (a gradegradual, gradation, gradient, etc. → to grade).

Слід, однак, враховувати, що ці критерії не абсолютні і можуть бути порушені.

Таким чином, конверсія — це надзвичайно продуктивний спосіб поповнення лексичного складу новими словами. Існують різні моделі конверсії: іменники, дієслова і прикметники можуть конвертуватися в інші частини мови, набуваючи нових значень. У різних моделях складаються певні семантичні відносини між членами конвертівной пари, але найбільш різноманітні відносини зустрічаються в моделі N → V (утворення нових дієслів від іменників), тому вона вважається найбільш продуктивною. Поняття конверсії виявляється досить корисним для вивчає англійську мову: запам’ятавши одне слово, наприклад, іменник, ви тим самим, дізнаєтеся і споріднений йому дієслово. А зрозуміти, якою частиною мови є те чи інше слово в тексті, при абсолютному їх збігу в написанні і вимові, завжди неважко по контексту завдяки суворому порядку слів англійського речення.

 

Науки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>